Hautaustoimen maksuista uusi ohjeistus

Kirkkohallituksen mukaan hautaustoimesta aiheutuvat maksut pitäisi kattaa valtionrahoituksella sekä asiakkailta perittävillä maksuilla. Osa seurakunnista käyttää hautaustoimesta koituviin menoihin myös kirkollisverovaroja.

Kirkkohallitus ohjeistaa, että hautaustoimen kuluja tulisi kattaa asiakakkailta perittävillä maksuilla, ei kirkollisverotuotolla.

Hautausmaiden ylläpitäminen ja hautaamiseen liittyvien palvelujen tarjoaminen on evankelis-luterilaiselle kirkolle annettu yhteiskunnallinen tehtävä, johon seurakunnat saavat valtion rahoitusta.

Valtion osuus hautausmaiden ylläpidosta ja hautaustoimen kustannuksista on määritelty 80 prosentiksi, mutta valtionrahoituksen indeksikorotuksia on leikattu ja jäädytetty ja siitä syystä hautaustoimeen saatava valtionrahoitus kattaa vain noin 70 prosenttia kokonaiskustannuksista. 

Kirkkohallitus ohjeistaa seurakuntia määrittelemään hautaustoimen maksut sellaiselle tasolle, että tehtävistä aiheutuvat kustannukset voidaan kattaa valtionrahoituksella sekä asiakkailta perittävillä maksuilla. 

– Uusi suositus on, että maksuina tulisi periä 25 prosenttia hautausmaan ylläpidon todellisista kustannuksista ja 50 prosenttia hautaamiseen liittyvien palveluiden kustannuksista, sanoo Kirkkohallituksen maankäyttöpäällikkö Harri Palo.  

Kirkollisverovaroja ei tulisi Kirkkohallituksen mukaan käyttää hautaustoimen tehtävien hoitamiseen. 

 

Jos maksut korotettaisiin Kirkkohallituksen antaman suosituksen mukaiselle tasolle, korotuksen vaikutus kohdistuisi tasapuolisesti niin seurakuntien jäseniin kuin kirkkoon kuulumattomiinkin.

 

Seurakuntien on tarjottava hautaustoimen palvelut kaikille paikkakuntalaisille riippumatta siitä, onko kyseessä seurakunnan jäsen vai kirkkoon kuulumaton. 

Monissa seurakunnissa hautaustoimen kustannuksia katetaan seurakunnan jäsenten maksamilla kirkollisverovaroilla.

Kirkkohallituksen mukaan tämä vaarantaa ihmisten yhdenvertaisen kohtelun. 

Jos maksut korotettaisiin Kirkkohallituksen antaman suosituksen mukaiselle tasolle, korotuksen vaikutus kohdistuisi tasapuolisesti niin seurakuntien jäseniin kuin kirkkoon kuulumattomiinkin.

Samalla seurakuntien jäseniltään perimää kirkollisveroa voitaisiin alentaa. Useissa seurakunnissa vaikutus kirkollisveroprosenttiin voisi olla noin puoli prosentin kymmenystä eli kirkollisvero voisi laskea esimerkiksi 1,75:stä 1,70:ään.

Kirkkohallitus suosittaa, että nyt annettu ohjeistus otettaisiin huomioon jo vuoden 2025 talousarvion valmistelussa ja että maksujen tulisi olla suositusten mukaisia viimeistään vuoden 2026 aikana.

Seurakunnat päättävät hautaustoimen maksuista itsenäisesti. 

Oulussa paineita korottaa maksuja

Kun ihminen kuolee, seurakunnalta ostetaan hautapaikka, ellei sitä ole jo valmiiksi olemassa.

Hautapaikan lisäksi seurakunnat ovat määritelleet hinnat erilaisille hautaamiseen liittyville tehtäville, kuten haudankaivuulle, hautaamisen jälkeen tehtävälle hautakummun tasoittamiselle, haudan pinnan nurmetukselle sekä vainajan tuhkaukselle.

Näitä hautauspalvelumaksuja on nyt myös Oulussa painetta korottaa, sanoo Oulun seurakuntien hautauspalveluiden vs. ylipuutarhuri Outi Soukainen.

Soukaisen mukaan hautaustoimen maksuihin on tehty vuosien varrella maltillisia korotuksia. 

– Nyt hautauspalvelumaksuja olisi tarve nostaa Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan kymmenisen prosenttia. 

Myös hautapaikkojen hintaa olisi Oulussa tarpeen tarkistaa ylöspäin.  

– Seurakunnan perimät hautauskulut ovat usein vain murto-osa hautajaisista aiheutuvista kokonaiskuluista, Soukainen muistuttaa.

Jokaisella on  oikeus hautasijaan

Yleisten hautausmaiden ylläpito sekä vainajien hautaamisesta huolehtiminen on Suomessa annettu evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tehtäväksi. 

Jokaisella on oikeus saada hautasija kotikuntansa evankelis-luterilaisen seurakunnan hautausmaalta tai sen tunnustuksettomalta hauta-alueelta.

Hautaustoimilain mukaan seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta.

Hautaustoimella tarkoitetaan hautausmaan hallinto-, suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotehtäviä sekä hautauksiin liittyviä tehtäviä.

 


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää