Ouluilo-keräyksen varoilla puututaan hätään lähellä

31.8.21

Uusi keräys Oulussa käynnistyy, jotta avustusvarat riittäisivät asiakasmäärien kasvaessa rajusti osassa Oulun seurakuntia.


Teksti: Riitta Hirvonen .

Syyskuun alussa käynnistyy Oulun seurakuntayhtymän rahankeräyskampanja Ouluilo, jolla kerätään varoja heikommassa asemassa olevien oululaisten auttamiseen.

Keräysvaroja käytetään ihmisten taloudelliseen auttamiseen seurakuntien diakoniatyön kautta tilanteissa, joissa Kelan tai sosiaalitoimen myöntämät etuudet eivät riitä kattamaan elämiseen liittyviä kuluja.

Keräys käynnistyy tilanteessa, jossa avuntarvetta on todella paljon, sanoo Karjasillan johtava diakoniatyöntekijä Nina Niemelä.

Ruuhkaista on myös Tuiran diakoniatyön ajanvarauksessa.

Kun kiire painaa päälle, osa jää vaille apua

Johtava diakoniatyöntekijä Heli Mattila kertoo, että asiakasmäärän raju kasvu Tuiran seurakunnan alueella pakottaa muuttamaan jo syksyn aikana taloudelliseen avustamiseen liittyviä käytäntöjä.

– Emme tällä hetkellä pysty ottamaan kaikkia uusia asiakkaita vastaan sillä aikataululla kuin tarve olisi.

– Taloudellista apua hakevat myös ihmiset, jotka ovat aiemminkin turvautuneet diakonian apuun.

Mattila täsmentää, että avuntarve muuttuu pysyväksi, jos elämäntilanteessa ei tapahdu muutoksia.

Niemelän mukaan avuntarvetta on tällä hetkellä aiempaa enemmän, koska korona on lisännyt ihmisten taloudellista ja henkistä hätää.

– Mutta ei avuntarve johdu pelkästään koronasta, vaan kyse on sekä yhteiskunnallisten turvaverkkojen puuttumisesta että läheisten tarjoaman turvan puutteesta.

Mattila kuulee usein asiakkailtaan, että kirkon apuun turvaudutaan tilanteissa, joissa yhteiskunnan sosiaaliturva pettää.

– Toimeentuloetuudet saattavat laahata perässä ihmisten jäädessä työttömäksi. Diakonian puoleen käännytään myös silloin, kun toimeentulotukea saadakseen pitää ensin odottaa etuuspäätöstä.

– Sosiaalilainsäädäntö on usein liian kankea vastaamaan ihmisten hätään heidän erilaisissa elämäntilanteissaan, Mattila on huomannut.

Paras tapa auttaa selvitetään tilanne kerrallaan

Ouluilo-keräystä ei ole rajata millekään tietylle kohderyhmälle vaikkapa perheille tai yksinäisille. Keräysvaroilla voidaan esimerkiksi maksaa laskuja tai sen turvin voidaan myöntää ruokakassi tai lahjakortti ruokakauppaan.

Sopivin tapa auttaa katsotaan tilannekohtaisesti.

Varoilla rahoitetaan myös työttömien ja vähävaraisten ruokailuja, joita Oulun seurakunnat järjestävät säännöllisesti. Avustuskäytännöt vaihtelevat jonkin verran seurakunnittain Oulussa, Mattila toteaa.

Huoli poiki yhteydenoton sosiaalipuolelle

Nina Niemelä kertoo olleensa yhteydessä kaupungin sosiaalipuolen edustajiin ilmaistakseen diakoniatyöntekijöiden huolen avuntarpeen lisääntymisestä kaupunkilaisten parissa.

– Hyvinvontipalveluista onkin jo luvattu palaveria, jotta pääsisimme yhdessä sosiaalityön ammattialaisten kanssa keskustelemaan käsillä olevasta tilanteesta.

Mattila korostaa, että diakoniatyön talousapu on tarkoitettu ennen kaikkea kertaluonteiseksi kriisiavuksi ihmisten taloushuoliin.

– Pääosin taloudellisen tuen voi saada jatkossakin vain yhteiskunnan tarjoamien, esimerkiksi Kelan palveluiden kautta. Kehitys ei voi kulkea siihen suuntaan, että diakonia on ihmisen ainoa apu talousahdingossa, hän sanoo.

Ouluilo-keräys jatkuu vuoden loppuun saakka. Lahjoitusvarat ohjataan lyhentämättöminä avustustoimintaan.

Niemelä selventää, ettei Oulunilo-keräykseen liity erillistä hakulomaketta.

– Avunhakijan tilanne selvitetään normaalin diakonia-avustuksen yhteydessä.

 

Lahjoittaminen onnistuu:

MobilePay-numero 32877 

Rahankeräystili: FI75 5741 3610 0015 77 (OKOYFIHH) / viestikenttään keräyksen nimi ”Ouluilo”.

 

Kysy lisää, anna jutusta palautetta.

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Karjasillan seurakunta Kirkko ja usko Tuiran seurakunta Yleinen