Tavoitteena turvallinen nuorisotyö

Seurakunnissa työskentelevät kasvatusalan ammattilaiset kohtaavat yhä enemmän sukupuolten moninaisuutta. Nuorten kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on kehittää toimintaa kaikille turvalliseksi.

Eduskunta hyväksyi helmikuun alussa lain sukupuolen vahvistamisesta. Lakiuudistus tarkoittaa sitä, että täysi-ikäinen henkilö voi vahvistaa juridisen sukupuolensa oman hakemuksen perusteella ilman lääkärinlausuntoa. Laki poistaa myös vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä.

– Laki on herättänyt yllättävän vähän keskustelua sekä nuorten että työyhteisön parissa, kertoo Haukiputaan nuorisotyönohjaaja Katri Haapakorva.

Lakiuudistusta enemmän seurakunnan työntekijöitä ja toimintaan osallistuvia nuoria on puhuttanut nuorten rohkeus tuoda esille omaa identiteettiään. Ihmisoikeuksien eteenpäin ajaminen on antanut nuorille tilaa ja uskallusta puhua asioista avoimemmin.

– Oikeiden sanojen löytyminen, termistön laajeneminen ja tasa-arvon parempi toteutuminen ovat rohkaisseet nuoria. Tämä pakottaa myös kasvatusalan ammattilaiset tarkastelemaan toimintatapoja moninaisuuden näkökulmasta.

Syrjintä on edelleen arkea

Haapakorva suorittaa parhaillaan yhteisöpedagogin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Hän käsittelee opinnäytetyössään seurakuntanuorisokasvatuksen kehittämistä sateenkaarinuorten näkökulmasta.

 

Sateenkaarinuoret kokevat edelleen sanallista syrjintää ja fyysistä väkivaltaa.

 

Haapakorva järjestää tutkimukseen liittyen kehittämistapahtumia ja -ryhmiä, joissa pohditaan yhdessä nuorten kanssa muun muassa sensitiivistä kieltä, syrjinnän eri tasoja sekä keinoja tehdä seurakunnan toiminnasta kaikille turvallista.

– Nuoret kertovat kohtaavansa edelleen vähättelyä, haukkumista, väärin sukupuolittamista tai niin sanotun deadnamen käyttöä.

Deadnamella tarkoitetaan syntymässä annettua nimeä, jonka nuori on halunnut omasta tahdostaan muuttaa sukupuoleensa sopivammaksi.

Nuoria puhuttaa Haapakorvan mukaan myös ihmisoikeuksien heikentäminen.

– Nuoret viittaavat tällä esimerkiksi siihen, että kirkko ei hyväksy tasa-arvoista avioliittolakia tai puhu ääneen transihmisten puolesta.

Haapakorva on erityisen pahoillaan siitä, että nuoret kokevat sekä sanallista syrjintää että fyysistä väkivaltaa.

– Nuoret joutuvat käymään läpi todella rajuja tilanteita. Syrjintää tapahtuu niin kasvatusalan ammattilaisten kuin vanhempienkin taholta.
Yllättävää tutkimustuloksissa oli se, että eniten syrjintää koettiin toisten nuorten taholta.

Jokainen saa saunoa rauhassa

Haapakorvan mukaan seurakunnan työntekijöiden tapa kohdata erilaisia ihmisiä on pääsääntöisesti hyvä. Kehittämistä on vielä esimerkiksi aiheeseen liittyvän termistön kanssa. Moni pelkää myös syrjivänsä ihmisiä vahingossa: työntekijällä ei ole tarkoitus käyttää syrjivää kieltä, mutta tekee sen joko vahingossa tai tiedon puutteen vuoksi.

– Työntekijät kokivat kaikkein vaikeimmaksi tilanteen, jossa nuori ei uskalla puhua asiasta ääneen, eivätkä he tämän vuoksi pysty huomioimaan nuoren erityistarpeita.

– He ovat pahoillaan myös siitä, että tilanteisiin ei aina pystytä vaikuttamaan käytännön syistä, vaikka tahtotilaa on: leirit saattavat olla niin täynnä, että nuoren tarpeita ei ole mahdollista huomioida asiaan kuuluvalla tavalla.

Sukupuolten moninaisuus on tällä hetkellä huomioitu Oulun seurakuntien leireillä muun muassa porrastamalla saunavuoroja. Tyttöjen ja poikien vuorojen lisäksi käytössä on rauhoitettu saunavuoro, jonne voi mennä yksin tai pienemmällä porukalla.

Haapakorva toivoo pääsevänsä jatkossa kehittämään myös leirien yhteismajoitusta.

– Ennen leirille saapumista nuorilta on tarkoitus kysyä suoraan, liittyykö majoitukseen asioita, jotka on hyvä tuoda työntekijöiden tietoon. Näitä voivat olla esimerkiksi terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin, sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyvät asiat.

Haapakorva pohjaa sanomisissaan yhdenvertaisuuslakiin. Hän kokee tärkeänä sen, että ketään ei suljeta seurakuntien leiritoiminnan ulkopuolelle sukupuoleen tai terveyteen liittyvien asioiden vuoksi.

– On ensiarvoista, että kaikilla on mahdollisuus osallistua leiritoimintaan turvallisesti. Toivon maailman muuttuvan niin, että kaikilla hyvä ja turvallinen olla omana itsenään ja oikeudet ovat kaikille samat. On tärkeää, että nuoret uskaltavat puhua asioista turvallisille aikuisille.


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää