Tuukka Myllymäki seisoo kirkossa, katsoo kameraan ja hymyilee.

Kolumni: Monialaista työtä ihmisten hyväksi

13.4.21

Kaikki eivät välttämättä tunne seurakuntien tarjoamia palveluita. Omaa toimintaa on tuotava aktiivisesti esille, kirjoittaa Tuukka Myllymäki.


Teksti: Tuukka Myllymäki .

Yli vuoden kestäneen poikkeusajan myötä ihmisten tuen tarve on kasvanut, ja myös seurakuntien työtehtävät ovat muuttuneet. On ollut tärkeää olla vastaamassa näihin kutsuihin. Ihmisten huoli ja hätä niin omasta kuin koko maailman tilanteesta on kasvattanut työmäärää, ja tätä työtä on ahkerasti tehty.

Itse olen työssäni huomannut, että vaikka moni asia on siirretty netin puolelle, jää paljon asioita huomioimatta. Seurakunnissa ei voida ajatella, että ihmiset kyllä tietävät palveluistamme ja löytävät meidät tarpeen tullen. Nykyaikana – ja varsinkin nykyisenä poikkeusaikana – seurakuntien tehtävänä on pyrkiä tavoittamaan oman seurakuntansa jäsenet ja viestiä heille palveluistaan.

Seurakunnat tekevät laaja-alaista työtä ja tarjoavat toimintaa ja palveluja, mutta kaikki eivät välttämättä näistä tiedä. Seurakunnan monialaisuus jää monella ihmisellä hämärän peittoon. Vaikka työntekijöille ja seurakunta-aktiiveille monimuotoinen toiminta olisikin selvää, asia ei ole näin kaikkien kohdalla.

Seurakunnat tekevät laaja-alaista työtä ja tarjoavat toimintaa ja palveluja, mutta kaikki eivät välttämättä näistä tiedä.

Monelle esimerkiksi varhaiskasvatuksen päivä- ja perhekerhot tai lapsiparkki eivät ole tuttuja. Sama asia on vaikkapa diakoniatyön kohdalla. Tässä kohden viestinnällä on iso rooli, ja viestinnän puolella pyrimmekin tiedottamaan erilaisista palveluista ja avuista, joihin kaikilla on oikeus. Haluamme toiminnallamme ja palveluillamme olla arjessa apuna ja tukena.

Viestinnän tehtävänä on vahvistaa seurakunnan asemaa oman yhteisönsä aktiivisena toimijana. Mitä pienempi seurakunta, sitä suurempi tarve on toimivalle viestinnälle. Kannustankin jokaista seurakuntaa rohkeasti kehittämään omaa viestintäänsä ja kysymään myös apua viestinnän kehittämisessä. Seurakuntien on tuotava omaa toimintaansa aktiivisesti esille – kuka muu sitä tekisi, ellemme me itse!

Kirjoittaja on Kempeleen seurakunnan viestintäpäällikkö

Anna palautetta kolumnista

Tuukka Myllymäki on kirjoittanut myös Piste sanasodalle -kolumnin.

Lue lisää aiheesta:

Näkemyksiä