Kolumni: Ympäristö- ja tasauspäivät

8.10.20

Kirkolla on paljon annettavaa ympäristötyöhön. Oikeudenmukaisuuteen pyrkiminen on luomakunnan etu, toteaa Mikko Pyhtilä.


Kasvihuoneilmiö (ilmaston lämpeneminen): Ilmakehän lisääntynyt hiilidioksidin, CFC-aineiden ja metaanin pitoisuus päästää lävitse valosäteilyn (…) Seuraus on maapallon ilmaston lämpeneminen kohtalokkain seurauksin.

Ote on Pattijoen seurakunnan, kunnan ja partiolaisten vuonna 1993 kokoamasta Pieniä askelia – ympäristöopas Pattijoelle -kirjasesta, jossa paljon on yhä ajankohtaista. Tuolloin tuskin pystyttiin vielä kuvittelemaan, missä määrin ilmastonmuutos tulisi näkymään jokaisen arjessa.

Nyt, noin kolme kymmentä vuotta myöhemmin meneillään olevan Tasauskeräyksen teemana on ”Toivoa ilmassa”. Ihmiset, joilta ilmastonmuutoksen myötä muuttunut ympäristö on vienyt toimeentulon, saavat uutta toivoa hankkeiden myötä.

Tasauspäivän tietämillä vietettiin Kirkon ympäristöpäiviä. Niiden oli tarkoitus olla Oulussa, mutta tapahtuma toteutettiin kokonaan etäyhteyksillä. Päivät antoivat kiinnostavan katsauksen siihen, miten kirkko ja seurakunnat ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen ja huomioivat luomakunnan toiminnassaan esimerkiksi siirtymällä öljylämmityksestä maalämpöön.

Huomattava joukko seurakuntia sekä esimerkiksi Suomen Lähetysseura ovat hankkineet toiminnalleen Kirkon ympäristödiplomin. Uusi ohjeisto julkaistiin päivien aikana. ”Hiilineutraali kirkko 2030” kertoo kirkon kunnianhimoisesta tavoitteesta.

Kirkolla on paljon annettavaa ympäristötyöhön. Jeesus opetti kulutuskriittisyyttä varoittaessaan kokoamasta aarteita maan päälle ja sanomalla: ”jolla on kaksi paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään. Jolla on ruokaa, tehköön samoin”.

Tasaus tarkoittaa pitkälti kohtuullisuuteen ja omaan oikeudenmukaiseen osaamme pyrkimistä ja siinä kuuluu luomakunnankin etu.

Kirjoittaja on Pattijoelta kotoisin oleva Suomen Lähetysseuran työntekijä

Lue kirjoittajan aiempia tekstejä:

Kolumni: Kolme kalastajaa

Lue lisää aiheesta:

Näkemyksiä