Kuva Oulun hiippakunnan piispan Jukka Keskitalon virkaan vihkimisestä marraskuussa 2018. (Sanna Krook)

Oulun tuomiokapituli: Árpád Kovács ja Juha Valppu haluavat pysyä piispan kaitsennassa

6.4.21

Kolmen papin ärhäkkä vetoomus hylätä piispat hengellisinä johtajina on loppuun käsitelty Oulun tuomiokapitulin osalta.


Teksti: Riitta Hirvonen .

Elokuussa 2020 oululaispastorit Árpád Kovács ja pastori Juha Valppu sekä helsinkiläispappi Kai Sadinmaa toivat julki allekirjoittamansa vetoomuksen, jossa he kehottivat Suomen kirkon jäseniä sekä työntekijöitä hylkäämään piispat hengellisinä paimenina.

Kolmikko vaati, että piispojen olisi tehtävä parannus, jonka ”näkyvä muoto olisi yksimielinen päätös samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä”.

Tänään tiistaina 6. huhtikuuta Oulun tuomiokapituli tiedotti, ettei pappien vetoomus anna aihetta ”muihin toimenpiteisiin” Oulun hiippakunnan papistoon kuuluvien Kovácsin ja Valpun kohdalla. Kapituli merkitsi tiedoksi Kovácsin ja Valpun vastaukset kapitulin lausuntopyyntöön, joka heille esitettiin elokuisen vetoomuksen takia. Kapitulin mukaan molemmat pastorit ovat ilmaisseet halunsa pitäytyä jatkossa piispan kaitsennassa.

Tuomiokapituli merkitsi tiedoksi myös Oulun piispan Jukka Keskitalon käymät keskustelut Kovácsin ja Valpun kanssa.

(Juttu jatkuu kuvien alla)

Juha Valppu (Kuva: Rauhan Tervehdys/arkisto)
Árpád Kovács (Kuva: Sanna Krook/Kirkon kuvapankki)

”Kaitsenta on tärkeä tuki papille”

Piispa on oman hiippakuntansa, sen seurakuntien ja pappien, ylin kaitsija. Mutta mitä piispojen  kaitsenta käytännössä tarkoittaa? Kotimaa kysyi alkuvuodesta asiaa piispoilta, muun muassa Jukka Keskitalolta.

Keskitalon mukaan Raamatussa ja kirkon perinteessä sana kaitsenta ei kerro esimerkiksi holhouksesta. Keskitalo selvitti, että kaitsenta on luonteeltaan vuorovaikutuksellista kohtaamista piispan ja papin välillä.

Oulun tuomiokapitulin jäsen, pappisasessori, Utajärven kirkkoherra Heikki Nissinen kertoi tänään Rauhan Tervehdykselle pitävänsä piispan kaitsentaa ennen kaikkea merkittävänä tukena ja voimavarana papin työssä.

– Minä suostun siihen mielelläni. Kaitsenta on henkilökohtainen vuorovaikutusmahdollisuus piispan kanssa.

– Papilla on sananvapaus ilmaista omia ajatuksiaan, mutta ottaessamme vastaan pappisviran annamme pappislupauksen. Siinä sitoudumme muun muassa kirkon tunnustukseen sekä piispan ohjeistukseen.

Jutusta voi  antaa palautetta toimitukselle.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Yleinen