Järjestöt miettivät uusia keinoja suojella tyttöjä silpomiselta

8.2.21

Koronapandemia on iskenyt kipeästi silpomisen vastaiseen työhön, kerrotaan kehitysyhteistyöjärjestö World Visionista. Pandemia uhkaa lisätä sukuelinten silpomisten määrää jopa kahdella miljoonalla seuraavan vuosikymmenen aikana.


Kuvat: Winnie Ogana .

Työntekijämme Keniassa ja Somaliassa raportoivat tyttöjen silpomisten lisääntyneen, sanoo Suomen World Visionin ohjelmajohtaja Annette Gothóni.

Kun koulut ovat olleet kiinni eikä tärkeitä silpomisen vastaisia koulutuksia ole voitu pitää, seuraukset valitettavasti näkyvät. Esimerkiksi Kenian maaseudulla pitkä koulusulku on altistanut tyttöjä silpomiselle, sillä toimenpide ja siitä toipuminen on voinut tapahtua piilossa.

Koronapandemia on lisännyt perheiden talousvaikeuksia. Jos perheellä ei ole rahaa ruokaan, paine tyttöjen silpomiseen kasvaa:

– Kun silvottu tyttö menee naimisiin, perhe saa siitä taloudellista hyötyä, Gothóni sanoo.

Gothóni  iloitsee, että useita silpomissuunnitelmia on saatu pysäytettyä uusien menetelmien avulla:

– Työtä on tehty yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa kuten ennenkin, mutta eri tavalla. Vaikka isot kyläkokoontumiset esimerkiksi terveysasemilla ovat koronarajoitusten takia kiellettyjä, kokosimme Kenian Sookiin tehokkaasti toimivan pienryhmän, joka jalkautuu antamaan lääkinnällistä ja psykologista tukea silpomisen kokeneille ja siitä pelastuneille tytöille, kertoo.

Keniassa radiokanaville on tuotettu tietoiskuja paikallisilla kielillä.

– Kylien päälliköihin ja uskonnollisiin johtajiin on pidetty säännöllisesti yhteyttä puhelimitse ja maaseudulla on tiedotettu jopa autojen katoilta kovaäänisten avulla.

Isot kyläkokoontumiset ovat vaihtuneet pienryhmien koulutuksiin. Keniassa järjestettiin viime vuonna pienryhmäkeskusteluja 25 kylässä, joissa silpomista vielä esiintyy. Koulutuksiin osallistui noin 700 tyttöä ja 300 poikaa.

– Koulujen yhteydessä toimivat tyttöjen turvatalot olivat viime vuonna osin kiinni. Työntekijämme etsivät suojelua kaipaaville tytöille sijaisperheet ja seurasivat heidän hyvinvointiaan. Nyt koulut ovat Keniassa taas auki ja myös turvatalot ovat jatkaneet toimintaansa, sanoo Gothóni.

World Vision on käynnistänyt ruoka-avun ja rahallisen tuen jakamisen köyhimmille perheille, joiden tyttäret ovat vaarassa joutua silvotuiksi ja varhaiseen avioliittoon.

YK:n väestörahaston eli UNFPA:n mukaan seuraavan vuosikymmenen aikana silpomisen käy läpi kaksi miljoonaa tyttöä, jotka olisivat ilman pandemiaa välttyneet silpomiselta. Arvioiden mukaan maailmassa elää noin 200 miljoonaa silvottua tyttöä ja naista.

Silpomisen vastaista työtä tekevät World Visionin lisäksi ainakin Unicef, Plan International, Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys SLEY sekä Suomen Lähetysseura. Lue lisää aiheesta:

https://felm.suomenlahetysseura.fi/tyttojen-silpomista-on-saatu-vahennettya-tansaniassa-seuraa-valokuvanayttelya-ja-jarjestojen-yhteista-tapahtumaa-verkossa/

https://plan.fi/silpominen

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-paakohteet/suojelu/tyttojen-ymparileikkaus/

https://www.worldvision.fi/me-ja-tyomme/tyomme-kehitysmaissa/silpomisen-vastainen-tyo

 

 

 

 

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Yleinen