Kirkon viesti rasismikeskusteluun: ihmisarvon toteutuminen vaatii jatkuvaa työtä

Hallituksella on valmisteilla tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Valmistelutyöryhmä on kuullut sitä varten lähes sataa tahoa, myös evankelis-luterilaista kirkkoa.

pixabay

Valtioneuvoston Yhdenvertainen Suomi -hanke on pyytänyt lausuntoja myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajilta. Arkkipiispa Tapio Luoma, Kirkkohallituksen diakonia ja yhteiskunta -yksikön johtaja Kalle Kuusimäki sekä Porvoon piispa Bo-Göran Åstrand ovat vastanneet kuulemispyyntöön. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajat muistuttavat, että hyvän yhteiskunnan tai yhteisön rakentaminen vaatii toinen toistensa kunnioitusta, rakentavaa vuoropuhelua ja yhdessä elämisen taitoa. 

Luoma toteaa, että demokraattinen yhteiskunta edellyttää jokaisen ihmisen luovuttamattoman ihmisarvon ja siitä nousevien ihmisoikeuksien toteutumista.

– Demokraattisen yhteiskunnan ihanteisiin on pyrittävä aktiivisesti. Jokaisen demokraattisessa yhteiskunnassa vaikuttavan yhteisön on tarkasteltava myös omaa toimintaansa ihmisarvon luovuttamattomuuden ja ihmisoikeuksien näkökulmasta, arkkipiispa toteaa vastauksessaan. 

Kuusimäki toteaa, että rasismista tulee käydä julkista keskustelua, ja sille tulee asettaa rajat. Erityisen tärkeää on varmistaa, että lapset ja nuoret saavat kasvaa mahdollisimman syrjimättömässä Suomessa. 

Piispa Åstrandin mukaan tarvitaan toimenpiteitä yleisen tietoisuuden lisäämiseksi siitä, miten rakenteellinen rasismi ja epätasa-arvo ilmenevät, samoin selkeitä toimintamalleja niiden torjumiseen.

– Koska rasismi usein myös sisältää uskonnollisen ulottuvuuden, olisi tärkeää edistää sekä yhteiskunnallista että uskonnollista lukutaitoa, Åstrand sanoo.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko valmistelee parhaillaan toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Se tuottaa työkaluja syrjinnän tunnistamiseksi ja analysoimiseksi sekä syrjinnänvastaiseen työhön paitsi kirkossa myös muualla yhteiskunnassa.  

Rasismi loukkaa perustuslaillisia oikeuksia, kuten uskonnonvapautta. Uskonnonvapaus on kirkolle arvo, jonka turvaamiseksi kirkko tekee uskontodialogisissa verkostoissa jatkuvaa työtä sekä Suomessa että kansainvälisesti.

  • Luoman, Kuusimäen ja Åstrandin vastaukset kokonaisuudessaan täällä

Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää