Avioliittokäsityksen erimielisyyksiiin haetaan ratkaisua ylimääräisessä piispainkokouksessa

Piispainkokous jatkaa työskentelyä avioliittokäsityksessä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi pitämällä ylimääräisen piispainkokouksen 12.  maaliskuuta.

Piispainkokous jatkaa kirkolliskokouksen pyynnön mukaisesti työskentelyä avioliittokäsityksessä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi. Tästä syystä järjestetään ylimääräinen piispainkokokous 12. maaliskuuta.

Piispainkokouksen kanslian valmistelemassa esitysluonnoksessa esitetään kirkkojärjestyksen muutosta, joka mahdollistaisi samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen niin, että kirkossa olisi kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä.

Mikäli esitysluonnos hyväksytään sisällöllisesti piispainkokouksessa, esitys menee seuraavaksi laintarkastustoimikunnan tarkastettavaksi. Tämän jälkeen huhtikuussa kokoontuva piispainkokous tekisi esityksen kirkolliskokoukselle.

Kirkolliskokouksessa esityksen hyväksyminen vaatii taakseen kolmeneljäsosan enemmistön.

Kirkolliskokouksen toukokuussa 2022 tekemän pyynnön taustalla on kirkolliskokousaloite, jossa pyydettiin piispainkokousta valmistelemaan esitys samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta. Kirkolliskokous lähetti aloitteen piispainkokoukselle tiedoksi ja pyysi piispainkokousta jatkamaan aikaisempaa työskentelyä erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

Vuoden 2020 elokuussa piispainkokous esitteli ratkaisuvaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevaan erimielisyyteen vastauskirjeessään kirkolliskokoukselle. Ratkaisuna erimielisyyteen piispat näkivät mallin, jossa kirkon jäsenet pystyvät elämään yhdessä erilaisten käsitysten kanssa – riippumatta kulloisestakin avioliittonäkemyksestä ja -käytännöistä.

 


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää