Kuva: Pixabay

Hartaus sunnuntaille 5.9.

2.9.21

Aito kiitollisuuden kokemus edellyttää tarvitsevuutta ja nöyryyttä, pohtii Erja Oikarinen.


Me olemme nimeltä kutsuttuja

Kiitollisuus syntyy Jumalan läsnäolosta ja turvasta. Se nousee luottamuksesta Jumalan lupauksiin.

Jumala on väkevä ja voimallinen, hän on kaikkein voimakkain, hän on ainoa Jumala.

Hän, kaikkivaltias ja ihmeellinen, on luvannut olla meidän turvamme. Hän on luvannut, ettei yksikään, joka hänen ainoaan poikaansa Jeesukseen uskoo, joudu kadotukseen, vaan saa iankaikkisen elämän.

Jumala on luvannut meille pelastuksen. Jos luotan tähän, nousee mieleen kiitollisuus. Jos luotan, että Jumalan armoteot koskevat minuakin, eihän siitä voi nousta muuta kuin kiitollisuutta Jumalaa kohtaan.

Se missä olen nyt, tai missä olin vähän aikaa sitten – se hankala tilanne, joka ehkä kaihertaa vieläkin mielessä ja painaa taakkana – ei ole kohtaloni eikä loppuelämäni tuomio.

Jumalalla on pelastava hallintavalta minunkin elämässäni. Sinä ja minä olemme hänen nimeltä kutsumia lapsiaan. Me voimme luottaa Jumalan hyvään, pelastavaan ja uuteen elämään nostavaan tahtoon.

Väsyneenä ja menetysten keskellä ei aina jaksa nähdä asioita, joista voisi olla kiitollinen. Loukattuna ja petettynä voi olla niin syvästi haavoitettu, että elämä tuntuu vain päälle kaatuvalta mustalta muurilta. Kiitollisuutta ei voi pakottaa tai suorittaa. Aito kiitollisuus syntyy todellisesta tilanteesta. Ilman sitä kiitoksen sana huulilla voi olla tyhjä ja pakotettu.

Jos ei koe olevansa tarvitseva, ei hyvää saadessaan edes huomaa, mitä on saanut, tai mitä itsellä jo on. Silloin asiat voivat ruveta tuntumaan itsestäänselvyyksiltä ja oikeuksilta.
Aito kiitollisuuden kokemus edellyttää tarvitsevuutta ja nöyryyttä.

Kiitollisuus nousee armon kokemuksesta. Silloin ymmärrän, että olen saanut jotakin, jota itse en mitenkään olisi voinut saavuttaa tai ansaita.

Erja Oikarinen
Lääninrovasti, Kempeleen vs. kirkkoherra

 

15. sunnuntai helluntaista
Psalmi: Ps. 65:2–6, 9 tai
Ps. 136:1–9, 25–26
1. lukukappale: Neh. 8:5–10
2. lukukappale: 1. Tess. 5:16–24
Evankeliumi: Matt. 11:25–30

Tämä pyhä puhuu kiitollisuudesta ja kiittämättömyydestä. Jeesus teki hyvää erityisesti muiden hylkäämille ihmisille. Niistä ihmisistä, joita hän auttoi, vain harvat palasivat kiittämään häntä ja tunnustamaan uskonsa häneen. Toisia kiusasi se, ettei Jeesus toiminut heidän tahtomallaan tavalla, mutta hän halusi tehdä hyvää erotuksetta kaikille.

Ps. 65:2–6, 9
Sinua, Jumala, me ylistämme Siionissa!
Me täytämme lupaukset, jotka annoimme sinulle,
  sillä sinä kuulet rukouksen.
  Sinun luoksesi kaikki ihmiset tulevat.
Syntimme ovat meille liian raskaat,
mutta sinä annat ne anteeksi.
  Autuas se, jonka sinä valitset!
  Hän saa tulla luoksesi ja asua pyhäkössäsi.
Ravitse meidät huoneesi antimilla,
temppelisi pyhyydellä!
  Mahtavilla teoilla sinä, Jumalamme, vastaat meille,
  sinä siunaat ja autat meitä.
Sinuun luottavat kaikki maan ääret
ja kaukaiset meren rannat.
  Maan äärissä ihmiset pelästyvät nähdessään sinun tunnustekosi.
  Sinä saat idän ja lännen maat kohottamaan riemuhuudon!

TAI
Ps. 136:1–9, 25–26
Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä.
Iäti kestää hänen armonsa.
  Kiittäkää jumalien Jumalaa!
  Iäti kestää hänen armonsa.
Kiittäkää valtiaitten valtiasta!
Iäti kestää hänen armonsa.
  Hän yksin tekee suuria ihmetekoja.
  Iäti kestää hänen armonsa!
Hän on taitavalla kädellään tehnyt taivaan.
Iäti kestää hänen armonsa!
  Hän on levittänyt maan vetten päälle.
  Iäti kestää hänen armonsa!
Hän on tehnyt suuret valot.
Iäti kestää hänen armonsa!
  Hän teki auringon hallitsemaan päivää.
  Iäti kestää hänen armonsa!
Hän teki kuun ja tähdet hallitsemaan yötä.
Iäti kestää hänen armonsa!
  Hän antaa ravinnon kaikille luoduille.
  Iäti kestää hänen armonsa!
Kiittäkää taivaan Jumalaa!
Iäti kestää hänen armonsa!

Neh. 8:5–10
Esra, joka oli väkijoukkoa korkeammalla, avasi kirjan kaikkien nähden, ja silloin kansa nousi seisomaan. Esra ylisti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kohottivat kätensä ja vastasivat: ”Aamen, aamen!” Sitten he heittäytyivät polvilleen ja rukoilivat Herraa kasvot maahan painettuina. Kun kansa oli jälleen noussut seisomaan, alkoivat leeviläiset Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan ja Pelaja selittää sille lakia. He lukivat kirjasta Jumalan lakia kappale kappaleelta, ja samalla he selittivät ja opettivat sitä.
Käskynhaltija Nehemia, pappi ja lainopettaja Esra sekä leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat väkijoukolle: ”Tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne. Älkää siis olko murheellisia älkääkä itkekö.” Kansa näet itki kuullessaan, mitä laissa sanottiin. Ja Esra jatkoi: ”Menkää koteihinne, nauttikaa hyviä ruokia ja juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei itsellään ole mitään. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme! Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne.”

1. Tess. 5:16–24
Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. Älkää sammuttako Henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. Pysykää erossa kaikesta pahasta.
Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa.

Matt. 11:25–30
Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi:
”Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt.
Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä eikä Isää kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.
Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.”

 

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Lumijoen seurakunta