Vakaumukset rohkeasti puheeksi

19.3.21

Katja Castillo: Yhteiskuntarauha vaatii uskallusta kohdata erilaisuus avoimesti.


Teksti: Riitta Hirvonen . Kuvat: Juan Castillo .

Suomesta on tullut monien uskontojen ja katsomusten maa.

Itsestään selvää ei kuitenkaan ole se, että vakaumuksiltaan erilaiset kansalaiset tulisivat ongelmitta keskenään toimeen.

Oululainen kasvatustieteen maisteri ja tohtorikoulutettava Katja Castillo kiinnostui selvittämään, miten erilaisuutta voitaisiin kohdata avoimesti yhteiskunnassa, jossa varsinkin uskonnollisia näkemyksiä on perinteisesti pidetty henkilökohtaisina ja perheiden omina asioina.

Yliopistot lähtivät luomaan hyviä käytäntöjä

Castillo on mukana Oulun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen yhteisessä työskentelyssä. Siinä kehitetään varhaiskasvattajien osaamista katsomuskasvatuksessa.

Yhteisen hankkeen tavoitteena on muun muassa ottaa selvää millaisilla keinoilla päiväkoteihin luodaan tilaa erilaisuudelle ja kunnioittavalle suhtautumiselle moninaisia katsomuksia kohtaan.

Castillon mukaan päiväkotilapsen tulisi kokea hyväksyntää ja arvostusta riippumatta lapsen tai hänen perheensä katsomuksesta, kotikielestä ja kulttuurista.

Castillolle uskontojen ja katsomusten kunnioittaminen on tärkeä asia myös hänen henkilökohtaisen, lapsuuteen liittyvän kokemuksen vuoksi.

– Vähemmistöryhmään kuuluminen ei aina ollut yksinkertaista. Koin, että taustani helluntaiseurakunnassa kyseenalaistettiin. Tunsin välillä painetta irtaantua siitä.

Lapset ovat avoimia erilaisille näkemyksille

Varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä Castillo on huomannut, että lapsilla on luonnostaan utelias, avoin suhtautuminen erilaisia katsomuksia kohtaan.

– Jos heillä on vain mahdollisuus kysymyksien esittämiseen, he uskaltavat kysyä.

– Aikuisen tehtävä on keskittyä kuuntelemaan kysymyksiä, tehdä kysely turvalliseksi eikä tyrmätä vaikeitakaan pohdintoja. Valmiita vastauksia ei keneltäkään vaadita.

Castillon mielestä lasten olisi tärkeää nähdä, että myös aikuiset voivat keskustella erilaisista maailmankuvista ilman kielteisiä seurauksia.

Hän muistuttaa, että lapset omaksuvat herkästi kasvattajiensa, läheisten aikuisten asenteet itselleen vieraita katsomuksia kohtaan.

Kyky kohdata erilaisuutta on  sivistystä

Castillo pitää sivistykseen kuuluvana kansalaistaitona sitä, että ihminen kykenee kohtamaan erilaisuutta rauhallisesti.

– Jo yhteiskuntarauhan ja naapurisovun vuoksi tällainen taito on tärkeää moniarvoisessa Suomessa.

Castillo toteaa, että katsomusten kirjoa on ollut Suomessa aiemminkin.

– Viime vuosien maahanmuuton seurauksena näemme nyt kirkkaammin, että asenteemme erilaisia maailmankuvia ja näkemyksiä kohtaan ratkaisee sen, miten tulemme täällä toimeen toistemme kanssa.

Toisen ihmisen pyhää kuuluu arvostaa

Castillon mielestä itselle tuntemattomien katsomusten oudoksuminen, ehkä jopa niiden pelkääminen, on inhimillistä.

– Vieraiden asioiden ei tarvitse silti olla automaattisesti uhkia.

Tutkija uskoo siihen, että toisen ihmisen pyhää – tälle tärkeitä asioita – voi arvostaa, vaikka ne poikkeavaisitkin omista.

– Aidoissa kohtaamisissa on uskallusta olla erilainen ja ehkä jopa iloita poikkeavista näkemyksistä.

Erilaisuuden kunnioittava kohtaaminen on myös Katja Castillon valmisteilla olevan väitöskirjan aihe.

 

Yhä enemmän erilaisuutta

– Länsimaista uskonnollisuutta leimaa nykyisin erityisesti yksilökeskeisyys. Ihmiset voivat ammentaa omaan maailmankatsomukseensa aineksia yhä laajemmasta katsomusten kirjosta.

– Katsomuksella tarkoitetaan maailmankatsomuksia ja elämänkatsomuksia. Katsomuksiin sisältyvät muun muassa ihmisen arvot ja etiikka, esimerkiksi käsitys oikeasta ja väärästä.

– Katsomuskäsite kattaa niin uskonnolliset, poliittiset kuin ei-uskonnolliset tavat hahmottaa maailmaa.

– Suomessa on ollut monia katsomuksia jo pitkään, mutta vasta maahanmuuton kasvu viime vuosikymmeninä on laajemmin lisännyt erilaisten uskontojen ja katsomusten määrää yhteiskunnassamme.

– Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien määrä on kasvanut Suomessa koko 2000-luvun.

Lähde: Kirkon tutkimuskeskuksenjulkaisu Monien uskomusten ja katsomusten Suomi sekä Opetushallituksen verkkosivut.

Kuva: Pixabay

 

Jutusta voi antaa toimitukselle palautetta.

Lue lisää aiheesta:

editorial Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko Yleinen