Kirkolliskokous keskusteli vuolaasti avioliittokäsityksestä

Kirkkojärjestyksen muuttaminen avioliittokäsityksen osalta eteni kirkolliskokouksen lakivaliokuntaan, joka pyytää lausunnon perustevaliokunnalta. Kirkolliskokous on koolla seuraavan kerran marraskuussa.

Toukokuun puolivälissä koolla ollut kirkolliskokous keskusteli esityksestä hyväksyä kahden henkilön välinen avioliitto.

Aiemmin tänä keväänä piispainkokous ehdotti, että kirkko ottaisi käyttöön kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä. Toisessa avioliitto ymmärrettäisiin miehen ja naisen välisenä ja toisessa kahden henkilön välisenä.

Kirkkojärjestyksen muuttaminen avioliittokäsityksen osalta eteni nyt kirkolliskokouksen lakivaliokuntaan, joka pyytää lausunnon perustevaliokunnalta. Asiaa käsitellään aikaisintaan ensi marraskuussa, jolloin kirkon ylin päättävä elin kokoontuu seuraavan kerran.

Jos esitys kahdesta avioliittokäsityksestä hyväksytään kirkolliskokouksessa, seurakunnille tulee velvollisuus järjestää kahden samaa sukupuolta olevan vihkiminen. Yksittäiset papit voivat itse päättää, vihkivätkö he samaa sukupuolta olevia pareja.

Esityksen hyväksyminen kirkolliskokouksessa vaatii taakseen kolme neljäsosaa edustajista.

Lähes 70 puheenvuoroa avioliittokäsityksestä

Lähetekeskustelussa kahdesta avioliittokäsityksestä käytettiin kaikkiaan 67 puheenvuoroa.

Osa puhujista näki esityksen tärkeänä askeleena eteenpäin keskustelussa, joka on junnannut paikoillaan pitkään – onhan Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa suhtautumista samaa sukupuolta olevien avioliittoon pohdittu jo vuosia. Osa puhujista vastusti muutosta vedoten pitkään traditioon, jonka mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen.

Okkonen ja Niemelä valiokuntien puheenjohtajiksi

Kirkolliskokous valitsi valiokuntien jäsenet toimikaudelle 1.5.2024–30.4.2028.

Oulun hiippakunnan kirkolliskokousedustajat ja piispa Jukka Keskitalo yhteiskuvassa Turussa.

 

Oulun hiippakunnan kirkolliskokousedustajista hallintovaliokuntaan valittiin Pauli Niemelä ja Niilo Pesonen, käsikirjavaliokuntaan Markku Hekkala ja Heikki Holma, lakivaliokuntaan Janne Kaisanlahti ja Hannu Kallunki, perustevaliokuntaan Hannu Kippo ja Satu Saarinen, talousvaliokuntaan Juha Nivala ja Aslak Pekkala, tulevaisuusvaliokuntaan Tuula Okkonen ja Eeva Pouke sekä yleisvaliokuntaan Arja Heikkinen ja Asko Syrjälä.

Lisäksi Pauli Niemelä valittiin hallintovaliokunnan ja Tuula Okkonen tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Kirkolliskokous valitsi myös Kirkkohallitukseen yhdeksän maallikkojäsentä sekä kaksi pappisjäsentä. Oulun hiippakunnasta jäseneksi valittiin Hannu Kallunki.

Aloite määräenemmistösäännöksen muuttamisesta

Kirkolliskokous kävi lähetekeskusteluja useista aloitteista.

Esimerkiksi yleisvaliokunta sai käsiteltäväkseen aloitteen muuttaa nykyinen määräenemmistösäännös. Aloitteessa esitetään, että kirkolliskokouksen päätöksenteossa edellytettäisiin määräenemmistöä ainoastaan asioissa, jotka käsittelevät kirkon uskoa, tunnustusta ja oppia, kirkon jäsenyyden edellytyksiä, jumalanpalvelusta, sakramentteja sekä pappis- ja piispanvirkaa.

Aloitteen tekijöiden mukaan määräenemmistöksi kirkolliskokouksessa riittäisi kaksi kolmasosaa nykyisen kolmen neljäsosan sijaan.

Aloitteen mukaan nykyinen määräenemmistövaatimus halvaannuttaa kirkon toimintaa. Se  on esimerkiksi kaatanut monia pitkään valmisteltuja uudistuksia, joiden takana on ollut kirkolliskokousedustajien suuri enemmistö ja jotka eivät ole suoraan liittyneet kirkon oppiin.

Aloite seurakuntatyön turvaamisesta

Hallintovaliokunnan käsittelyyn lähetettiin aloite seurakuntarakenteen muuttamiseksi. Aloitteen allekirjoittajat haluavat rakenteellisia ratkaisuja, joilla turvataan seurakuntatyö tulevina vuosikymmeninä.

Seurakuntien alueelliset, toiminnalliset ja taloudelliset erot kasvavat koko ajan ja ennusteiden mukaan kehitys jatkuu: nyt 15 seurakunnalla on negatiivinen vuosikate, mutta vuonna 2030 samassa tilanteessa on jo lähes 40 seurakuntaa.

Monissa seurakunnissa myös rekrytointihaasteet ovat kasvaneet ja kiinteistöjen ylläpito tuottaa vaikeuksia.

 

 


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää