Kolumn: Svenska rum

”Modersmålet är viktigt för oss alla. Man brukar säga att modersmålet är hjärtats språk. Modersmålet är också trons språk”, säger Sixten Ekstrand.

Ota riski – Rakastu suomenruotsalaiseen! Den här reklamen använde Finlands största svenskspråkiga tidning Hufvudstadsbladet för rätt många år sedan. Med reklamen ville man visa att det i vårt land finns en minoritet som pratar svenska och gärna umgås på svenska.

I Uleåborg finns även sedan gammalt en svenskspråkig minoritet. De svenskspråkiga i Uleåborg har också sina egna svenska rum. Ett viktigt sådant rum är Svenska privatskolan som samlar barn och unga allt från dagisåldern till studenten.

För en liten svenskspråkig minoritet är den här typen av svenska rum viktig. Där kan man prata sitt modersmål, träffas och umgås över generationsgränserna.

Förutom i Uleåborg fyller den svenska skolan en viktig samlande funktion också på andra språköar som t.ex. Björneborg, Tammerfors, Jyväskylä, Lahtis och Kotka.

Modersmålet är viktigt för oss alla. Man brukar säga att modersmålet är hjärtats språk. Modersmålet är också trons språk. När vi vill uttrycka våra innersta känslor och kommunicera på djupet är modersmålet det bästa redskapet.

För de svenskspråkiga i Uleåborg är det därför mycket glädjande att Rauhan Tervehdys från och med i höst publicerar en svensk kolumn en gång per månad. Ett stort tack till tidningen för det här fina initiativet! Jag hoppas att den svenska kolumnen i Rauhan Tervehdys också blir en mötesplats för de som talar svenska i Uleåborg.

Församlingarna i Uleåborg erbjuder också i samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) andra svenska rum i staden. Det ordnas t.ex. svenska gudstjänster och andakter 3-4 gånger per år, vid allhelgona, jul och påsk. Vid en del av de här tillfällena bjuder vi också på kyrkkaffe.

Våra svenska rum finns inte till bara för svenskspråkiga eller sådana som pratar en bra svenska. Alla är välkomna och man klarar sig bra med vanlig skolsvenska.

I det här sammanhanget gäller också den reklam som jag hänvisade till i början av kolumnen; Ota riski – Rakastu suomenruotsalaiseen!

Skribenten är direktor för det svenska arbetet vid Kyrkostyrelsen i Helsingfors


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää