Kokouspostia: Karjasillalla valmistellaan kirkkoherranvaalia

Seurakuntien luottamuselimet nimesivät henkilöitä muun muassa alueellisiin vastuuryhmiin. Karjasillan seurakunnassa Oulussa valmistaudutaan kirkkoherran vaihtumiseen.

Haukiputaan seurakuntaneuvosto 14.2.2023

 • Valitsi luottamushenkilöitä alueellisiin vastuuryhmiin. Kirkonkylän vastuuryhmään Seija Torvela ja Raili Kuusirati, Martinniemen vastuuryhmään Martti Heinonen, Mauno Sipola ja Merja Heikkala sekä Kellon vastuuryhmään Antti Haapalainen ja Markku Väyrynen.

Oulun seurakuntien seurakuntatyön erityispalvelujen johtokunta 15.2.2023

 •  Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Heini Sajalin. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Hannele Kurkela.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 21.2.2023

 • Valitsi ma. kappalaisen virkaan ajalle 1.1.2023–31.12.2025 Soile Tuusan ja päätti pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan hänelle viranhoitomääräyksen.
 • Rekrytointityöryhmään 2023–2024 nimettiin Maria Viitasaari, Lyly Rajala, Anna-Maria Raatikainen ja Minna Laamanen. Varalle Hannu Rahikainen ja Samuli Saukkonen.
 • Päätti käyttää Yhteisvastuukeräyksen 2023 oman seurakunnan osuuden (20%) järjestämällä erityisnuorisotyön/nuorisotyön kanssa yhdessä turvallisuuteen liittyvän tapahtuman sekä käyttää tuottoa vuoden 2024 aikana lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen diakoniatyön kautta.

Karjasillan seurakuntaneuvosto 21.2.2023

 • Merkitsi tiedoksi kirkkoherra Juhani Lavangon irtisanoutumisen 1.1.2024 alkaen. Päätti että kirkkoherranvaali järjestetään välittömänä vaalina, eli seurakuntalaiset pääsevät äänestämään kirkkoherran.
 • Hyväksyi Karjasilta-Kaukovainio alueneuvoston ohjesäännön päivittämisen Enni ja Tauno Öörnin testamenttirahaston käyttö huomioiden.
  Karjasilta-Kaukovainion alueneuvostoon nimettiin Marja-Riitta Mikkola, Sisko Kuumola-Liimatta, Jouni Ranua, Jyrki Kuusirati, Anni Kuorikoski, Pinja Saukkoriipi ja Eero Hyytinen. Varajäseniksi Yrjo Vilhunen, Martti Hannula ja Tuija Pohjola.
 • Diakoniatyön johotokuntaan nimettiin Raili Saarenpää, Merja Jäntti, Marjatta Kiviniemi, Marja-Sisko Kangas, Ilkka Kurjenmäki ja puheenjohtajaksi Jorma Viitala. Varajäseniksi Auli Kangas, Reijo Muhola ja Päivi Peltola.
 •  Lähetystyön johtokuntaan nimettiin Seppo Helsten, Pekka Mikkola, Rauno Laitila, Arja Lämsä, Maija Bolszak, Anna-Mari Heikkinen ja puheenjohtajaksi Eeva Pouke. Varajäseniksi Vilho Vainonpää, Juha Mäntymaa ja Taina Taskila.
 • Kastelli-Maikkulan alueneuvostoon jäseniksi Erkki Peltola, Raili Saarenpää, Seppo Lonkila, Tiina Jurmu, Tuula Paaso, Arja Lämsä ja Jukka Kärkkäinen. Varajäseniksi Vilho Vainionpää, Jorma Laapotti ja Merja Jäntti.
 • Kaakkuri-Metsokankaan alueneuvostoon jäseniksi Samuli Stenudd, Risto Airaksinen, Kati Päätalo, Johanna Ahlskog, Miia Kainulainen, Eveliina Junttila ja Sampsa Aro. Varajäseniksi Hannaleena Enbuska, Harri Pulkkinen ja Sanna Kivinen.

Kiimingin seurakuntaneuvosto 22.2.2023

 • Perusti seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän sekä vahvisti sen toimintaperiaatteet ja tehtävät. Ensi vuoden talousarvioon nuorten vaikuttajaryhmälle varataan määräraha. Ryhmän jäsenet kutsutaan seurakuntaneuvoston kanssa keskusteluun aina tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa.
 • Valitsi alueellisten työryhmien jäsenet. Yli-Ii: Virpi Räisänen, Kaisa Hökkä, Taru Mäkelä, Seppo Alatalo, Jorma Rasvala. Ylikiiminki: Terttu Isokoski, Heikki Mäkikangas, Essi Wathén, Pekka Perätalo, Leo Rahko. Kiiminki: Markus Alakärppä, Saara Pentikäinen, Risto Ainali, Ulla Junttila, Leena Mikkonen. Jääli: Titta Tiri, Päivi Ervasti, Anne-Mari Heikkilä, Hanna Saarela, Mari Halkola.

Tyrnävän kirkkovaltuusto 23.2.2023

 • Temmeksen kappelineuvostoon valittiin (varajäsenet sulkeissa) Jonna Jäntti (Ella Näsänen), Anita Junttila (Eini Littow), Jukka Tuuri (Pasi Törmä), Sami Ojanperä (Martti Honka), Maija-Liisa Kyrönlahti (Sanna Lakso). Kappelineuvosto valitsee ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lumijoen kirkkoneuvosto 28.2.2023

 •  Valitsi seurakunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi vuosille 2023–2024 Mika Litolan ja Jouni Kurkelan.
 •  Valitsi Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokousedustajaksi vuosille 2023–2024 Anne Meskuksen, varalle Seppo Pietilän.
 • Päätti puoltaa kirkkoherra Erja Oikarisen virkavapaata Lumijoen seurakunnan kirkkoherran tehtävistä ajalle 1.6.–31.12.2023.
 • Keskusteli kirkon konserttikäytöstä. Kirkossa järjestettävien konserttien osalta Lumijoen seurakunnassa on ollut käytäntönä, että lupaa konsertin järjestämiseen on pyydetty kirkkoneuvostolta. Nykyinen käytäntö on varmistanut sen, että tulevat konsertit ovat olleet hyvissä ajoin tiedossa. Käytännön näkökulmasta se on kuitenkin turhan raskas ja hidas prosessi ja aina ei edes mahdollista toteuttaa. Todettiin että jatketaan entisen käytännön mukaisesti. Äkillisissä tilanteissa kirkkoherra voi kuitenkin päättää yhdessä puheenjohtajiston kanssa.

Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää