Rauhan Tervehdyksen lukijatutkimus

Kesällä 2020 toteutetun tutkimuksen mukaan seurakuntien viesti tavoittaa lukijat yhä pääosin paperilehdestä.

Rauhan Tervehdys on hyvin tunnettu brändi. Jopa 98 prosenttia lehden levikkialueen aikuisväestöstä tuntee lehden. Tämä käy ilmi kesä–heinäkuussa 2020 Rauhan Tervehdyksen levikkialueella puhelinhaastatteluina toteutetusta lukijatutkimuksesta.

=> Lue Rauhan Tervehdys -lukijatutkimus 2020 -raportti

Tutkimuksen toteuttaneen Mediatum Oy:n toimitusjohtaja Taisto Lehikoisen mukaan tämä on erittäin korkea luku verrattuna mihin brändiin hyvänsä.

Rauhan Tervehdyksen noin 96 000 kotitaloutta kattavaan levikkialueeseen kuuluvat Oulun lisäksi Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä.

Lukijatutkimuksen tulosten pohjalta voidaan todeta, että lehden sisällön ja ulkoasun kehitykseen ollaan tyytyväisiä.

– Rauhan Tervehdys koetaan tärkeäksi varttuneemman väen lisäksi erityisesti lapsiperheissä, joissa lehden käyttöaste ja vaikuttavuus ovat keskimääräistä merkittävästi korkeampia.

Paperisen lehden asema on Lehikoisen mukaan hyvin vahva.

– Painettujen lehtien lukijatutkimukset kertovat poikkeuksetta sen, että sanomalehtiä lukuun ottamatta painetun lehden vahvaa brändiä ei ole onnistuttu siirtämään verkkolehtiin.

Vastaajista 59 prosenttia lukee Rauhan Tervehdystä vähintään silmäilevästi. Lehti tavoittaa myös vähintään joka neljännen kirkkoon kuulumattoman.

– Tämä on varsin korkea luku, koska yleensä yhteisömedioiden tavoittavuus muiden kuin omien jäsenten parissa on korkeintaan kymmenen prosenttia yleisöstä.

Jos painetusta lehdestä luovuttaisiin, se tarkoittaisi seurakunnan viestien tavoittavuuden laskua 50–60 prosentin kokonaistasosta 10 prosenttiin ja todennäköisesti tätäkin alemmas.

Grafiikat: Rauhan Tervehdyksen toimitus

 

Kommentoi ja anna palautetta lukijatutkimuksesta