Oululaiset halutaan mukaan ideoimaan Oulunsalon tilojen käyttöä

28.1.20

Nettikeskustelu on parhaillaan auki. Viimeinen päivä osallistua on 9. helmikuuta.


Oululaisilta toivotaan ideoita siihen, miten Oulunsalon seurakunnan tiloja voisi hyödyntää monipuolisemmin.

Näkemyksiä halutaan muun muassa siitä, millaista toimintaa seurakunnan toivotaan järjestävän Niemenranta–Salonpää -alueella, miten Oulunsalon kirkkoa voisi kehittää lapsiystävällisemmäksi, millaista musiikkitoimintaa seurakunnalta toivotaan ja millaiseen vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta ihmiset ovat kiinnostuneita.

Näkemyksiä kerätään nettikeskustelussa, joka on avoinna 27.1.–9.2.  Nettikeskusteluun pääsee älypuhelimella QR-koodin avulla tai nettiosoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/tilakysely

Tavoitteena on kuulla mielipiteitä etenkin Oulunsalon kirkosta, Toimitalosta ja Repusta.

Taustalla tilatarveselvitys, jossa mietitään sekä tiloja että toimintaa

Nyt toteutettavan nettikyselyn taustalla on Oulunsalon seurakunnan tilatarveselvitys.

– Selvityksessä ei keskitytä pelkästään tiloihin vaan mietitään samalla seurakunnan toimintaa. Ennen kuin mietitään tiloja, pitää miettiä millaista toimintaa seurakuntaan halutaan ja ketkä sitä järjestävät, sanoo Oulun seurakuntien kiinteistöjohtaja Jaana Valjus.

Yksi selvityksen tärkeimmistä tavoitteista on löytää kiinteistöille lisää yhteiskäyttöä.

– Ei tietenkään niin, että hautajaisia ja lastenkerhoa pidetään yhtä aikaa vierekkäisissä saleissa vaan yhteiskäytön tehostamista niiltä osin kuin se on mahdollista.

– Esimerkiksi Toimitalolle mahtuisi runsaasti lisää toimintaa ja tapahtumia. Seurakuntarajojenkaan ei tarvitse rajoittaa tilojen käyttöä. Oulunsalon läntisimmästä osasta on yhtä pitkä matka Kaakkuriin kuin Oulunsalon keskustaan.

Myös työntekemisen muutokset vaikuttavat tilatarpeisiin

Valjuksen mukaan selvityksessä kartoitetaan työntekijöiden kanssa muun muassa työnteon tapoja.

– Työ on entistä liikkuvampaa. Omaa työhuonetta käytetään tutkimusten mukaan enää vain 10–15 prosenttia työajasta. Työhuoneet esimerkiksi voisi jakaa työmuodoittain, jolloin työhuoneita vapautuisi seurakuntalaisten käyttöön ja työmuodon sisäinen ryhmäytyminen työn suunnitteluineen tapahtuisi paremmin työalan yhteisessä työhuoneessa.

– Eikä toiminnan välttämättä tarvitse tapahtua seurakunnan omistamassa kiinteistössä vaan tiloja voidaan etsiä muualta. Näin on jo tehty esimerkiksi Oulujoen seurakunnassa, jonka toimintaa järjestetään myös Hiukkavaaratalossa sekä vuokratila Hiuskassa.

Ideointi onnistuu itselle sopivana aikana

Valjuksen mukaan virtuaalikeskustelulla haetaan uudentyyppistä tapaa osallistaa seurakuntalaisia.

– Netissä voi jättää omia ideoita ja kommentoida muiden ideoita mihin tahansa vuorokaudenaikaan ja vaikka bussia pysäkillä odotellessa.

Netissä ajatuksia Oulunsalon seurakunnan tiloista voivat esittää muutkin kuin Oulunsalon seurakunnan jäsenet. Ideoita voi antaa ja muiden ideoita arvioida joko omalla nimellä tai nimimerkillä. Aktiivisimmille vastaajille ja parhaaksi äänestetylle idealle on luvassa pienet palkinnot.

 Tarveselvitys luottamuselimissä touko–kesäkuussa

Oulunsalon seurakunnan seurakuntaneuvosto antaa lausuntonsa tilatarveselvityksestä toukokuussa. Kesäkuussa selvitys menee myös Oulun seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn.

Oulunsalon seurakunnan tilatarveselvityksen taustalla on 2013 tehty päätös, joka velvoittaa jokaisen Oulun seurakunnan vähentämään tiloja 30 prosenttia seurakuntien talouden turvaamiseksi.

=> Kommentoi ja anna palautetta aiheesta

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Oulunsalon seurakunta Seurakunnat