Korkeimman halllinto-oikeuden tunnuskuva, valkoisella pohjalla sininen leijona sapelin päällä miekka kädessään.
Korkeimman hallinto-oikeuden tunnus.

Piispat: Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu selkeyttää vihkikäytäntöjen oikeudellista tilannetta

18.9.20

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätös antaa varoitus samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon vihkineelle papille oli oikeutettu. Näin totesi Korkeimman hallinto-oikeus tuoreessa ratkaisussaan.


Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut 18.9.2020 ratkaisun kysymyksessä, joka koski papin toimittamaa samaa sukupuolta olevan parin kirkollista vihkimistä. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan Oulun tuomiokapitulilla oli oikeus antaa varoitus samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon vihkineelle Arpád Kovácsille.

Korkein hallinto-oikeus kumosi samalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden aiemman päätöksen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus oli kumonnut tuomiokapitulin antaman varoituksen Kovácsin valitettua päätöksestä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat toteavat lausunnossaan, että KHO:n ratkaisu selkeyttää oikeudellista tilannetta pitkään jatkuneessa kirkon vihkikäytäntöjä koskeneessa keskustelussa.

– KHO on nyt tehnyt päätöksen siitä, voiko samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille koitua seuraamuksia. Kirkon avioliittokäsityksestä päättäminen kuuluu kirkon omille päätöksentekoelimille perustuslain turvaaman uskonnonvapauden piiriin kuuluvana asiana, piispat toteavat.

Piispainkokous käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 21.10.2020.

 

Lue arkistojuttuja aiheesta:

Piispat: Avioliittokeskustelun ratkaisua on etsittävä erilaisten käsitysten hyväksymisestä

Oulun kapituli ei tyydy hallinto-oikeuden ratkaisuun

Árpad Kovácsin oikaisuvaatimus on hylätty

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä