Oulun seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet istuvat keskustan seurakuntatalon salissa riviin aseteltujen pöytien ääressä.
Oulun seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston esityslistat ovat verkkosivuilla.

Tietoa saa, jos osaa mennä eteiseen etsimään

26.1.21

Useat seurakunnat kertovat päätöksentekoon tulevista asioista vain ilmoitustaulullaan. Kirkkovaltuuston esityslistojen julkaiseminen verkossa voi kuitenkin tulla pakolliseksi. Kunnissa esityslistat on laitettava verkkoon, sillä se lisää kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon.


Teksti: Marita Ahlgren . Kuvat: Arkistokuva/Riitta Hirvonen .

Tiedon saaminen seurakunnassa päätettäväksi tulevista asioista ei ole helppoa kaikkialla.

Kirkkovaltuuston esityslistat ovat julkisia asiakirjoja, mutta esimerkiksi Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä eivät julkista niitä verkkosivuillaan.

Menettely on kirkkojärjestyksen mukainen. Ero avoimuudessa on kuitenkin iso verrattuna kuntien toimintaan. Kunnissa esityslistojen julkaiseminen verkossa on enemmän sääntö kuin poikkeus.

”Tässä on selvä parannuksen paikka”

Kirkkovaltuuston esityslistan on oltava julkisesti esillä seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Useissa seurakunnissa tämä hoidetaan kiinnittämällä lista kirkkoherranviraston ilmoitustaululle, jossa se on nähtävillä viraston aukioloaikoina.

Näin menetellään myös Tyrnävällä. Kirkkoherra Teemu Isokääntä myöntää, että toisinkin voisi olla.

– Ihmisten olisi helpompi tutustua käsiteltäviksi tuleviin asioihin etukäteen, jos esityslistat olisivat verkossa.

– Selvää on, että kirkkovaltuuston esityslistat kuuluvat julkisuuteen. Jossakin vaiheessa ne olivat meillä netissä, mutta ote on päässyt herpaantumaan. Tässä on selvä parannuksen paikka.

Verkkojulkaisemisen tavoitteena on lisätä hallinnon avoimuutta.

Verkossa julkaiseminen voi tulla pakolliseksi

Jos etukäteistiedon saanti kirkkovaltuuston käsittelemistä asioista vaatii vaivannäköä, kirkkoneuvoston osalta se on monessa seurakunnassa mahdotonta.

Neuvoston esityslistojen julkaiseminen on toimielimen omassa harkinnassa. Useimmat seurakunnat eivät anna listoista tietoa.

Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja Kirkkohallituksesta toteaa, ettei asiakirjojen julkisuutta koskeva säätely ole ajan tasalla. Siihen kiinnitetään kuitenkin huomiota parhaillaan vireillä olevissa kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudistuksissa.

– Esityksissä ehdotetaan, että kirkkovaltuustojen kokouskutsut tulisivat verkossa julkaistaviksi, kertoo Pihlaja.

Sama verkossa julkaisun vaatimus koskisi myös kirkkovaltuustojen ja kirkkoneuvostojen pöytäkirjoja. Tällä hetkellä niitäkään ei tarvitse viedä verkkoon.

– Tavoitteena on lisätä hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Neuvostojen esityslistojen julkaiseminen jäisi edelleen niiden omaan harkintaan.

Ei kyselyjä 30 vuoteen

Vaikka tietoa on tähänkin saakka saanut tekemällä reissun kirkkoherranvirastoon, ei päätöksenteko ole herättänyt suurta kiinnostusta ainakaan Tyrnävällä. Kirkkoherranviraston toimistosihteerinä 30 vuotta työskennelleen Sirkka Halosen mukaan esityslistoja ei ole kysytty kertaakaan hänen työhistoriansa aikana.

Teemu Isokääntä toteaa, että jos kiinnostusta olisi ollut, asiaan olisi kenties tullut kiinnitettyä enemmän huomiota. Hän on samaa mieltä Pihlajan kanssa siitä, että nykyinen menettelytapa on ajastaan jäljessä.

– Vaikka ilmoitustauluilla viestiminen täyttää lain kirjaimen, on mennyttä aikaa, että ihmisten pitää käydä eteistilassa katsomassa, millaisia asioita valtuusto seuraavaksi käsittelee.

Juttua varten on haastateltu myös hiippakunnan lakimiesasessori Mari Aaltoa ja Oulun seurakuntayhtymän lakimiestä Kristiina Harjuauttia.

Helppo saatavuus lisää osallistumisen mahdollisuuksia
Kunnille on arkipäivää kertoa päätöksentekoon tulevista asioista verkkosivuillaan.

Esityslistojen julkaisemisesta verkossa säädetään kuntalaissa. Lisäksi siitä on määräyksiä Kuntaliiton kunnille laatimassa hallintosääntömallissa.

Verkossa lautakuntien, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston esityslistat ovat helposti saatavilla. Se lisää valmistelun avoimuutta, sanoo Kuntaliiton johtava lakimies Riitta Myllymäki.

– Verkkoviestinnällä edistetään kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sekä mahdollisuuksia valvoa kunnan viranomaisten toimintaa ja päätöksentekoa.

Esityslistojen tapaan myös pöytäkirjat julkaistaan netissä. Myllymäki muistuttaa, ettei asiakirjoja voi kuitenkaan viedä verkkoon sellaisenaan.

Niistä on ennen julkaisua poistettava salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Joskus valmistelun turvaaminen voi vaatia, ettei valmistelua julkisteta ennen päätöksentekoa.

Oulun seurakunnissa eri toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan yhtymän verkkosivuilla.

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko Tyrnävän seurakunta