Kokouspostia: Porua määrärahoista ja kirkkoherran kykylistausta

Oulun seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 5. joulukuuta tukea kaikkia kirkon lähetysjärjestöjä. Se myös kasvatti lähetysjärjestöjen saamaa osuutta 60 prosentista 70 prosenttiin.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 25–17. Vastakkain olivat yhteisen kirkkoneuvoston esitys valtuustolle (25 ääntä) ja yhtymäjohtajan aiempi esitys yhteiselle kirkkoneuvostolle (17 ääntä).

Oulun seurakunnat on vuodesta 1985 lähtien kohdistanut 2 prosenttia kirkollisverotuloista lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle. Vuosi sitten osuutta nostettiin 2,1 prosenttiin ja vuoden 2024 määräraha on 2,2 prosenttia kirkollisverotuloista, eli 712 330 euroa. Tästä lähetysjärjestöjen osuus on 70 % ja Kirkon Ulkomaanavun osuus 30 %.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että lähetysjärjestöille jaetaan avustuksia niin, että Suomen Lähetysseura saa 339 069 euroa, Kirkon Ulkomaanapu 213 699 euroa, Suomen Pipliaseura 34 904 euroa, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys 34 904 euroa, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 14 595 euroa, Lähetysyhdistys Kylväjä 29 918 euroa a Medialähetys Sanansaattajat 44 877 euroa.

Yhtymäjohtaja Aarne Kiviniemi korosti, että kirkolla on suositukset talousarviomäärärahojen jaosta kirkon lähetysjärjestöille. Kiviniemen mukaan sekä Kirkon Ulkomaanavun että lähetysjärjestöjen työ on kirkon toiminnan ytimessä ja kirkon perustehtävän mukaista toimintaa.

– Se, että kirkko edistää lähetystyötä on sekä kirkkolaissa että kirkkojärjestyksessä. Tätä työtä tehdään laajalla rintamalla. Itseäni tässä keskustelussa vähän harmittaa, että nämä kaksi tärkeää asiaa laitetaan vastakkain, kun ne pitäisi enemmän nähdä toisiaan tukevina työmuotoina.

Oulun yhteinen kirkkovaltuuston 5.12.2023 muita päätöksiä
 • Hyväksyi Oulun seurakuntayhtymän hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2024. Yhteinen kirkkovaltuusto siirtää toimivaltaa seurakuntaneuvostoille silloin, mikäli:
  1) Seurakuntayhtymän virka / työsuhde sijoitetaan seurakuntaan, päättää henkilön ottamisesta virkaan / työsuhteeseen seurakuntaneuvosto, ellei kirkkolaista tai kirkkojärjestyksestä muuta johdu.
  2) Mikäli seurakuntayhtymän virka / työsuhde on sijoitettu seurakuntaan, seurakuntaneuvosto irtisanoo viranhaltijan tai työntekijän tai purkaa näiden virka- tai työsuhteen, jollei asian ratkaiseminen kuulu tuomiokapitulille.
 • Käsitteli ja hyväksyi vuoden 2024 talousarvion sekä vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä henkilöstö- ja henkilöstön kehittämissuunnitelman vuosille 2024–2026.
 • Hyväksyi lisätalousarvion vuodelle 2023. Tämän loppusumma on 476 000 euroa.
 • Merkitsi tiedoksi hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärven irtisanoutumisen 1.5.2024 alkaen eläkkeelle jäämisen vuoksi.
 • Nimesi Arja Mainion Caritas-säätiön hallintoneuvostoon.
Haukiputaan seurakuntaneuvosto 30.11.2023
 • Jaakko Tuisku on irtisanoutunut Haukiputaan seurakunnan kirkkoherran virasta 1.1.2024 alkaen. Seurakuntaneuvosto antoi vastauksensa Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille lausuntopyyntöön kirkkoherran virantäyttöprosessin käynnistämisestä. Lausunnossaan se pyytää prosessin käynnistämistä ja toteaa, ettei pyydä välillisen vaalitavan käyttämistä. Näin ollen Haukiputaan seurakunnassa käydään suora vaali.
 • Eduksi valittavalle kirkkoherralle katsotaan seuraavat: Kykyä olla seurakunnan hengellisenä paimenena, palvelevaa johtajuutta ja kykyä verkostoitua, tiimityön tuntemus ja hyvä delegointikyky, seurakuntayhtymän tuntemus ja toimintatavat, kykyä kuunnella alueella asuvia ihmisiä ja tunnistaa ihmisten erilaiset tarpeet, sujuvia viestintätaitoja ja kykyä hyödyntää erilaisia viestintätapoja.
 • Ennen kuin kirkkoherran virka saadaan vakituisesti täytettyä, tuomiokapituli avasi ilmoittautumismenettelyllä haun sijaisuuteen ajalle 1.1.–31.8.2024.
  Haussa ilmoittautui seitsemän hakijaa, jotka Haukiputaan seurakuntaneuvosto haastatteli. Haastattelujen pohjalta seurakuntaneuvosto päätti esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille lausunnossaan Haukiputaan seurakunnan määräaikaisen kirkkoherran tehtävään 1. sijalle Outi Pohjasen ja 2. sijalle Lauri Kujalan. Molemmilla on yli 25 vuoden kokemus papin työstä sekä kokemusta kirkkoherran työstä.
 • Päätti puoltaa Nuusa Niskalan opintovapaan hakemusta ja pyytää tuomiokapitulilta viranhoitomääräyksen jatkumista seurakuntapastori Sanna Kilpelänaholle vuoden 2024 loppuun.
 • Päätti palkata Anna Nuutisen osa-aikaiseksi (80%) lastenohjaajaksi 1.1.–31.5.2024.
Tuiran seurakuntaneuvosto 8.11. ja 29.11.2023
 • Valitsi kanttori Terhi Ahon ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan. Perustelut käyvät ilmi liitteenä olevasta haastattelumuistiosta
 • Nimesi nuorten vaikuttajaryhmän (Vaikut) jäsenet toimikaudelle 1.1.–31.10.2024.
 • Päätti ottaa Grace Pitkäsen perhetoiminnanohjaajan sijaiseksi ajalle 1.5.–31.12.2024.
Oulujoen seurakuntaneuvosto 9.11. ja 21.11.2023
 • Päätti käyttää seurakunnan Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksien aikana kerätyt kolehdit Oulujoen seurakunnan Suomen Lähetysseuran nimikkolähettien ja -kohteiden hyväksi. Seurakunnilla annetaan mahdollisuus valita vuosittain haluavatko he tukea yleistä keräyskohdetta vai kohdentaa keräyksen seurakunnan omille nimikkokohteille.
 • Valitsi tarvittaessa töihin kutsuttaviksi seurakuntamestareiksi Jenni Pelttarin ja Piia Haapa-ahon.

Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää