Kaksi lähetysjärjestöä rikkoi lähetystyön perussopimusta – kuulemiset käynnistyvät

Kuulemisen lopputuloksena saattaa olla ratkaisu, että Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley) ja Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys menettävät asemansa kirkon lähetysjärjestönä.

Piispainkokous on päättänyt tällä viikolla käynnistää kuulemismenettelyn Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle (Sley) ja Suomen Evankelisluterilaiselle Kansanlähetykselle.

Piispojen mukaan molemmat lähetysjärjestöt ovat rikkoneet lähetystyön perussopimusta.

Rikkomuksen taustalla on Inkerin kirkossa syyskuussa tapahtunut pappisvihkimys. Pietarin Pyhän Marian kirkossa vihittiin syyskuun alussa papeiksi kaksi Sleyn työntekijää ja kaksi Kansanlähetyksen työntekijää.

Sleyn ja Kansanlähetyksen tulee antaa selvitys toiminnastaan piispainkokoukselle 30. marraskuuta mennessä. Kirjallisen kuulemisen lisäksi järjestetään suullinen kuuleminen.

Yhteistyön edellytys: kirkon tunnustuksen noudattaminen

Kirkolla on lähetystyön perussopimus kahdeksan lähetysjärjestön kanssa. Niitä ovat Evankelinen lähetysyhdistys ELY, Kirkon Ulkomaanapu, Lähetysyhdistys Kylväjä, Medialähetys Sanansaattajat, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Lähetysseura, Suomen Pipliaseura ja Svenska Lutherska Evankegeliförening i Finland.

Sopijajärjestön velvollisuutena on noudattaa omassa toiminnassaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja päätöksiä sekä toteuttaa kirkon hyväksymää lähetyksen peruslinjausta ja sen toimintaperiaatteita.

Peruslinjaus on kirjattu Yhteinen todistus -asiakirjaan.

Piispojen mukaan kuusi muuta järjestöä ovat noudattaneet yhteisiä sopimuksia paitsi Sley ja Kansanlähetys.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous järjestettiin Helsingissä tiistaina 24. lokakuuta.

Laiminlyöntejä on tapahtunut

Piispat totesivat tällä viikolla, että Sley ja Kansanlähetys ovat Inkerin kirkossa 3.9.2023 tapahtuneen pappisvihkimyksen myötä rikkoneet virkakysymyksen suhteen Yhteinen todistus -asiakirjan toimintaperiaatetta.

Asiakirjan mukaan sopimusjärjestöt eivät saa aiheuttaa toiminnallaan haittaa yhteistyössä.

Piispojen mukaan Sley ja Kansanlähetys ovat rikkoneet myös sitoumusta tiedottaa piispainkokoukselle, kun ne suunnittelevat omaa toimintaansa koskevia uusia merkittäviä avauksia yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ohjauskeskustelut käyneen työryhmän käsityksen mukaan Inkerin kirkossa syyskuussa tapahtunut pappisvihkimys on aiheuttanut haittaa sekä Inkerin evankelis-luterilaisessa kirkossa että Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Pappisvihkimys järjestettiin samana päivänä, kun Mikkelin uusi piispa Mari Parkkinen vihittiin virkaansa.

Järjestöt eivät ilmoittaneet pappisvihkimyksestä etukäteen piispainkokoukselle, Kirkon lähetystyön keskukselle, kirkon lähetystyön toimikunnalle, arkkipiispan kanslialle tai muulle asianmukaiselle taholle yhteisen sopimuksen mukaisesti.

Järjestöt velvollisia selvityksen antamiseen

Sopimusrikkomuksen seurauksena piispainkokouksen tulee seuraavaksi kuulla lähetysjärjestöjä. Kuulemista edellyttää myös  hallintolaki.

Sleyn ja Kansanlähetyksen on annettava selvitys piispainkokoukselle 30. marraskuuta mennessä. Kirjallisen kuulemisen lisäksi järjestetään suullinen kuuleminen.

Kuulemisen jälkeen piispainkokous arvioi saamansa selvitykset. Johtopäätöksenä piispainkokous voi esittää, että sopijajärjestö menettää asemansa kirkon lähetysjärjestönä.

Asiasta päättää lopullisesti kirkolliskokous.

Jos tällaiseen ratkaisuun ei päädytä, piispainkokous varaa sopijajärjestölle 2–4 kuukautta aikaa korjata sopimuksen vastainen menettelynsä.

Samaa aihetta on puitu aiemminkin

Piispainkokous on aiemmin, vuonna 2017, käsitellyt Sleyn työntekijän Keniassa tapahtunutta pappisvihkimystä.

Silloin piispainkokous totesi Sleyn selvityksen riittäneen, mutta edellytti, että kirkon lähetysjärjestönä yhdistys toimii vastedes lähetyksen perussopimuksen mukaisesti ja noudattaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon päätöksiä.

Piispainkokous totesi tuolloin myös, että kirkon päätöksiä ei tule kiertää hakemalla pappisvihkimystä toisesta luterilaisesta kirkosta ja synnyttämällä samalla jännitteitä luterilaisen yhteisön sisällä.

Piispainkokouksen tiedotteen voi lukea kokonaisuudessaan tästä.

 

 


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää