Kuvan lähde: UKKT:n facebook-sivu

Rippikoulun hybridiopetusta käsittelevä opinnäytetyö palkittiin

26.11.21

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran vuoden 2021 Majakka-palkinto on myönnetty Heidi Toivaselle hänen opinnäytetyöstään Rippikoulu, hybridiopetus ja covid-19.


Heidi Toivasen opinnäyte on uskonnonpedagogiikan alaan kuuluva pro gradu -tutkielma, joka on tehty Itä-Suomen yliopistossa. Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran Majakka-palkinto jaettiin Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivässä Helsingissä 25. marraskuuta.

Tutkimus on ajankohtainen, sillä se tarkastelee covid-19-pandemian vaikutuksia seurakuntien rippikouluihin. Toivanen arvioi työssään rippikoulupedagogiikkaa hybridiopetuksen käsitteen avulla. Erityisen mielenkiinnon kohteena on etä- ja lähiopiskelun yhteensovittaminen pandemian poikkeusoloissa. Seurakuntien työntekijät joutuivat nopealla aikataululla luomaan uusia opetusjärjestelyjä ja samalla huolehtimaan terveysturvallisuudesta.

Opinnäytetyö antaa monipuolisen ja selkeän kuvan siitä, mitä rippikoulun hybridiopetus oli tietyssä historiallisessa tilanteessa. Samalla se antaa laajemminkin välineitä pedagogiseen kehittämiseen. Tulokset osoittavat, että leirijakson etuja on mahdoton saavuttaa etäopetuksessa. Toisaalta rippikoulun etäopiskeluun näyttäisi sisältyvän myös monia mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen vaatisi lisää suunnittelu- ja kehittämistyötä.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura myöntää Majakka-palkinnon vuosittain seuran tutkimusalaan liittyvälle opinnäytetyölle. Palkinto koskee yliopistojen ja korkeakoulujen pro gradu -tutkielmia ja opinnäytetöitä. Seuran tavoitteena on edistää tutkimusta, joka kohdistuu erityisesti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen sekä eri katsomusten kasvatusajatteluun ja toimintaan. Majakka-palkinto jaettiin nyt kolmannen kerran.

Linkki opinnäytetyöhön: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20210526

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko