Jyrkkyys tuo pettymyksiä

14.7.21

Markkinoinnin asiantuntija: Hyvät keskustelutaidot pehmentävät näkemyseroja


Teksti: Riitta Hirvonen . Kuvat: Riitta Hirvonen .

Kansa on puhunut ja tässä on tulos. Ei huonoja lukuja kirkolle lainkaan.

Näin kommentoi markkinointitoimisto Kuulun toimitusjohtaja Jonna Muurinen seurakuntien tunnettuuskyselyä 2021.

Laajassa kyselyssä vastaajia – heitä oli lähes 7000 – pyydettiin muun muassa luonnehtimaan seurakuntaansa yhdellä laatusanalla.

Selvitys paljasti, että yleisin kuvailu Oulun seurakunnista on ”hyvä” ja ”toimiva”. Esille nousivat myös määrittelyt luotettava, uskottava ja suvaitseva.

Pelkkiä kehuja kyselytulokset eivät sisällä, vaikka valtaosalla vastaajajoukosta kokemukset viimeisimmästä kohtaamisesta seurakuntien kanssa ovat myönteisiä.

Miksi ihminen pettyy kirkkoon?

Muurinen kiinnittää huomiota tunteisiin, joita kirkko kyselyyn vastanneissa herättää.

– Miksi niinkin iso joukko kuin 14 prosenttia on 25–34-vuotiaista joutunut pettymään kirkkoon? Pettyneitä on myös muissa ikäluokissa.

– Pettymys on raju sana ja iso tunne, Muurinen sanoo.

– Yllätys ei ole se, että myötätunto on tutkimuksen mukaan ihmisten yleisin tunne kirkkoa kohtaan. Mutta miksi ihmiset pettyvät kirkkoon? Minä selvittäisin organisaatiossa syitä tällaisille kokemuksille.

– Uskon, että tunteiden taustalla on yleensä tyytymättömyys kirkkoa edustavaan henkilöön.

Myötätunto, tyytyväisyys, pettymys, kiinnostus ja mielihyvä olivat kyselytuloksissa tunnekuvailujen viisi kärjessä olevaa sanaa.

Kaikki saavat puhua -käytäntö on poikkeuksellinen

Jonna Muurisen mukaan pettymyksen kokemukset herättävät kysymyksen, kuka käyttää kirkon ääntä.

– En helposti keksi toista organisaatiota, jossa samaan tapaan kuin kirkossa arvojaan ja näkemyksiään voi julkisuuteen kertoa hyvin kirjava joukko ihmisiä.

Muurinen kysyy:
– Pitäisikö vaihtelevien kannanottojen sijaan esillä olla pelkästään viesti, jonka kirkko yhteisesti haluaa kertoa ulospäin.

– Kun ääneen sanottuja näkemyksiä on laidasta laitaan, on selvää, että pettymyksenkin tunteita syntyy.

Muurinen näkee, että mielipiteiden runsaus esimerkiksi avioliittokysymyksessä haastaa kirkon edistämään hyviä keskustelutaitoja.

– Näkemyksien moninaisuuden keskellä kantojensa taustat pitäisi osata kertoa avoimesti. Riitely sopii huonosti kirkkoon, hän toteaa.

Eri mieltä oleminen tyylikkäästi on taito

– Kiistelyn sijaan kirkkoa edustavilta henkilöiltä voi toivoa taitavaa argumentointia. Sitä, ettei erilaisuus pelota heitä, vaan eri mieltä osataan olla rauhallisesti.

– Eri näkemystä edustavien yhteiset ulostulot olisivat tärkeitä, Muurinen sanoo.

– Arvostan rohkeita avauksia asioista, jotka koskettavat ja kiinnostavat ihmisiä.

Muurisen mielestä harva asia maailmassa on täysin mustavalkoinen, siksi puolin ja toisin joustaminen näkökannoissa on asia, joka saattaisi vähentää pettymysten kokemuksia.

Hän ehdottaa, että nykyinen, keskusteleva nuori sukupolvi edustaisi myös joissakin tilanteissa kirkon ääntä.

 

Kiistelyn sijaan kirkkoa edustavilta henkilöiltä voi toivoa taitavaa argumentointia. Sitä, ettei erilaisuus pelota heitä, vaan eri mieltä osataan olla rauhallisesti. Eri näkemystä edustavien yhteiset ulostulot olisivat tärkeitä.

Jonna Muurinen

 

Auttamistyö on kirkon vahvuus

Seurakuntien tunnettuuskysely 2021 selvitti kaupunkilaisten mielikuvia seurakunnasta.

Kyselyyn vastasi 6796 henkilöä Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella, Jyväskylässä, Espoossa, Vantaalla, Helsingissä, Kouvolassa, Kuopiossa, Seinäjoella sekä Turussa ja Kaarinassa. Oululaisia vastaajia oli reilut 500.

Suomalaisten suurimmat odotukset kirkkoa kohtaan liittyvät auttamiseen. Seurakuntien toivotaan pitävän huolta vanhuksista, vähäosaisista ja kriiseissä elävistä ihmisistä.

Kirkon suurina haasteina pidetään henkilökohtaisuuden, rohkeuden ja kokeilunhalun puutetta.

Oulun vastaajat olivat tyytyväisimpiä seurakuntien tarjoamaan apuun ja tukeen koronakriisin aikana. Silti Oulun seurakunniltakin odotetaan, että auttamistyötä yhä tehostetaan.

Yleisesti seurakuntia kuvailtiin kyselytuloksissa liian rutiinomaisiksi.

Vastaajien joukossa oli niin kirkkoon kuuluvia kuin kirkosta eronneita.

Tunnettuuskyselystä voi lukea lisää kirkon verkkosivuilta www.evl.fi

Jutusta voi antaa toimitukselle palautetta.

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko Yleinen