Keväisin on järjestetty tempauksia, jossa vapaaehtoiset vaihtavat kesärenkaita autoihin. Kuva on Oulusta vuodelta 2017. Renkaanvaihtotempausten tuotot suunnataan Yhteisvastuukeräykseen.

Vapaaehtoisuus lisää sosiaalisia kontakteja

30.1.23

Suomen laajimpaan vapaaehtoisten kyselyyn vastasi lähes tuhat ihmistä. Toiminnan koettiin antavan merkityksellisyyden tunnetta omaan elämään. Vapaaehtoiset toivat kuitenkin esiin myös työn kuormittavuuden.


Teksti: Saara Pasanen . Kuvat: Kirkon Kuvapankki/Sanna Krook .

Vapaaehtoistyö.fi-palvelun toteuttamassa kyselyssä kerättiin tietoa muun muassa vapaaehtoistoiminnan osallistumisen motivaatiotekijöistä sekä vapaaehtoistoiminnan eri muodoista.

Kyselyssä kartoitettiin myös vapaaehtoistyön tuomaa merkityksen tunnetta, hyvinvointivaikutuksia sekä vapaaehtoisten näkemyksiä tekemästään työstä.

– Vapaaehtoisuus vähensi viime vuonna vapaaehtoisten kokemaa yksinäisyyttä reilulla 60 prosentilla ja lisäsi sosiaalisia kontakteja yli 85 prosentilla kyselyyn vastanneista. Kyselyn pohjalta voidaan myös todeta, että vapaaehtoisena toimimisesta oli henkilökohtaista hyötyä ja se auttoi merkityksellisyyden tunteen kokemisessa, Vapaaehtoistyö.fi-projektikoordinaattori Satu Puolitaival kertoo tiedotteessa.

Puolitaival kertoo, että vapaaehtoiset nostivat kyselyssä esiin myös työn kuormittavuutta. Hän painottaa, että vapaaehtoistoiminnan taustalla on tärkeä olla tarpeeksi osaamista sekä selkeät rakenteet, jotta vapaaehtoisten hyvinvoinnista pysytään huolehtimaan mahdollisimman hyvin.

Kansalaisareena ry:n toiminnanjohtaja Anne Porthén huomauttaakin, että vapaaehtoistoiminnasta pitää pystyä tarvittaessa kieltäytymään.

– Yksi keino vapaaehtoisten kuormituksen vähentämiseen voisi olla esimerkiksi Pop up -toimintana järjestetty vapaaehtoistoiminta, jonka avulla tekemiseen voi osallistua joustavasti, Porthén kommentoi tiedotteessa.

Vapaaehtoiset ovat ensisijaisesti ihmisiä

Kirkon keskusteluapu hakee parhaillaan vapaaehtoisia päivystäjiä palvelevaan puhelimeen, chattiin ja nettikirje-palveluun. Oulussa haastattelut toteutetaan helmi–maaliskuun aikana, koulutus puolestaan iltaisin ja viikonloppuisin maalis–kesäkuun aikana.

Kirkon keskusteluavun toiminnanohjaaja ja erityisnuorisotyöntekijä Taavi Aalto Oulun seurakuntayhtymästä kertoo, että oululaiset vapaaehtoistyöntekijät allekirjoittavat valtakunnallisen kyselyn tulokset.

– Vapaaehtoiset kokevat työn mielekkääksi ja itsenäiseksi. Lisäksi he kertovat, että vapaaehtoistyö antaa itselle olon siitä, että on hyödyllinen ja tarpeellinen. Toiminnasta on jäänyt monille käteen myös pitkäaikaisia ystävyyssuhteita.

Oulussa Kirkon keskusteluavussa on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan 57 vapaaehtoista, joista aktiivisena toimii 44 henkilöä.

Aallolla on selkeä näkemys siitä, miten vapaaehtoistoimintaa voisi kehittää. Hän haluaisi laajentaa Oulun ryhmän aluetta pienempiin paikallisseurakuntiin tuomiokapitulin vaikutusalueella ja lisätä mielekästä oheistoimintaa olemassa oleville vapaaehtoisille – mikäli työaikaresurssit antaisivat myöten.

– Yleisesti vapaaehtoistyötä ajatellen toivon, että vapaaehtoistyöntekijät nähdään poikkeuksetta ihmisinä, ei vain työtehtävien tekijöinä.

Halu auttaa ja oppia uutta

Aalto kertoo, että hyvän vapaaehtoistyöntekijän ominaisuuksia ovat muun muassa halu auttaa kanssaihmisiä, kyky kuunnella sekä halu oppia uutta. Tasapainoinen elämäntilanne on myös plussaa.

Aalto kannustaa kaikkia vielä päätään vähän rapsuttelevia, vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita hakemaan rohkeasti mukaan toimintaan.

– Jos pohdit aikasi antamista yhteiseen hyvään, nyt on hyvä hetki ottaa ensimmäinen askel tavoitetta kohti. Kuka tietää: juuri sinä voit olla lähimmäisellesi se tärkein oljenkorsi elämässä jaksamiseen.

Kyselyn kaikki tulokset löytyvät täältä.

Herättikö juttu ajatuksia? Voit antaa palautetta täältä.

Lue myös:

Tätä on vapaaehtoistyö: hyödyksi muille ja hyvä mieli itselle

Nuorten ajatukset pääosassa teatterin lavalla

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko