Kokouspostia numerossa 30/2023

Poimintoja seurakunta- ja kirkkoneuvostojen tekemistä päätöksistä ja esityksistä Oulusta, Limingasta ja Tyrnävältä elo-syyskuulta.

Haukiputaan seurakuntaneuvosto 29.8.2023

 • Päätti puoltaa LC Haukipudas/Kellon aloitetta vanhalle hautausmaalle pystytettävästä puurististä ja uudesta info-taulusta.
 • Merkitsi tiedoksi Haukipudas-seura ja LC Haukipudas/Kellon aloitteen Oulun seurakuntayhtymälle aloittaa Oulujoen pyhiinvaellusreitin toisen vaiheen 2.0 suunnittelu. Ehdotukseen kuuluu Haukiputaan kirkon ympärille tulevaksi perinnepolkuaa, johon sisältyisivät Haukiputaan kirkon lisäksi Haukiputaan sankarihautausmaa ja patsas, Haukiputaan kirkon tapuli ja vaivaisukko, Haukiputaan vanha hautausmaa, Haukiputaan kotiseutumuseo, Wirkkula (Kirkonniemen koulu) ja Wanha Mestari Navetta ravintola.

Tuiran seurakuntaneuvosto 30.8.2023

 • Päätti ottaa käyttöön kirkkojärjestyksen mahdollistaman kahden puheenjohtajan mallin määräaikaisena 31.12.2024 asti. Päätös raukeaa, mikäli kirkkoherra Niilo Pesonen tai varapuheenjohtaja Teija Kähkönen vaihtuu ennen tätä. Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra johtaa joka toisen kokouksen ja varapuheenjohtaja joka toisen kokouksen. Päätöstä seuraavan kokouksen johtaa varapuheenjohtaja. Lue uutinen aiheesta täältä.

Oulujoen seurakuntaneuvosto 30.8. 2023

 • Hyväksyi henkilöstösuunnitelman vuodelle 2024. Hautausten määrän arvioidaan kasvavan tulevina vuosina Oulujoen hautausmaalla. Tämän johdosta henkilöstösuunnitelmaan päätettiin esittää määrärahaa kahdelle tarvittaessa tehtävään kutsuttavalle seurakuntamestarille.
 • Vuonna 2024 seurakunnassa on vakituisia työntekijöitä: 7 teologia (6 pappia ja 1 lehtori), 2 kanttoria, 4 diakoniatyöntekijää, 1 lähetyssihteeri, 5 nuorisotyöntekijää, 1 varhaiskasvatuksen ohjaaja, 3 (elokuusta alkaen 4) perhetoiminnan ohjaajaa, 4 (elokuusta alkaen 3) lastenohjaajaa, 1,5 seurakuntasihteeriä ja 4 seurakuntamestaria. Yksi lastenohjaajan toimi jätetään täyttämättä henkilön jäädessä eläkkeelle. Oulujoen seurakunnassa on vuoden alussa 33,5 työntekijää, lastenohjaajan eläkkeelle jäätyä 32,5 työntekijää.

Tyrnävän kirkkoneuvosto 20.9.2023

 • Kävi läpi talousarvioperusteita ja päätti esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2024 kirkollisveron tuloveroprosentti on 1,80.
 • Hyväksyi siivooja-vahtimestarin viran lakkauttamisen ja uuden seurakuntamestarin toimen perustamisen seurakuntaan, ja
  valtuutti talouspäällikön aloittamaan seurakuntamestarin rekrytoinnin edellä mainitun
  mukaisesti.
 • Päätti esittää kirkkovaltuustolle että se hyväksyy seurakunnan uuden taloussäännön. Muutos on pakollinen uuden kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) tultua voimaan 1.7.2023.

Limingan kirkkoneuvosto 28.9.2023

 • Hyväksyi lähetystyön johtokunnan esityksen nimikkosopimuksen solmimisesta Miia ja Mikko Kaartaman kanssa 2400 euron kannatusmaksulla.Lisäksi lähettejä voidaan tukea vapaaehtoisella kannatuksella.
 • Päätti esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi 1,70. Näin prosentti säilyisi ennallaan.
 • Päätti esittää kirkkovaltuustolle, että partionohjaajan virka lakkautetaan 31.12.2023. Lippukunnan toiminta säilyy seurakunnan työmuotona. Yhteistyössä kasvatuksen alan toimijoiden kanssa mietitään kokonaisratkaisu, joka sisältää myös partion tuen kasvatuksen työntekijäresurssista.
 • Käsitteli Limingan seurakunnan strategiaa vuosille 2023–2026. Kyselyn mukaan sen tärkeimmät painopistealueet ovat:
  1. Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy
  2. Nuorten kohtaamisen lisääminen
  3. Perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen
  4. Viestinnän tehostaminen

Oulujoen seurakuntaneuvosto 28.9.2023

 • Päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle että se lakkauttaa Oulujoen täyttämättä olevan kanttorin viran (B-taso) ja perustaa kanttorin viran (A-taso). Virkatasojen erona on se, että A-tason kanttorin työnkuvaan kuuluu myös konsertoiminen.
 • Päätti muuttaa lähetyssihteerin ammattinimikkeen lähetyksen ja kansainvälisen työn ohjaajan ammattinimikkeeksi ja alistaa päätöksen liitettäväksi Oulun seurakuntayhtymän henkilöstösuunnitelmaan 2024.
 • Ilmoitusasioissa tuotiin tiedoksi kirkolliskokousedustajien pappis- ja maallikkoedustajien vaalit, jotka käydään 13.2.2024.

Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää