Kuva: Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä.

Pääkirjoitus: Sananvapautta on puolustettava

27.5.21

Toisen ihmisen ja ihmisryhmän tietoinen loukkaaminen ja halveksunta ei ole oikein eikä kristillistä. Kuitenkaan kristilliseen uskoon kuuluvan opin ja opetuksen esillä pitäminen ei voi olla loukkaavaa, kirjoittaa Pauli Niemelä.


Teksti: Pauli Niemelä .

Sanan- ja uskonnonvapauden rajoja tullaan testaamaan tulevassa Päivi Räsäsen oikeudenkäynnissä. Samalla on kyse sanan- ja uskonnonvapauden suhteesta muihin perusoikeuksiin. 

Sananvapauden yhteydessä on viitattu usein ranskalaisen filosofi Voltairen (1694–1778) ajatukseen: ”Olen eri mieltä kanssasi, mutta olen valmis kuolemaan sen puolesta, että sinulla on oikeus sanoa se.” 

Sananvapautta on kunnioitettava ja puolustettava. Jokaisella on oikeus ilmaista itseään, vaikka se olisikin vastoin omaa näkemystä. 

Sananvapauteen kuuluu kuitenkin vastuu, niin kuin kaikkiin vapauksiin. Mitä suurempi vapaus, sitä suurempi vastuu. Sanoilla voidaan tehdä paljon hyvää, mutta myös loukata ja haavoittaa. Kyse onkin paljolti siitä, millä tavalla asian ilmaisee ja sanoittaa. 

Toisen ihmisen ja ihmisryhmän tietoinen loukkaaminen ja halveksunta ei ole oikein eikä kristillistä. Kuitenkaan kristilliseen uskoon kuuluvan opin ja opetuksen esillä pitäminen ei voi olla loukkaavaa. 

Myös kirkon työntekijällä on oikeus, tai paremminkin velvollisuus, pitää esillä ja myös puolustaa kirkon opetusta ja oppia. Tässä jännite maallistuvan yhteiskunnan ja Raamatun opetuksesta kiinni pitävän kirkon välillä tulee säilymään.

Kirkko uskoo, toivoo ja rakastaa tässä ajassa ja maailmassa. Samalla se on kristillinen yhteisö, joka etsii totuutta. Tällä etsinnällä on lähtökohtansa kirkon perusdokumenteissa, Raamatussa, uskontunnustuksissa ja tunnustuskirjoissa. Rakkaudesta nouseva totuus kutsuu ja avaa sydämen ymmärtämään.

Sanan- ja uskonnonvapaus ovat puolustamisen arvoisia. Niitä on vaalittava. Tästä vapaudesta on myös meidän jokaisen kannettava vastuu. 

Kirjoittaja on Rauhan Tervehdys ry:n hallituksen puheenjohtaja

 

Lue lisää aiheesta:

Näkemyksiä