Kenelle vetovastuu seurakuntamediasta?

24.11.20

Rauhan Tervehdys ry:n syyskokous päättää, jatketaanko neuvotteluja julkaisuoikeuksien siirrosta Oulun seurakuntayhtymälle. Yhdistyksen hallitus haluaa jatkaa lehden julkaisemista itsenäisesti.


Teksti: Elsi Salovaara . Kuvat: Mari Lähteenmaa .

Rauhan Tervehdys ry:n syyskokouksessa 26. marraskuuta jäsenseurakuntien edustajat saavat päätettäväkseen, jatkaako yhdistys neuvotteluja Rauhan Tervehdys -lehden julkaisutoiminnan siirtämisestä yhdistykseltä Oulun seurakuntayhtymälle.

Lokakuun lopussa valmistunutta selvitystä siirrosta ja sen vaikutuksista on käsitelty kahdessa Rauhan Tervehdys ry:n hallituksen kokouksessa.

Selvityksen pohjana oli ajatus, että julkaisuoikeuksien siirto olisi tapahtunut vuoden 2022 alusta. Rauhan Tervehdys ry:n hallitus on päättänyt kuitenkin esittää syyskokoukselle, että siirtoa ei tapahtuisi vaan yhdistys jatkaa lehden julkaisemista.

Oulun seurakuntayhtymä haluaa jatkaa neuvotteluja

– Toivon, että neuvotteluja jatketaan. Se on myös Oulun seurakuntien luottamushenkilöiden toive ja valmisteluun on jo käytetty todella paljon aikaa, kertoo yhtymäjohtaja Pekka Asikainen.

Asikainen katsoo viestinnän yhdeksi seurakuntien ydintehtäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto perusti kesäkuussa säästötyöryhmän, jonka tavoitteena on ehdottaa taloudellista tasapainoa vahvistavia ratkaisuja aina vuoteen 2030 saakka.

– Säästötyöryhmä on valmistanut yhdessä luottamushenkilöjohdon kanssa ohjelman, jonka tarkoituksena on turvata seurakuntien toimintaa tulevina taloudellisesti haastavina vuosina.

Liki 90 prosenttia Rauhan Tervehdyksen levikkialueesta on Oulun seurakuntien alueen kotitalouksia.

– Rauhan Tervehdyksen ja seurakuntayhtymän viestintäpalveluiden fuusio kehittäisi entisestään Rauhan Tervehdyksen vahvaa brändiä ja toisi samalla säästöjä kaikille seurakunnille. Esimerkiksi arvonlisävero jäisi pois. En näe kuin hyviä vaihtoehtoja fuusiossa, Asikainen jatkaa.

– Voimavaroja tulee käyttää siihen, miten tavoitamme nuoret ja nuoret aikuiset myös jatkossa. Paperilehti ei ole se tapa.

Tuoreen laskelman mukaan nykyinen julkaisumalli olisi halvempi

Rauhan Tervehdys ry:n hallituksen puheenjohtajan Pauli Niemelän mukaan julkaisun siirto yhtymälle ei toisi säästöjä.

– Tuore vertailulaskelma vuodelta 2020 osoittaa, että yhdistyksen kustantamana lehti tulee 57 000 euroa edullisemmaksi.

Niemelä toteaa, että toimintasuunnitelmaan on tehty avauksia nuorten tavoittamiseksi. Tällaisia ovat muun muassa ensi vuonna tehtävä rippikoulun teemanumero ja omat nuorten sisällöt.

Syyskokouksessa äänienemmistö on Oulun seurakuntayhtymän edustajilla. Niemelä ei kuitenkaan näe päätöstä Rauhan Tervehdyksen tulevaisuudesta vastakkainasetteluna Oulun ja muiden jäsenseurakuntien välillä.

– Yhdistyksen hallituksessakin enemmistö on Oulun seurakuntien edustajia. Päätimme kuitenkin yksimielisesti suositella julkaisutoiminnan jatkamista yhdistyspohjalla.

Äänienemmistö on Oulun seurakuntien edustajilla

Rauhan Tervehdys ry. on perustettu vuonna 1985 vastaamaan Rauhan Tervehdys -lehden julkaisemisesta.

Tällä hetkellä yhdistyksessä ovat jäseninä Oulun seurakuntayhtymän lisäksi Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Pudasjärven, Siikalatvan ja Tyrnävän seurakunnat.

Yhdistyksen kokouksiin on yhdistyksen jäsenenä olevalla seurakunnalla oikeus lähettää yksi edustaja kutakin alkavaa viittä tuhatta seurakunnan jäsentä kohti, ei kuitenkaan kolmea enempää.

Yhdistykseen kuuluvalla seurakuntayhtymällä on oikeus lähettää edustajia se määrä, joka olisi yhteensä seurakuntayhtymään kuuluvilla seurakunnilla, jos nämä olisivat erikseen yhdistyksen jäseniä. Jokaisella edustajalla on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Kommentoi ja anna palautetta aiheesta

LISÄTIETOA: Miksi yhdistys olisi parempi julkaisijataho?

Rauhan Tervehdys ry:n hallitus on listannut 8 perustelua julkaisutavan ennallaan pitämisen puolesta.

1) Yhdistyspohjainen toimintamalli takaa parhaiten tilaajaseurakunnille tasavertaiset mahdollisuudet lehden toimittamiseen ja kehittämiseen.

2) Lukijatutkimuksen mukaan valtaenemmistö (77 %) lehden lukijoista haluaa seurakuntalehden ilmestyvän vähintään 40 kertaa vuodessa.

3) Yhdistyspohjainen toimintamalli takaa parhaiten testamenttivarojen käytön testamentin mukaisesti.

Lainaus testamentissa: “Loput varani menevät Rauhan Tervehdys ry:lle tukemaan Rauhan Tervehdys -lehden julkaisemista. Toivon, että tällä testamentilla tulevilla varoilla voidaan jatkaa laadukasta seurakunnallista viestintätoimintaa pitkäjänteisesti. Yhdistys voi päättää varojen tarkemmasta käytöstä.”

4) Rauhan Tervehdys ry on valmis jatkamaan lehden kehittämistä edelleen kaikkien tilaajaseurakuntien ja Oulun seurakuntayhtymän kanssa.

5) Rauhan Tervehdys ry on valmis harkitsemaan päätoimittajapalvelujen (vastaava toimittaja) ostamista Oulun seurakuntayhtymältä.

6) Vertailulaskelma osoittaa, että yhdistyspohjalla lehden kustantaminen tulee edullisemmaksi kuin osana seurakuntayhtymän toimintaa.

7) Kirkon ja seurakuntien viestinnän resurssia on mieluummin vahvistettava kuin heikennettävä nykyisessä ajassa.

8) Rauhan Tervehdys -lehti toteuttaa viikoittaisena lehtenä seurakuntien missionääristä tehtävää.

Lue aiempia juttuja aiheesta:

Rauhan Tervehdyksen julkaiseminen siirtynee Oulun seurakunnille

Lue lisää aiheesta:

Hailuodon seurakunta Haukiputaan seurakunta Karjasillan seurakunta Kiimingin seurakunta Limingan seurakunta Lumijoen seurakunta Muhoksen seurakunta Näkemyksiä Oulujoen seurakunta Oulun tuomiokirkkoseurakunta Oulunsalon seurakunta Seurakunnat Siikalatvan seurakunta Tuiran seurakunta Tyrnävän seurakunta