Kokouspäätöksiä: Tuirassa linjattiin yhdenvertaisuudesta ja Oulussa DOM Second Hand halutaan osaksi vakituista toimintaa

Oulussa seurakuntien luottamushenkilöt linjasivat viime viikolla niin yhdenvertaisuutta kuin yhteisöllisen toiminnan jatkoa ja päättivät henkilövalinnoista.

Oulussa seurakuntien luottamushenkilöt linjasivat viime viikolla niin yhdenvertaisuutta kuin yhteisöllisen toiminnan jatkoa ja päättivät henkilövalinnoista. Hiippakunnan tuomiokapitulissa puolestaan annettiin elokuussa useita viranhoitomääräyksiä. Ohessa muutama poiminta päätöksistä.

Tuiran seurakuntaneuvosto 24.8.2022

§ 57 Tuiran seurakunnan lausunto hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön tilojen käytöstä avioliittoon vihkimisissä ja siunaamisissa

Taustaa: Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 8.6.2022 § 48 hylännyt oikaisuvaatimuksen, jonka seurakunnan jäsen on tehnyt seurakuntaneuvoston 20.4.2022 tekemästä päätöksestä § 34. Päätöksellä Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvosto on antanut seurakunnan kirkkojen kirkkosalit ja muut tilat kaikkien kihla- tai hääparien käyttöön kirkolliseen vihkimiseen tai siunaamiseen edellyttäen, että vähintään toinen puolisoista on ev.-lut. kirkon jäsen tai molemmat heistä ovat muun kristillisen kirkkokunnan jäseniä. (=> Lue Rauhan Tervehdyksen uutinen kokouspäätöksestä)

Seurakunnan jäsen on valittanut seurakuntaneuvoston päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle ja vaatinut, että hallinto-oikeus kumoaa seurakuntaneuvoston päätöksen sekä kieltää sen täytäntöönpanon. Hallinto-oikeus on pyytänyt seurakuntaneuvolta lausuntoa asiasta.

Esittelijänä toimineen kirkkoherra Niilo Pesosen pohjaesitys oli: Seurakuntaneuvosto antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnon, joka oli esityslistan liitteenä.

Säde Pokka teki vastaesityksen, joka kuului: Seurakuntaneuvosto pyytää, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hyväksyy valituksen ja kieltää seurakuntaneuvoston päätöksen täytäntöönpanon, koska seurakuntaneuvoston päätös tilojen luovuttamiseen samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen on kirkkolain ja kirkkojärjestyksen vastainen. Samaa sukupuolta olevien vihkiparien vihkiminen ei ole kirkolliskokouksen hyväksymä kirkollinen toimitus.

Suoritettiin äänestys. Ääniä annettiin yhteensä 15, joista JAA-ääniä annettiin kahdeksan (8) kappaletta ja EI ääniä seitsemän (7) kappaletta. Näin ollen esittelijän pohjaesitys voitti.

Hyväksytyssä lausunnossa Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa, että se on halunnut ratkaisullaan vahvistaa kansankirkollista ajattelua, jossa tilaa annetaan kirkon sisällä vaikuttaville erilaisille näkemyksille ja suuntauksille.

Päättäessään seurakunnan tilojen käytöstä se toteaa myös päättäneensä puhtaasti fyysisten tilojen konkreettisesta käytöstä, ei oikeudesta kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen tai avioliiton kirkolliseen siunaamiseen, mikä kuuluu kirkolliskokouksen toimivaltaan.

Oulun yhteinen kirkkoneuvosto 25.8.2022

§103 DOM Second Handin tulevaisuus ja toiminnan kehittäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle:

1. DOMin toiminnan turvaamiseksi seurakuntayhtymään tulee pysyväisluonteinen kokoaikaisen johtavan asiantuntijan työsuhde, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut, vastaamaan DOMin toiminnasta ja kehittämisestä vuodesta 2023 alkaen,

2. seurakuntayhtymään tulee pysyväisluontoinen kokoaikaisen yhteisötyöntekijän työsuhde, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut, vuodesta 2023 alkaen,

3. mahdollistetaan ja tuetaan esteettömän tilan löytämistä DOMin toiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi sekä turvaamiseksi, huomioiden myös seurakuntayhtymän omat toimitilat

(=> Lue Rauhan Tervehdyksen arkistojuttu Domin laajenemissuunnitelmista kesältä 2020)

§104 Kiinteistöjohtajan viran täyttäminen
Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Oulun seurakuntayhtymän kiinteistöjohtajan virkaan valitaan Antero Tähtisaari.

§108 Viestintäpäällikön määräaikaisen viran lakkauttaminen ja viestintäjohtajan vakituisen viran haettavaksi julistaminen
Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1. viestintäpäällikön määräaikainen virka (8.8.–31.12.2024) lakkautetaan, 2. julistetaan haettavaksi viestintäjohtajan vakituinen virka.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli 17.8.2022

Antoi viranhoitomääräyksiä:

  • Erja Oikarinen Kempeleen seurakunnan kirkkoherraksi 22.8.2022–31.5.2023
  • Olli Lohi Lumijoen seurakunnan kirkkoherraksi 22.8.2022–31.5.2023
  • Jonne Pirkola Karjasillan seurakunnan kappalaiseksi 1.9.2022–31.12.2022
  • Maija Hyvönen Karjasillan seurakunnan kappalaiseksi 1.9.2022–31.5.2023
  • Jukka Kolmonen Karjasillan seurakunnan seurakuntapastoriksi 1.9.2022–31.12.2022
  • Sanna Nygård Karjasillan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan ajalla 1.9.2022–31.12.2022
  • Joonas Vapaavuori Oulujoen seurakunnan kappalaisen virkaan ajalla 1.9.2022–31.5.2023
  • Hanna Valkama Oulujoen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan ajalla 1.9.2022–31.5.2023

Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää