Pääkirjoitus: Lisää hyviä keskusteluja, kiitos

10.5.23

Kirkkojen ovet kannattaa avata yhä isommin auki tällaisille kohtaamisille, kirjoittaa Riitta Hirvonen Oulunsalossa pidetystä paneelikeskustelusta, jossa keskusteltiin erilaisista vakaumuksista.


Teksti: Riitta Hirvonen .

Kirkko on hyvä paikka käydä tärkeitä keskusteluja. Näin voitiin todeta Oulunsalon kirkossa 3. toukokuuta, kun paneelikeskustelussa viisi eri viitekehyksestä tullutta henkilöä kertoi omasta vakaumuksestaan.

Heidän puitavanaan oli muun muassa kysymys, mihin nykyaika haastaa meitä jokaista, kun ilmatila tuntuu vilisevän erilaisia katsomuksia – arvoja laidasta laitaan.

Myös yleisö pääsi keskusteluun mukaan arvioimalla kouluarvosanalla omia
taitojaan kohdata ”erilaisuus”, ihminen, jonka tavat, tottumukset ja arvomaailma tuntuvat vierailta, ehkä jopa oudoilta.

Yleisön joukosta kuultiin myös kannustus heittää kaatopaikalle kaikki yleistykset eri ihmisryhmistä.

Kirkkosalissa käytiin kunnioittavaa keskustelua. Kunnioittavan keskustelun periaate onkin ainoa oikea ohjenuora, kun seurakunta kokoontuu ristin juurella.

Oulun seurakuntien kokoontumistilat on määritelty turvallisiksi tiloiksi. Tästä viestii esimerkiksi seurakuntien verkkosivuilla käytössä oleva sateenkaarenmuottoinen symbolikuva.

Turvallisella tilalla tarkoitetaan tilaa, jossa pyritään takaamaan kaikkien osal-
listujien fyysinen, henkinen ja sosiaalinen turvallisuudentunne.

Kirkon ja seurakuntien tulee olla ihmisille turvallisia myös emotionaalisella ja
seksuaalisella tasolla. Oikeus kaiken tasoiseen turvallisuuteen koskee sekä kirkon työntekijöitä että seurakuntalaisia: kaikkia toimintaan osallis-
tuvia ihmisiä.

Samalla vastuu turvallisuuden edistämisestä on monilla hartioilla: niin päättäjien kuin johdon, työntekijöiden sekä seurakuntalaisten.

Jotta ihanne turvallisesta tilasta toteutuisi aiempaa paremmin, tarvitaan lisää
dialogia kaikenlaisten ihmisten kesken. Kirkkojen ovet kannattaakin avata yhä isommin auki tällaisille kohtaamisille.

Kirjoittaja on Rauhan Tervehdyksen toimittaja

  • Anna palautetta Rauhan Tervehdyksen toimitukseen.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä Oulunsalon seurakunta Yleinen