Kuvassa on puhujanpaikka kesän 2020 Suviseuroissa.

SRK: Uskon tunnustamisen vapautta uhkaa supistuminen

21.10.20

Vanhoillislestadiolainen herätysliike huolestui uskonnonvapauden kaventumisesta ja teki aiheesta julkilausuman.  Alun perin kannanotto piti julkaista jo kesällä Suviseuroissa. Lausumassa puhutaan myös oikeudesta Raamatun mukaiseen avioliittonäkemykseen.


Teksti: Riitta Hirvonen . Kuvat: Suviseurojen kuvapalvelu .

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys SRK julkaisi tiistaina 20. lokakuuta kannanoton uskonnonvapaudesta. Sen taustalla on huoli uskonnonvapauden kaventumisesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Alun perin kannanotto piti julkituoda kesällä Suviseurojen tiedotustilaisuudessa. Ajankohta muuttui, kun seurat siirtyivät koronan vuoksi radioon ja nettiin, kertoo SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila.

Vaikka kannanotossa tulee esille muun muassa oikeus raamatulliseen avioliittokäsitykseen, Taskilan mukaan tuoreen julkaisun ajankohdan taustalla eivät ole erityisesti kirkon ratkaisut avioliittokysymyksessä.

Taskila sanoo kuitenkin, että vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä seurataan tarkasti myös piipainkokouksessa keskiviikkona 21.10. käytävää avioliittokeskustelua.

Oma kantansa on voitava sanoa pelkäämättä

Taskilan tausta on koulumaailmassa. Siksi hänelle kannanilmaisussa on erityisen tärkeä kohta, jossa muistutetaan, että ketään ei saa asettaa erilaiseen asemaan uskonnon, vakaumuksen tai mielipiteen perusteella.

Taskilan mukaan oppilailla on oltava koulussa mahdollisuus ilmaista turvallisesti oma uskonnollinen vakaumuksensa. Hänen mielestään ei ole tavatonta, että oppilas joutuu silmätikuksi henkilökohtaisen uskonsa vuoksi.

­– Se on todellisuutta, joskus jopa työpaikoilla, mutta ei julkilausuman viesti kohdistu erityisesti esimerkiksi opettajiin.

Tuore kannanilmaisu alkaa toteamuksella: ”Yhteiskunta, jossa uskonto ei voi näkyä eikä kuulua, ei ole moniarvoinen ja suvaitseva yhteiskunta.”

Uskonnoton yhteiskunta on huolestuttava

SRK:ssa nähdään, että suomalaista yhteiskuntaa pyritään tällä hetkellä muuttamaan uskonnottomaksi. Kehitystä, jossa yhteiskunnan päätöksenteosta katoaa käsitys uskonnollisesta vakaumuksesta, herätysliike pitää huolestuttavana.

Kannanotto muistuttaa, että suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan periaatteet ovat rakentuneet arvoperustaan, jossa kristillisellä kirkolla on vahva merkitys.

Julkilausuman mukaan nyt on aika edistää vapautta puhua ja tunnustaa uskoa. ”Uskonnonvapauteen liittyvässä keskustelussa on korostunut negatiivinen uskonnonvapaus, joka tarkoittaa vapautta olla uskomatta.”.

Kannanotto puolustaa jokaisen oikeutta omaan uskontoon ja sen mukaiseen uskontokasvatukseen.

Liikkeen johtokunnan laatiman kannanilmaisun mukaan ”jokaisella tulee olla oikeus raamatulliseen ihmiskäsitykseen, avioliittokäsitykseen ja perhe-elämään ilman, että uskon mukaista elämää ja elämäntapaa asetetaan esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksenä kyseenalaiseksi”.

Myös vanhemmilla tulee olla oikeus kasvattaa lapsiaan kristillisten arvojen mukaisesti ja saada uskosta nouseville valinnoilleen myös tuki julkisissa palveluissa.

”Ketään ei saa asettaa erilaiseen asemaan uskonnon, vakaumuksen tai mielipiteen perusteella”, linjaa tuore puheenvuoro.

Muistutus: kirkko voi pitää näkemyksestään kiinni

Herätysliike pitää arvokkaana sitä, että kirkolla on perustuslakiin perustuva autonomia eli itsehallinto, jonka perusteella se voi pitää kiinni uskostaan ja opistaan.

Julkilausumassa kuvataan kestämättömäksi sellaista tulkintaa monikulttuurisuudesta, jossa kiistetään uskonnon tai historian merkitys. ”Oman uskonnon ja historian sekä laajemmin menneisyyden ja henkisen kulttuuriperinnön tuntemus antavat rakentavia lähtökohtia moniarvoisen ja monikulttuurisen elämän kohtaamiseen.

Nyt on aika edistää vapautta puhua ja tunnustaa uskoa.

SRK:n julkilausuma 20. lokakuuta

 

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo kommentoi Facebook-sivuillaan SRK:n julkilausumaa ilahduttavaksi. Piispan mukaan on erittäin tärkeää, että uskonnonopetuksen asema ja uskonnonvapauden tila nousevat keskusteluissa esille. ”Siksi ilahduin tästä kannanotosta”, piispa kirjoitti.

Jutusta voi antaa toimitukselle palautetta.

 

Lue lisää aiheesta:

article Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko Yleinen