Naisten osuus kirkkoherroista kaksinkertaistui vuosikymmenessä

15.3.21

Lumijoen ja Reisjärven seurakunnissa kaikki vakituiset työntekijät ovat naisia. Tulevaisuudessa tällaisia "all female" -seurakuntia voi olla enemmänkin, kun naisten osuus kirkkoherroista kasvaa.


Teksti: Elsi Salovaara . Kuvat: Elsi Salovaara .

(Huomio: Juttua on päivitetty 19.3.2021, korjattu naisten osuus Oulun hiippakunnan kirkkoherrojen määrästä. Paperilehdessä lukemat olivat 5 seurakuntaa ja 8 prosenttia)

Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien työntekijöistä yli 70 prosenttia on naisia. Tilanne ei ole uutinen, sillä lukema on pysynyt suunnilleen samana jo vuosikymmenen.

Vuoden 2020 joulukuun tilasto kertoo, että esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijöistä naisia oli 96 prosenttia ja diakoniatyöntekijöistä 91 prosenttia. Selkeä miesenemmistö oli vain hautausmaatyöntekijöissä, joista 72 prosenttia oli miehiä.

Tasaisimmin sukupuolet ovat edustettuina papistossa, jossa molempia on 50 prosenttia. Tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta kertoo naisten osuuden papistosta kasvaneen tasaisesti.

Huomionarvoista hänen mukaansa on kuitenkin naisten määrän selkeä kasvu kirkkoherrojen joukossa: vuonna 2010 naisia heistä oli kymmenesosa, vuonna 2019 jo neljäsosa.

Työntekijöistä 70 prosenttia on naisia, kirkkoherroista vain neljännes

Oulun hiippakunnassa naisten osuus kirkkoherroista on 24 prosenttia: 62 seurakunnasta viidessätoista on maaliskuussa 2021 kirkkoherrana nainen.

Työntekijäkunnassa naispainotteisuus sen näkyy myös: esimerkiksi Pellossa, Pelkosenniemellä ja Simossa oli vuoden lopussa töissä yksi mies kussakin.

Hiippakunnan alueella ei ole yhtään seurakuntaa, jossa olisi töissä pelkästään miehiä. Sen sijaan tällä hetkellä löytyy kaksi seurakuntaa, jossa kaikki työntekijät ovat naisia: Lumijoki ja Reisjärvi.

Lumijoen kirkkoherra Erja Oikarinen tietää, että heidän seurakuntansa on harvinaisuus, vaikkei aivan ensimmäinen laatuaan.

Koska naisia on kirkkoherroina suhteellisen vähän, kun pieneen seurakuntaan valitaan kirkkoherraksi nainen, se kasvattaa todennäköisyyttä sille, että kaikki työntekijät ovat naisia.

Lumijoella työyhteisön uusin jäsen on seurakuntamestari Tarja Moilanen, joka aloitti tämän vuoden alussa. Myös edellinen vakituinen seurakuntamestari oli nainen.

– Tarjan edeltäjän palkattuamme havahduimme siihen, että kaikki työntekijät olivat naisia, Oikarinen kertoo.

Vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt ovat tärkeä osa toimintaa

Seurakuntien työntekijöistä puhutaan usein kirkon kasvoina. Pienillä paikkakunnilla myös vapaaehtoisilla ja luottamushenkilöillä on iso rooli seurakuntaelämässä. Myös he antavat kasvot kirkolle.

– Heidän roolinsa on hyvin käytännönläheinen verrattuna isompiin seurakuntiin, Erja Oikarinen toteaa.

Suurin osa seurakuntien vapaaehtoisista on naisia, niin myös Lumijoella.

Tarja Moilanen toteaa, että omassa työssä hän kohtaa paljon yhteistyötahoja, joissa toimijoina on niin naisia kuin miehiä.

– Haudankaivuu ja auraus on ulkoistettu, on hautakiviliikkeitä, järjestöjä ja yhdistyksiä, hän luettelee.

Erja Oikarisen lisää, että kymmenen seurakuntaa käsittävä Limingan rovastikunta on myös hyvä verkosto niin työntekijöille kuin luottamushenkilöille.

Sukupuolella on väliä esimerkiksi nuorisotyössä

Onko sillä sitten väliä, mitä sukupuolta kirkon työntekijät ovat? Esimerkiksi sielunhoidollisissa tilanteissa sillä voi olla merkitystä.

– Joistain asioista voi olla helpompi puhua oman sukupuolen edustajalle, Veli-Matti Salminen toteaa.

Myös nuorisotyössä on tärkeää, että tarjolla on niin miehen kuin naisen malleja.

– Sen takia mekin palkkaamme esimerkiksi rippileireille lisätyövoimaa, Erja Oikarinen kertoo.

Työyhteisön johtajana hän kuitenkin näkee sukupuolen vain yhtenä ihmisen ominaisuutena.

– Persoona vaikuttaa sukupuolta enemmän.

=> Kommentoi ja anna palautetta aiheesta

 

Perheneuvojat vanhimpia työntekijöitä

Kirkon henkilöstötilastot joulukuulta 2020 kertovat, että Oulun hiippakunnan 62 seurakunnassa työskenteli vuoden lopussa 1611 henkilöä.

Hiippakunnan 250 papista miehiä oli 58 prosenttia. Pappien keski-ikä oli 47,6 vuotta. Koko maan tilastossa pappien keski-ikä oli 48,8 vuotta.

Sukupuolijakaumaltaan tasa-arvoisin ammattiryhmä hiippakunnassa oli sairaalasielunhoitajat, joita oli kuusi miestä ja seitsemän naista. Esimerkiksi Kuopion hiippakunnassa kaikki sairaalasielunhoitajat ja myös perheneuvojat olivat naisia.

Keski-iältään vanhin työntekijäryhmä koko maassa olivat perheneuvojat. Oulun hiippakunnassa perheneuvojien keski-ikä oli 54,9 vuotta. Nuorimpia olivat nuorisotyöntekijät, joiden keski-ikä hiippakunnassa oli 41,8 vuotta.

Suurin ammattiryhmä olivat kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät (esimerkiksi seurakuntamestarit), joita oli 341. Heistä naisia oli 56 prosenttia.

Lähde: kirkontilastot.fi

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Lumijoen seurakunta Seurakunnat