Uusi kansalaisaloite vaatii puolittamaan köyhyyden

9.12.21

Suomessa on lähes miljoona köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävää ihmistä. Viisi valtakunnallisen ruoka-aputoiminnan verkossa toimivaa järjestöä kerää aluevaalien alla nimiä aloitteeseen, jonka tavoite on puolittaa köyhyys.


Vastikään julkaistulla Puolitetaan köyhyys -kansalaisaloitteella halutaan kiinnittää huomiota köyhyyden juurisyihin.

– Laajamittainen köyhyys ei ole yksilöiden valinta, eikä ominaisuus. Se on yhteiskunnallinen, rakenteellinen ongelma. Siksi köyhyyttä voidaan myös vähentää yhteiskunnallisin toimin, muistuttaa Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund.

Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelmaan, missä yhtenä tavoitteena on köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevien määrän vähentäminen. Nykyisillä toimilla Suomi ei ole pääsemässä tavoitteeseen.

Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä kutsuu mukaan eriarvoisuuden vähentämiseen:

– Köyhyyden poistamista koskevaan vaikuttamistoimintaan tarvitaan kaikkia yhteiskunnan toimijoita.

Lainvalmistelua tarvitaan tavoitteeseen pääsemiseksi

Suomessa on miljoona köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävää ihmistä. Korona toi ruoka-avun piirin runsaasti uusia asiakkaita; lapsiperheitä, työttömiä, opiskelijoita.

Ruoka-avussa asioidaan, jotta vähäisistä käyttövaroista säästyisi edes osa bussilippuun, lääkkeisiin, puhelimeen, lapsen vaatteisiin ja vuokraan. Asumiskulut, erityisesti pääkaupunkiseudulla, on yksi suurimmista vähävaraisuuteen johtavista syistä.

Puolitetaan köyhyys -kansalaisaloitteessa ehdotetaan lainvalmistelua kuntien ja hyvinvointialueiden velvoittamiseksi köyhyyden tavoitteelliseen vähentämiseen.

Aloitteessa esitetyillä toimenpiteillä halutaan varmistaa, että heikoimmassa asemassa olevat huomioidaan, kun kunnat ja uudet hyvinvointialueet jakavat vastuitaan.

Köyhyysvaikutukset mukaan päätöksentekoon

Kansalaisaloitteen alullepanijoina on viisi valtakunnallisen ruoka-aputoiminnan verkostoissa toimivaa asiantuntijatahoa, jotka työskentelivät Demokratian kapeikot -SitraLabin ohjelmassa (2021). Nämä toimijat ovat Osallistava yhteisö 2019–2021 -hanke, Ruoka-apu.fi, Sininauhaliitto, Työttömien Keskusjärjestö ja Vantaan Yhteinen pöytä,

Ohjelmassa havaittiin, että päättäjät tarvitsevat oikeanlaista ja ajantasaista tietoa ihmisten tilanteesta. Siksi kunnat ja hyvinvointialueet on velvoitettava asettamaan tavoitteet ja toimenpiteet köyhyyden vähentämiseksi.

Kaikessa päätöksenteossa tulisi jatkossa huomioida päätöksen vaikutus köyhän elämään. Tiedon avulla voidaan tunnistaa toimenpiteet, jotka poistavat köyhyyttä ja eriarvosuutta.

Lisätietoa kansalaisaloitteesta: https://ruoka-apu.fi/kansalaisaloite/

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä