Pieni teko voi olla suurta rohkeutta

20.10.20

Rohkeus ei aina näy isosti ulospäin, sanoo päätoimittaja Sanna Keskinen.


Teksti: Riitta Hirvonen . Kuvat: Tero Takalo .

Kalevan päätoimittaja Sanna Keskinen, millaisia rohkeita tekoja olet hiljattain nähnyt ympärilläsi?

Kysymyksen taustalla on Rauhan Tervehdyksen juttusarja antiikin kreikkalaisen kulttuurin hyveistä, joista yksi on rohkeus.

Sanna Keskinen miettii hetken ennen kuin vastaa:

– Elokapina-ympäristöliikkeen mielenilmaukseen osallistuneet olivat valmiita laittamaan itsensä alttiiksi virkavallan toimille uskoessaan omaan asiaansa. He tiesivät joutuvansa tempauksellaan kovan julkisen arvostelun kohteeksi.

Keskinen tarkentaa, ettei ota pohdinnallaan kantaa siihen, oliko Elokapina-liikkeen lokakuinen mielenosoitus oikein vai väärin.

Hän lisää vielä, ettei liikkeen näyttävä manööveri ole ainoa tapa olla rohkeasti oman asiansa puolella.

Mielenosoitus tiesulkuineen Helsingin keskustassa sai julkisuutta, mutta Keskisen mielestä rohkeus ei ole välttämättä laajasti noteerattuja sanoja tai tekoja.

– Rohkeus ei näy aina ulospäin isosti, se voi olla ohikiitävä hetki, jolloin joku puuttuu esimerkiksi kiusaamiseen koulussa.

Keskisen mukaan rohkeana tekona voi pitää myös sitä, että ihminen uskaltaa myöntää haavoittuvaisuutensa, pyytää apua ja tarttuu tarjottuun apuun silloin kun omat neuvot selviämiseen loppuvat.

Rohkeus kasvaa, kun ihmisellä on rauha itsensä kanssa

– Mitä paremmin ihminen on sinut itsensä kanssa, sitä rohkeampi tämä pystyy olemaan, Keskinen sanoo.

– Uskon, että rohkeus voi lisääntyä meissä pienin askelin suuremmaksi. Se vaatii onnistumisia, sitä, ettei ihminen tule lytätyksi sellaisena kuin hän on.

Ison maakuntalehden päätoimittaja löytää itsestään rohkeutta – oikeastaan sitä on pakko olla johtajan tehtävissä.

Keskinen sanoo, etteivät työpaikan hankalat ja epämieluisat asiat katoa minnekään, jos esimies pakenee niiden käsittelyä.

– Jos ongelmiin ei tartu ajoissa, ne tulevat yleensä vastaan vielä isompina.

Rohkea media on kiinnostava media

Sananvapaus tarkoittaa, että jokaisella on oikeus sanoa, mitä ajattelee. Onko omien ajatustensa esille tuominen aina myös rohkeutta?

Keskinen toteaa, että sanomisen tyylejä on monenlaisia.

– On tärkeää miettiä, miten asiansa sanoo ja etsiä siihen rakentavia ja rohkeita tulokulmia.

– Itselleni ei päätoimittajana ole tärkeintä sanoa mitä ajattelen, vaan pikemminkin antaa tilaa sille, että muut voivat sanoa sanottavansa. Minä olen kuuntelija.

Sanna Keskisen mukaan rohkeat näkemykset ja rohkeasti valitut haastateltavat ovat lehden suola.

– Kuluttaja ei kuluta lehteä, joka on hajuton ja mauton. Vaikka pyyhkeitä tuleekin päätoimittajalle, eivät lukijat toivo lehdeltä pelkästään samanmielisyyttä.

Äitiys on tuonut rohkeutta

– Päätoimittajan töissäni olen kasvanut rohkeammaksi, tai ainakin paksunahkaisemmaksi, Sanna Keskinen arvioi.

Hän ei usko kuitenkaan, että pelkästään työ olisi tuonut hänelle rohkeutta.

– Ehkä lopulta äitiys on ollut minulle työtäkin suurempi rohkeuden koulu.

Keskinen sanoo olevansa huono nostamaan ihmisiä jalustalle, mutta rohkeuden esikuvaksi hän valitsee oman isoäitinsä.

– Mummoni oli evakko Karjalankannakselta, joka toi 15-vuotiaana yksin kotitalonsa karjan pakoon sodan jaloista.

– Myös sotien jälkeen elinolosuhteet olivat vaikeat eikä niistä olisi selvitty ilman rohkeutta.

Ristiriitaiset näkemykset hämärtävät kuvaa kirkosta

Kirkko on pitänyt tasa-arvoisesta avioliittolaista huolimatta näkemyksen, jonka mukaan kirkollisesti voidaan vihkiä vain naisen ja miehen välinen avioliitto.

– Kirkko on iso instituutio, joka nielee sisälleen monenlaista, myös rohkeaa toimintaa, Keskinen pohtii kysymystä, onko kirkon olemus rohkea.

Kaikissa kirkon päätöksissä ei rohkeudella ole ollut sijaa, päätoimittaja näkee.

Keskinen oudoksuu ratkaisuja, jotka ovat johtaneet siihen, että samaa sukupuolta olevia pareja vihkineitä pappeja rangaistaan osassa hiippakuntia ja toisissa ei.

Säännöt eivät ole samat kaikille, mitä Keskinen pitää yrityksen esimiehen näkökulmasta vieraana.

– Kirkon profiili on mielestäni tällä hetkellä utuinen. Minulle on syntynyt vaikutelma kirkosta, joka on hieman hukassa, kun väkeä kaikkoaa jäsenistöstä.

Uskontoa Keskinen pitää hyvin henkilökohtaisena asiana ja siksi siitä kirjoittaminen vaatii myös rohkeutta.

– Journalismin yksi lähtökohta on kriittisyys. Uskonasioissa lähteiden tarkistus on vaikeaa, koska usko ei perustu tietoon eikä tieteeseen.

– Uskon, että rohkeus voi lisääntyä meissä pienin askelin suuremmaksi. Se vaatii onnistumisia, sitä, ettei ihminen tule lytätyksi sellaisena kuin hän on.

 

Rauhan Tervehdys on kirjoittanut kohtuullisuuden, oikeudenmukaisuus ja viisauden hyveistä 6.8., 20.8. ja 27.8. ilmestyneissä lehdissä.

Jutusta voi antaa toimitukselle palautetta.

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä