Oulu sai uuden toimintamallin helpottamaan kriisitilanteiden sosiaalisia ongelmia

30.11.20

Kun alueellinen tai kansallinen kriisitilanne iskee, Oulussa on nyt käytössä toimintamalli diakonia- ja sosiaalityön asiakkaiden auttamiseen. Mallin laatimisessa on hyödynnetty koronakevään ja Oulu-avun kokemuksia.


Teksti: Oulun seurakunnat . Kuvat: Diakonia-ammattikorkeakoulu .

OuluToivo2020 -hanke kehitti kriisitilanteisiin tarkoitetun toimintamallin, jota voidaan soveltaa esimerkiksi alueellisissa tai kansallisissa kriisitilanteissa diakonia- ja sosiaalityön asiakkaiden auttamiseen.

Toimintamalli on luovutettu Oulun kaupungille, Oulun ev.lut. seurakuntayhtymälle ja oululaisille järjestöille. Jatkossa kaupunki vastaa mallin koordinoimisesta ja sen liittämisestä esimerkiksi kaupungin ja seurakuntayhtymän valmiussuunnitelmaan.

Nopean valmiuden palvelupiste

Toimintamallin keskiössä ovat palvelupisteet, joita on valmius perustaa nopealla aikataululla eri puolille Oulua. Palvelupisteen käytännön toiminnasta vastaa työpari, joka koostuu esimerkiksi Oulun seurakuntien työntekijästä ja asukastuvan tai järjestön työntekijästä. Myös vapaaehtoisilla on tärkeä rooli palvelupisteiden käytännön toiminnassa.

Mallin laatimisessa hyödynnettiin Oulu-avusta saatuja kokemuksia. Palvelupisteet täydentävät Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen lakisääteistä toimintaa ja keskittyvät alueelliseen tarvikejakeluun ja arjen käytännön auttamistyöhön.

Digisyrjäytyminen vaikeuttaa avunsaantia

Hankkeen aikana kohderyhmälle eli työelämän ja opiskelun ulkopuolella oleville 18-65-vuotiaille oululaisille järjestettyjen keskustelutilaisuuksien aineistosta nousi esiin digisyrjäytyminen: osalla oli viime keväänä vaikeuksia sähköisessä asioinnissa, koska heillä ei ole tarvittavia laitteita tai osaamista. Sama havainto on tehty eri puolilla Suomea muun muassa seurakuntien diakoniatyössä.

Digisyrjäytyminen on osalle ihmisistä arkea hankaloittava asia: se voi aiheuttaa viiveitä palvelujen oikea-aikaisessa hakemisessa tai hankaloittaa riittävän tiedon saamista esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen palveluista.

OuluToivo2020-hanke päättyi 30.11.2020.

Katso täältä videotallenne hankkeen päätöstilaisuudesta

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä