Hiippakuntavaltuusto kuvattiin kesällä 2019.

Oulun hiippakunnan strategia valmistuu kesään mennessä

15.2.21

Hiippakuntavaltuusto keskusteli kokouksessaan, millaisia painopisteitä strategiassa pidetään esillä. Kevään aikana valmistelua jatketaan alueen seurakuntia kuunnellen.

 


Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuusto kokousti Oulussa Pyhän Andreaan kirkossa lauantaina 13. helmikuuta osin etäyhteyksin.

Hiippakuntavaltuusto kävi evästyskeskustelun hiippakunnan strategiasta. Suomen ev. lut. kirkko hyväksyi syksyllä uuden strategian vuoteen 2026 asti. Strategian nimi on Ovet auki.

Hiippakuntavaltuusto kävi tämän koko kirkon strategian pohjalta keskustelua siitä, millaisia painopisteitä Oulun hiippakunnan strategiassa seuraavina vuosina painotetaan ja pidetään esillä. Hiippakunnan strategia valmistellaan kevään kuluessa seurakuntia kuullen. Hiippakuntavaltuusto vahvistaa strategian kokouksessaan 12. kesäkuuta.

Poikkeusvuonna on korostunut tuki seurakunnille

Hiippakuntavaltuusto myös hyväksyi Oulun hiippakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020. Vuoden keskeisimpänä toiminnallisena tavoitteena oli tarjota seurakuntien työntekijöille tukea muutostilanteissa ja tukea heitä ja muita vastuunkantajia tehtävässään.

Kokouksen avauspuheenvuorossa piispa Jukka Keskitalo pohti koronan vaikutuksia hiippakunnan seurakuntien arkeen.

– Toimintavuoteen 2020 vaikutti myös Oulun hiippakunnassa koronavirusepidemia. Suunniteltuja koulutuksia ja tapahtumia ei kuitenkaan juurikaan peruttu, vaan niitä siirrettiin verkkoon. Olennaista vuoden aikana on ollut hiippakunnan tuki seurakunnille. Seurakunnista saatujen viestien perusteella hiippakunnan tukirooli on koettu ensi arvoisen tärkeäksi, totesi piispa.

Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Jukka Paananen korosti kirkon strategian merkitystä hiippakunnallisella ja myös paikallisella tasolla.

– Kun katsomme esimerkiksi viime vuotta, niin kirkon perustehtävä: lähdettävä liikkeelle julistamaan ja palvelemaan, on osoittanut toimivuutensa normaalista poikkeavissa olosuhteissa.

Jukka Paananen iloitsee siitä, että vaikka ei ole voitu isoilla joukoilla kokoontua, niin tekniikka on tullut avuksi ja diakoniatyö on tavoittanut ison joukon avuntarvitsijoita.

– Tämän avun tarve tulee jatkossakin lisääntymään ja siksi on iloittava uuden strategian painotuksista juuri ihmisten kohtaamisessa. Siinä vapaaehtoisten merkitys on avainasemassa ja se näkyy myös uudessa strategiassa hyvin. Seurakuntien toiminta jalkautuu ihmisten keskuuteen enenevässä määrin sitoutuneiden seurakuntalaisten kautta ja sitä uusi strategia nostaa esiin, toteaa Paananen.

 

FAKTA: Mikä on hiippakuntavaltuusto

  1. Hiippakuntavaltuusto on 14 maallikosta ja 7 papista koostuva luottamuselin, jonka tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa.
  2. Hiippakuntavaltuusto hyväksyy vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion.  Samoin se hyväksyy vuosittaisen toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen.
  3. Muita hiippakuntavaltuuston tehtäviä on perustaa ja lakkauttaa tuomiokapitulin virat sekä käsitellä sille tehdyt aloitteet.  Aloiteoikeus hiippakuntavaltuustossa on jäsenillä, tuomiokapitulilla, hiippakunnan seurakuntien kirkkoneuvostoilla, yhteisillä kirkkoneuvostoilla sekä seurakuntaneuvostoilla.

 => Kommentoi ja anna palautetta

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Seurakunnat