Kuva: Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 15.11.2016 Oulussa, Keskustan seurakuntatalon isossa salissa
Arkistokuva vuodelta 2016.

Seurakuntien sähköiset kokoukset odottavat presidentin vahvistusta

25.2.21

Uusi laki antaa myös kirkon toimielimille mahdollisuuden järjestää kokouksia tarvittaessa täysin sähköisesti ja etäyhteyksillä. Oulun seurakuntien hallinnossa uutta lakia pidetään suorastaan välttämättömänä.


Teksti: Elsi Salovaara . Kuvat: Sanna Krook .

Eduskunta hyväksi tällä viikolla lakiesityksen, joka mahdollistaa kirkon toimielinten sähköiset kokoukset. Laki astuu voimaan, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö on sen vahvistanut.

– Koronatilanne näyttää pahentuvan, joten olisi erittäin tervetullutta, että laki saataisiin käytäntöön mahdollisimman nopeasti, toteaa Oulun seurakuntien yhtymäjohtaja Pekka Asikainen.

Oulun seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan, kirkkoherra Niilo Pesosen mukaan uusi laki on nykytilanteessa välttämätön.

– Onneksi kirkkohallitus teki asiaa koskevan esityksen marraskuussa kokoontuneelle kirkolliskokoukselle, joka mielihyvin hyväksyi kirkkolain muutoksen. Oli hienoa, että tämä asia voitiin viedä nopealla aikataululla läpi, vaikka kirkkolain kokonaisuudistus onkin parhaillaan kesken.

Hyväksytty laki tulee olemaan suhteellisen lyhytaikainen, sillä valmisteilla olevassa kirkkolaissa huomioidaan myös säännökset sähköisestä kokoontumisesta.

Siirtymä tapahtuu mahdollisimman pian

Mikäli kokoontumisrajoitukset ovat lain vahvistamisen jälkeen nykyisellään, sähköisiin kokouksiin siirrytään Niilo Pesosen mukaan Oulun seurakunnissa heti.

Pekka Asikainen muistuttaa, että keväällä poikkeuslain aikana myös kirkon toimielimille oli sallittua pitää sähköisiä kokouksia. Poikkeuslain päättymisen jälkeen tilanne palautui kirkon osalta niin sanotusti normaaliksi.

Esimerkiksi Oulun seurakunnissa valtuustoryhmien aloitteesta päätettiin, että kirkkovaltuustojen kokouksissa on ollut paikan päällä edustajia sen verran, että kokous on päätösvaltainen. Ryhmät ovat itse nimenneet paikalla olevat edustajansa. Lopuille on tarjottu mahdollisuus olla mukana osallistua kokoukseen etäyhteyksillä, mutta heillä ei ole ollut äänivaltaa kokouksessa.

– Moni luottamushenkilö kuuluu riskiryhmiin, ja tällä tavoin olemme pystyneet myös suojelemaan heitä, Asikainen lisää.

Valtuustojen kokoukset ovat yhä julkisia

Eduskunnan hyväksymässä lakiesityksessä todetaan, että sähköinen kokous voidaan pitää soveltuvalla tietojärjestelmällä tai videoneuvotteluyhteydellä. Kirkon ja seurakuntien viranomaisten tulee huolehtia siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisten saatavilla.

Kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia myös sähköisinä pidettyinä, jollei valtuusto jonkin asian osalta toisin päätä. Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata kirkkovaltuuston kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti.

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 6/2021 todetaan: ”seuraamismahdollisuus voidaan järjestää esimerkiksi siten, että yleisölle varataan tila, jossa olevalla näytöllä on sama näkymä kuin kokoukseen osallistuvilla. Sähköinen kokousnäkymä voidaan myös striimata, eli välittää suoratoistona yleiseen tietoverkkoon, jossa se voi olla katsottavissa esimerkiksi seurakunnan verkkosivuilta löytyvän linkin kautta”.

Kirkolliskokous on toistaiseksi poikkeus

Laki koskee kaikkia muita kirkon toimielimiä paitsi kaksi kertaa vuodessa kokoontuvaa ”kirkon eduskuntaa”. Kirkolliskokouksella ei ole käytettävissä sellaista kokousjärjestelmää, jossa olisi riittävät tietotekniset ominaisuudet kirkolliskokouksen täysistunnon etäkokoontumisen järjestämiseen.

Lakiesityksessä todetaankin: Kun nyt esitettävät säännökset on tarkoitettu väliaikaisiksi, kunnes uusi, valmisteilla oleva kirkkolaki astuu voimaan, ei edellä kuvatuista syistä ole tarkoituksenmukaista ulottaa sähköistä kokousmenettelyä tässä vaiheessa koskemaan myös kirkolliskokouksen täysistunnon työskentelyä.

Kirkolliskokous on koolla seuraavan kerran toukokuussa.

=> Kysy, kommentoi ja anna palautetta

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Seurakunnat