Korona-aika on loiventanut kirkon jäsenmäärän laskua

4.1.21

Kirkon tutkimuskeskus ennakoi, että vuonna 2020 Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyneiden määrä tulee nousemaan edellisvuodesta, ja kirkosta eronneiden määrä jäänee edellisvuotta alhaisemmaksi.


Teksti: Kirkon viestintä . Kuvat: Teemu Junkkaala .

Kirkon kokonaisjäsenmäärään ennakoidaan viime vuosien tapaan maltillista, noin prosentin laskua. Jäsenmäärään vaikuttavat kirkkoon liittyneiden, kirkon jäsenyydestä eronneiden, alle 1-vuotiaiden kastettujen sekä vuoden aikana kuolleiden määrät.

Kirkosta eronneiden määrän arvioidaan jäävän alle 49 000:n, kun se vuotta aiemmin oli noin 56 000.

Kasteiden määräksi arvioidaan noin 27 000. Vuoden 2019 aikana kasteen sai noin 28 300 alle 1-vuotiasta lasta. Kuolleiden määräksi ennakoidaan viime vuoden vastaavaa lukua eli noin 44 000.

Kirkkoon liittyneiden määrä tulee olemaan todennäköisesti yli 18 000. Päättyvänä vuonna kirkkoon liittyjissä on kuitenkin poikkeuksellisen paljon alle 1-vuotiaita, jotka on ensin liitetty väestörekisteriin ja vasta sitten kastettu.

– Tästä liittyneiden aiempaa suuremmasta määrästä ainakin 1500 selittyy koronan takia siirretyillä kasteilla, Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Veli-Matti Salminen arvioi.

Korona-aikana kirkon auttamistyön merkitys on korostunut huomattavasti.

– Seurakuntien organisoimiin ruokakassien jakeluihin osallistui yli kaksinkertainen määrä ihmisiä aiempaan vuoteen verrattuna, ja puhelin- ja verkkokeskustelujen määrä nousi lähes kolminkertaiseksi, Salminen sanoo.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Seurakunnat