Pääkirjoitus: Kankea mutta luotettava

29.6.21

Oululaiset pitävät seurakuntia luotettavina ja uskottavina, mutta toisaalta varovaisina ja kangistuneina. Media, hautausmaa ja kirkolliset toimitukset ovat areenoja, joiden kautta ihmiset ovat seurakuntaansa eniten kosketuksissa, kirjoittaa Elsi Salovaara.


Teksti: Elsi Salovaara . Kuvat: Sanna Krook .

Kirkolta odotetaan ennen kaikkea myötätuntoa ja konkreettista apua. Tämä asia kävi ilmi kirkon tunnettuuskyselyssä, jonka 12 suurta evankelisluterilaisen seurakuntayhtymää ja Kirkon viestintä teettivät alkuvuodesta. Kyselyyn vastasi 512 oululaista, koko maassa vastaajia oli liki 7 000.

Eniten seurakunnalta toivotaan vanhusten, nuorten, lasten ja vähäosaisten auttamista ja tukemista.

Vastaajien oma suhde kirkkoon ei asiaan juurikaan vaikuta. Kirkkoon kuuluvilla ja kirkkoon kuulumattomilla korostuvat samat asiat.

Oulussa seurakuntia pidetään luotettavina, uskottavina, avoimina ja suvaitsevaisina. Toisaalta ne nähdään myös rutiininomaisina, kangistuneina, varovaisina ja konservatiivisina.

Seurakuntien verkkokanavissa kaikki sisältö on ilmaista.

Kuluneen vuoden aikana ihmiset olivat kohdanneet seurakuntia eniten uutismedian, hautausmaiden ja kirkollisten toimitusten kautta. Yli puolet sanoi kohdanneensa oman alueensa seurakunnan esimerkiksi seurakuntalehdessä, muissa lehdissä, televisiossa tai mainoksissa.

Oulussa nämä kohtaamiset tapahtuvat pitkälti Rauhan Tervehdyksen kautta, sillä seurakuntien yhteinen lehti jaetaan kotitalouksiin yli 40 kertaa vuodessa.

Niin Oulun seurakunnat kuin Rauhan Tervehdys tekevät yhä enemmän sisältöä myös verkkokanavissa luettavaksi, kuunneltavaksi ja jaettavaksi.

Toisin kuin kaupallisessa mediassa, seurakuntien verkkokanavissa kaikki sisältö on ilmaista ja tarjolla ilman maksumuureja.

Myötätuntoa ja apua on tarjolla jatkossakin – ihan jokaiselle.

Anna palautetta kirjoituksesta

Pääkirjoitus: Elämä kantaa, kun siihen uskoo

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä