Pääkirjoitus: Erilaiset roolit, yhteinen päämäärä

25.1.23

"Vaikka luottamushenkilöt tekevät päätöksiä liittyen vaikkapa seurakunnan talouteen ja kiinteistöihin, tulee kaiken päätöksenteon tukea ennen kaikkea seurakunnan hengellisen tehtävän toteutumista", kirjoittaa Erja Oikarinen.


Seurakunnissa järjestäydytään parhaillaan uuteen valtuustokauteen. Uudet luottamushenkilöt perehtyvät tehtäväänsä ja saavat paikkansa seurakuntien hallinnossa. Uuden kauden alkaminen on innostava mahdollisuus tarkastella seurakunnan linjauksia tuoreilla näkemyksillä.

Luottamushenkilöt toteuttavat hallintoelimissä strategista johtamista, jossa päätetään seurakunnan toiminnan yleisistä linjoista, puitteista ja tavoitteista. Operatiivista johtamista taas tekevät kirkkoherra, talousjohtaja, yhtymäjohtaja ja muut johtavat viranhaltijat.

Johtavilla viranhaltijoilla päätöksenteon valmistelemiseen liittyy strategiatyötä, mutta päätösten toimeenpano on operatiivista johtamista. Hyvä johtaminen edellyttää strategisen ja operatiivisen johtamisen keskenään erilaisten roolien tiedostamista.

Hyvä hallinto edellyttää aktiivista vuoropuhelua eri osapuolten kesken.

 

Hyvä hallinto edellyttää aktiivista vuoropuhelua eri osapuolten kesken. On tärkeää, että yhdessä edistetään seurakunnan parasta, tehdään yhteistyötä ja tuetaan tehtävässä onnistumista.

Seurakunnan tehtävä on hengellinen tehtävä. Vaikka luottamushenkilöt tekevät päätöksiä liittyen vaikkapa seurakunnan talouteen ja kiinteistöihin, tulee kaiken päätöksenteon tukea ennen kaikkea seurakunnan hengellisen tehtävän toteutumista.

Seurakunta on yhteisö, joka muodostuu Jumalalle rakkaista ihmisistä.

 

Seurakunta on yhteisö, joka muodostuu Jumalalle rakkaista ihmisistä. Jokainen ihminen on Jumalalle niin rakas, että hän antoi Poikansa kuolla ristillä, jotta jokainen Jumalaan turvautuva ihminen saisi syntinsä anteeksi ja saisi iankaikkisen elämän.

Luottamushenkilöiden luotettu tehtävä on toimia omasta roolistaan käsin Jumalalle rakkaiden ihmisten hyväksi, seurakunnan tehtävän toteutumiseksi. Saamme pyytää, että Jumala johdattaisi ja siunaisi jokaista luottamushenkilöä tässä vastuullisessa työssä.

Kirjoittaja on lääninrovasti ja Rauhan Tervehdys ry:n hallituksen puheenjohtaja

=> Anna palautetta tekstistä täällä

Lue aiheeseen liittyviä arkistojuttuja:

Rauhan Tervehdys ry vaihtoi puheenjohtajaa

Lue, mitä arvoja ja ajatuksia seurakuntavaalien ehdokaslistat edustavat

Lue lisää aiheesta:

Näkemyksiä