Piispainkokous toivoo ”viisautta ja malttia” kun mietitään seuraamuksia sateenkaaripareja vihkiville papeille

21.10.20

Piispainkokouksessa Helsingissä keskusteltiin siitä, miten tulisi toimia samaa sukupuolta olevia pareja vihkineiden pappien kanssa. "Seuraamusten määräämisessä on syytä harkita pidättyväisyyttä", piispat linjasivat.


Kuvat: Tero Takalo .

Tuomiokapituleilla on oikeus määrätä seuraamuksia papeille, jotka vastoin kirkon avioliittokäsitystä ja annettuja ohjeita vihkivät avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. Esille tulleita vihkimisiä käsitellään tapauskohtaisesti. Seuraamusten määräämisessä on syytä harkita pidättyväisyyttä.

Tähän johtopäätökseen tuli tänään (21.10.) Helsingissä koolla ollut piispainkokous.

Piispat keskustelivat Korkeimman hallinto-oikeuden syyskuussa tekemästä ratkaisusta. KHO:n mukaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilla oli oikeus antaa varoitus papille, joka oli vihkinyt samaa sukupuolta olevan parin.

Piispainkokous totesi, että KHO:n päätös selkiyttää samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä koskevaa oikeudellista tilannetta. Lisäksi päätös vahvistaa, että kirkolla on uskonnollisena yhdyskuntana sisäinen autonomia ja itsenäinen oikeus päättää, vihkiikö se avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja vai ei.

Piispainkokouksen mukaan KHO:n ratkaisu todentaa sen, että tehtyjen päätösten valossa kirkon nykyinen avioliittokäsitys on selkeä ja se perustuu näkemykseen, että avioliitto on miehen ja naisen välinen.

– Varoitusten varaan tulevaisuutta ei voi rakentaa tilanteessa, jossa ratkaistavana on kirkkoa syvästi jakava erimielisyys, kommentoi arkkipiispa Tapio Luoma piispainkokouksen arviota.

– Siksi piispainkokous kannustaa tuomiokapituleja viisauteen ja malttiin, Luoma jatkaa.

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo käsitteli aihepiiriä jo viikonlopun Facebook-päivityksessään. Siinä Keskitalo piti Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua periaatteellisesti tärkeänä:

– Ei niinkään itse varoitusluvan vuoksi, vaan kirkon autonomian eli itsemääräämisoikeuden vuoksi. Jos Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu olisi jäänyt voimaan, olisi syntynyt outo tilanne: yhteiskunnallisella lailla olisi käytännössä puututtu asiaan, jolla on vahva kytkös kirkon oppiperustaan. Nyt KHO linjasi, että kirkon autonomiaan kuuluu myös sen päättäminen, missä järjestyksessä se opillisen kantansa ilmaisee.

Piispa totesi kirjoituksessaan, että KHO:n tekemästä linjauksesta huolimatta ”avioliittoasian periaatteellinen puoli pysyy kirkolliskokouksen listalla”.

– Vain sillä on oikeus kirkon avioliittokäsitystä muuttaa, ja se tapahtuu kolmen neljäsosan määräenemmistöllä, jos on tapahtuakseen.

Piispa toivoi, että piispainkokous antaisi kaikille hiippakunnille yhteisen toimintasuosituksen siihen, miten toimitaan samaa sukupuolta olevia pareja vihkineiden pappien kanssa. Siten hiippakuntien ratkaisut olisivat riittävän yhdensuuntaisia.

Vihkimisiä ei Keskitalon mukaan tulisi ”painaa villaisella” vaan jos ne tulisivat tuomiokapitulin tietoon, ne käsiteltäisiin sen istunnossa. ”Tuomiokapituli toteaisi tällöin, että pappi on toiminut vastoin kirkon yhteisiä linjauksia, mutta varoitusta tai pappisvirasta erottamista tästä ei kuitenkaan seuraisi. Päätös lähetettäisiin papille tiedoksi ja tulevassa viranhoidossaan huomioon otettavaksi”, Keskitalo pohti viikonloppuna.

Kommentoi ja anna palautetta

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko Yleinen