Lauri vai Salla - kummasta kirkkoherra Haukiputaalle?

Haukiputaan seurakunnan jäsenet valitsevat 19. toukokuuta itselleen uuden johtajan. Esittelemme kaksi kirkkoherraehdokasta oheisten 11 kysymyksen voimin. Ehdokkaisiin voi tutustua myös vaalisivujen ja podcastien kautta. Maanantaina 6. toukokuuta kello 18 on luvassa myös vaalipaneeli. Lisätietoja alla olevassa jutussa.

Lauri Kujala
teologian maisteri, rovasti, Tuiran seurakunnan kappalainen

1. Kerro jotain itsestäsi.

Olen 56-vuotias oululainen pappi. Perheeseeni kuuluvat puolisoni Johanna ja neljä aikuista lasta. Harrastuksiani ovat kuntosalilla käynti, salibandy, kodin remontointi sekä erilaiset puutyöt. Kiinnostuksen kohteita löytyy elämän ja uskon ihmettelystä ja teologiasta aina musiikkiin ja tekniikkaan saakka.

Olen tehnyt työurani seurakuntapappina, ensin 1997 alkaen Ruukin seurakunnassa, josta siirryin Tuiran seurakuntaan vuosituhannen vaihteessa. Tuirassa olen tehnyt työtä papin perustehtävien ohella nuorisotyön pappina, rippikoulutyön koordinaattorina ja viimeisten 15 vuoden aikana papiston tiimin esihenkilönä.

2. Miksi haet Haukiputaan seurakunnan kirkkoherraksi?

Koen, että on hyvä etsiä työhön uusia haasteita ja mahdollisuuksia ja Haukiputaan seurakunnan kirkkoherranviran avautuessa löysin itseni ajattelemasta sitä, että voisin palvella kirkkoa myös kirkkoherran tehtävässä.

3. Millainen ihmisten johtaja olet?

Lähiesihenkilönä olen oppinut kuuntelemaan työntekijöitä ja olemaan heidän tukenaan. Kokemus lähijohtajana ja erilaisissa seurakunnallisissa tehtävissä on tuonut rohkeutta ja varmuutta kohdata työtovereiden erilaiset haasteet työssä ja elämässä. Olen helposti lähestyttävä, reilu ja välitön johtaja, joka ottaa työntekijän asian vakavasti ja hoitaa sen mahdollisimman hyvin päätökseen parhaan kykynsä mukaan.

4. Kuulutko johonkin herätysliikkeeseen ja jos niin mihin?

Olen kansankirkollinen pappi ilman herätysliikesidonnaisuutta. Pidän kuitenkin merkittävänä herätysliikkeiden vaikutusta ja työtä kirkossamme.

5. Millaisena näet jumalanpalvelusten merkityksen?

Jumalanpalvelus on jokaviikkoinen juhla arjen keskellä, levon ja latautumisen hetki. Saamme kohdata Kristuksen sanassa ja sakramentissa yhdessä erilaisina. Jumalanpalvelus on tärkeä kristittyjen yhteyden ja yhteisen uskon perusta.

Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän ydin, josta arjen kutsumus ja yhteinen työ saa voimansa. jumalanpalveluksessa saa hiljentyä, istua rauhassa ja osallistua tai olla palvelemassa eri tehtävissä seurakuntaa, kumpikin tärkeitä. Jumalanpalvelus on sen rukousluonteen vuoksi tärkeä koko yhteisölle ja paikkakunnalle, niillekin ihmiselle, jotka eivät siihen osallistu.

6. Jos kirkolla olisi oma jäsenkortti, mitä etuja pitäisit tärkeimpinä?

En koe kirkollisen jäsenkortin käyttöönottamista suotavana. Jos tällainen kortti ilmestyisi käytäntöön, ehkäpä silloin hautaamiseen ja sen maksuihin liittyvät edut olisivat niitä selkeimpiä, toki lainsäädännön puitteissa. Uskon myös, että kirkkona meidät on kutsuttu palvelemaan kaikkia ihmisiä kysymättä, onko tämä kirkon jäsen vai ei.

7. Mitä kirkko voi antaa ihmiselle, joka ei aktiivisesti osallistu seurakunnan tapahtumiin?

Jo kristillisen seurakunnan olemassaolo tai tuttu kirkko keskellä kylää huokuu ihmiselle pysyvyyttä ja turvallisuutta muuttuvan elämän keskellä. Moni ei osallistu itse seurakunnan elämään, mutta on silti sen täysivaltaisena jäsenenä mukana tekemässä hyvää ja tukemassa jäsenyydellään yhteisön työtä. Seurakuntalaiselle, joka ei osallistu aktiivisesti seurakunnan tapahtumiin, kirkon juhlapyhät, joulu ja pääsiäisen aika, tuovat merkitystä elämään, vaikka sitä välttämättä ei aina tiedostakaan.

8. Miten toimit, kun samaa sukupuolta oleva pari toivoo, että vihit heidät?

Kerron, että en voi valitettavasti vihkiä heitä, koska yhteinen päätös tästä puuttuu kirkossamme. Olen parhaan kykyni mukaan edistämässä asiaa, jotta tulevaisuudessa vihkiminen on mahdollista.

9. Mikä on mielestäsi kirkon suurin haaste seuraavien 10 vuoden aikana ja kuinka siihen vastattaisiin johdollasi?

Erilaisten näkemyserojen tuomat haasteet, jotka haastavat yhteyttä ja ykseyttä. On tunnustettava, että kaikissa asioissa emme voi olla samaa mieltä, mutta voisimmeko silti elää yhdessä kristittyinä saman kirkon jäseninä? Kirkkoherrana antaisin tilaa erilaisuudelle, erilaisille uskontulkinnoille, olisin rohkaisemassa kohtaamaan toisemme tasavertaisina kristittyinä, vaikka tulkitsemme Raamattua, uskon perinnettä ja nykyajan muutoksia eri tavoin.

10. Voiko kirkkoherra ottaa kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin?

Kirkkoherra saa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin, varsinkin silloin, kun heikoimmassa asemassa olevien elämän aihiota kavennetaan sosiaalisesti tai taloudellisesti. Selkeästi tuotava esiin, mikä on väärin kristillisen uskon näkökulmasta.

11. Mitä elämä on sinulle opettanut ja mitä haluat vielä oppia?

Elämä on opettanut, että se on vaiherikasta ja täynnä muutoksia. Upeinta on ollut elämän suuret lahjat, puoliso ja perhe, sukulaiset ja ystävät. Haaveet ja myös rukoukset tulevaa ajatellen kohdistuvat siihen, että saisi elää terveenä ja rauhassa, kokea ja oppia paljon uutta.

Salla Autere
teologian maisteri, Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen

1. Kerro jotain itsestäsi.

Olen 42-vuotias Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen. Ennen papiksi tuloa olen opiskellut sähkötekniikkaa Oulun yliopistossa ja työskennellyt pitkään kaupan alalla ja markkinointitehtävissä. Kymmenes vuosi pappina on kuitenkin osoittanut, että olen löytänyt paikkani.

Vapaa-ajalla parasta on kun pääsen perheeni kanssa talvipäivänä laskettelemaan tai kesällä sukuni mökille Savoon, Rautalammille lämmittämään saunaa ja leikkaamaan nurmikkoa.

2. Miksi haet Haukiputaan seurakunnan kirkkoherraksi?

OIen ollut kirkkoherran viransijaisena sekä Pyhäjärvellä että Lumijoella. Nautin äärimmäisen paljon hallinnollisista tehtävistä, suurten linjojen suunnittelusta ja erityisesti henkilöstöjohtamisesta.
Haukiputaan seurakunta on yhdistelmä perinteistä maaseutua ja kehittyvää kaupunkia, yhdistelmä juuri sellaisia seurakuntia joissa olen tähän asti työskennellyt. Siellä on myös erittäin ammattitaitoinen ja kiva työyhteisö, johon olisi hienoa päästä osaksi. Olen motivoitunut rakentamaan Haukiputaan seurakuntaa yhä paremmaksi.

3. Millainen ihmisten johtaja olet?

Olen johtaja, joka luottaa työntekijöihinsä ja tahtoo antaa vastuuta. Rohkaisen kokeilemaan ja etsimään uusia toimintatapoja. Kannustan käyttämään omia vahvuuksia ja intohimoja työnteossa, sillä silloin kun asioita tehdään sydämellä, syntyy jotain erityisen hienoa.

4. Kuulutko johonkin herätysliikkeeseen ja jos niin mihin?

En. Olen kasvanut tapakristillisessä perheessä.

5. Millaisena näet jumalanpalvelusten merkityksen?

Jumalanpalvelus on seurakunnan työn ydin: sieltä saadun ravinnon avulla suunnataan uuteen viikkoon ja arkeen. Jumalanpalveluksien määrää ei saa vähentää, vaan pikemmin niitä tulisi tarjota useammin ja erilaisin painotuksin.

Mitä monipuolisempia jumalanpalveluksia tarjotaan, sitä useammalle löytyy se juuri häntä puhutteleva tapa ja yhä useampi voi löytää oman tapansa vahvistaa jumalasuhdettaan. Kirkon seinien sisälle sopii niin pop-messut kuin hiljaisuuden jumalanpalveluksetkin, eivätkä ne ole toinen toisiltaan pois.

6. Jos kirkolla olisi oma jäsenkortti, mitä etuja pitäisit tärkeimpinä?

Mielestäni on mahtavaa, että jäsenkorttia ei kirkossa kysellä. Kaikki palvelumme ovat kaikkien saatavilla. Kirkkoon kuuluminen tuo kuitenkin yhteisöllisyyden kokemuksen ja tärkeän tunteen siitä, että olemalla jäsen, maksamalla kirkollisveroa voi itsekin sitä kautta auttaa heikommassa asemassa olevia.

7. Mitä kirkko voi antaa ihmiselle, joka ei aktiivisesti osallistu seurakunnan tapahtumiin?

Kirkko tarjoaa upeaa toimintaa: konsertteja, kerhoja, kohtaamispaikkoja, hengellistä ravintoa. Ei tarvitse olla kirkkoaktiivi nauttiakseen esimerkiksi korkealaatuisista kirkkomusiikkikonserteista.

Erityisen suurena apuna kirkko voi olla silloin kuin elämä käsittelee rajuin ottein. Perheneuvontaa, ruoka-apua, lyhytterapiaa, velkaneuvontaa jne. Kirkosta löytyy aina kuulevat korvat kun haluaa jutella, oli kyseessä sitten mikä tahansa mieltä painava asia.

8. Miten toimit, kun samaa sukupuolta oleva pari toivoo, että vihit heidät?

Jokainen meistä on Luojan luoma ja Hän ei tunnetusti tee virheitä. Jokainen ihminen omana itsenään on kirkolle tärkeä. Tasaveroisesti ovat siis kaikki tervetulleita kirkkoon ja kirkollisiin toimituksiin.

9. Mikä on mielestäsi kirkon suurin haaste seuraavien 10 vuoden aikana ja kuinka siihen vastattaisiin johdollasi?

Talouden näkymät ja pienevät resurssit ovat suuri haaste kirkolle. Mutta vielä tärkeämpi haaste on ylläpitää kirkon sanoman merkityksellisyyttä ihmisten elämässä. Kiire, maallistuminen, työelämän kasvavat paineet lyövät kiilaa ihmisten kristillisyyteen, mutta ilman toivon ja lohdutuksen sanomaa, ilman lähimmäisenrakkautta, ilman Jeesusta, emme ole mitään.

Kirkon täytyy rohkeasti pitää esillä sanomaansa ja ylpeästikin kertoa kaikesta siitä hyvästä mitä se tekee. Ihmisten toimijuutta tulee vahvistaa ja kutsua osallistumaan.

10. Voiko kirkkoherra ottaa kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin?

Lähes neljän miljoonan jäsenen yhteisöllämme on väistämättä yhteiskunnallista merkitystä. Kirkon tulee puolustaa vähäosaisia, se ei saa vaieta köyhyydestä yhteiskunnassa tai katsoa toimettomana vierestä jos ihmisoikeuksia poljetaan.

11. Mitä elämä on sinulle opettanut ja mitä haluat vielä oppia?

Kaikkein tärkeintä on rakkaus. Ilman sitä ihminen on vain se kuuluisa tyhjänä kumiseva vaski.

Toivon, että tulevaisuudessa pääsen yhäkin haastamaan itseäni, kasvamaan ja kehittymään ihmisenä ja esihenkilönä. Haaveilen maailmasta ja kirkosta, jossa kaikki ihmiset nähdään yhtä arvokkaina yksilöinä ja tasavertaisina toimijoina omine lahjoineen. Toivottavasti voin omilla toimillani sitä edesauttaa.

|
Haukiputaan seurakuntakeskuksessa pidetään vaalipaneeli maanantaina 6. toukokuuta kello 18 alkaen. Tilaisuus on kaikille avoin. Seurakuntakeskus on toimii myös koko ennakkoäänestyspaikkana koko ennakkoäänestysajan eli 13.-17. toukokuuta.

Vaalipaneeli

maanantaina 6.5. klo 18 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa

Tervetuloa kuulemaan Haukiputaan seurakunnan kirkkoherranvaaliehdokkaiden ajatuksia seurakunnasta ja sen johtamisesta sekä kirkkoherran työstä. Vapaa pääsy ja kahvitarjoilu!

Tilaisuuden juontavat haukiputaalaiset kirkkovaltuutetut Kati Jurkko ja Pekka Takkula.

Ennakkoäänestyspaikat

Äänioikeutettuja ovat täysi-ikäiset Haukiputaan seurakunnan jäsenet. Voit äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Muista ottaa mukaan ajokortti tai muu henkilöllisyystodistus.

  • Haukiputaan seurakuntakeskus (Kirkkotie 10) ma–pe 13.–17.5. klo 9–18
  • Kellon seurakuntakoti (Kylätie 8) ma 13.5. klo 15–18 Martinniemen koulu (Jokisuuntie 1) ti 14.5. klo 16–18
  • Halpa-Halli (Heitontie 2) ke 15.5. klo 15–18
  • S-Market Reimari (Kauppakuja 2) to 16.5. klo 10–13 ja pe 17.5. klo 15–18

Varsinainen vaalipäivä

Äänioikeutettuja ovat täysi-ikäiset Haukiputaan seurakunnan jäsenet. Muista ottaa mukaan ajokortti tai muu henkilöllisyystodistus.

  • Kirkkoherranvaali Haukiputaan kirkossa su 19.5. kello 11–20Tulos on selvillä vielä saman päivän aikana!

Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää