Nuorten usko tulevaisuuteen on yhä polarisoituneempaa

Nuorten usko omaan tulevaisuuteen on vahvistunut, mutta usko ihmiskunnan kykyihin on puolestaan heikentynyt, kertoo tuore kysely.

Lasten ja nuorten säätiön sekä teknologiayhtiö Tietoevryn toukokuussa teettämästä selvityksestä käy ilmi, että viime vuosien poikkeuksellisesta maailmantilanteesta huolimatta suomalaisten nuorten tulevaisuususko on vahvaa ja puolet nuorista kertoo tulevaisuususkon vahvistuneen viimeisten viiden vuoden aikana.

Yli puolet uskoo oman tyytyväisyytensä vahvistuvan

58 prosenttia nuorista uskoo tyytyväisyytensä elämään vahvistuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana, kun taas vain joka kymmenes nuori ennakoi hyvinvointinsa heikkenevän.

– Tulokset osoittavat, että yhteiskunnassamme on tehty ainakin osin oikeita asioita kuluneiden vaikeiden vuosien aikana, summaa tuloksia Lasten ja nuorten säätiön toiminnanjohtaja Olli Alanen.

– Toisaalta selvityksestämme käy ilmi, että viimeaikaiset tapahtumat ovat vaikuttaneet kielteisesti siihen, miltä maailman tulevaisuus nuorista näyttää. Olemme ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin tilanteessa, jossa Suomessa asuvat nuoret pelkäävät eniten sotaa.

 

Olemme ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin tilanteessa, jossa Suomessa asuvat nuoret pelkäävät eniten sotaa.

 

Selvityksen mukaan nuorten usko maailman tulevaisuuteen on heikentynyt. Vaikka ilmastokriisi edelleen huolettaa nuoria, on sodan pelko noussut sitäkin merkittävämmäksi. Alle puolet nuorista uskoo, että ihmiskunnalla on halua (48 %) tai kykyä (46 %) ratkaista suurimmat globaalit ongelmat.

Nuoret suhtautuvat digitalisaatioon myönteisesti

Tietoevryn viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kia Haring pitää myönteisenä sitä, että vaikka selvityksestä käy ilmi, että nuorilla on vahva huoli maailman nykytilanteesta ja tulevaisuudesta, valtaosa heistä uskoo omaavansa riittävän vahvat taidot ja kyvyt tulevaisuudessa pärjäämiseksi.

– Yhteiskuntamme digitalisoituu kovaa vauhtia ja nuoret vaikuttavat suhtautuvan myönteisesti teknologian roolin vahvistumiseen ja pitävän tätä kehitystä luonnollisena.

Nuorten naisten huoli tulevaisuudesta on lisääntynyt

Olli Alasen mielestä on huomionarvoista, että naisten usko tulevaisuuteen ei ole kehittynyt miehiin verrattuna samaa tahtia: naisten keskuudessa oli kaksi kertaa miehiä yleisempää, että tulevaisuususko oli heikentynyt viimeisten viiden vuoden aikana.

Naiset myös luottavat miehiä vähemmän omiin mahdollisuuksiinsa menestyä sekä kokevat tulevaisuutensa epävarmemmaksi. Lisäksi he näkevät maailman tulevaisuuden miehiä pelottavampana ja ahdistavampana.

Sukupuolten välillä on silmiinpistävä ero siinä, kuinka he suhtautuvat tulevaisuuteen.

 

Koronarajoitukset ja sodan uhka ovat heikentäneet erityisesti tyttöjen ja nuorten naisten näkemyksiä tulevaisuudesta.

 

– Näyttää siltä, että koronarajoitukset ja sodan uhka ovat heikentäneet erityisesti tyttöjen ja nuorten naisten näkemyksiä tulevaisuudesta. Tämän ilmiön syitä tulisi selvittää syvällisemmin, Alanen toteaa.

Selvityksestä käy ilmi, että nuorten keskuudessa on myös 15–20 prosentin joukko, joka suhtautuu hyvin pessimistisesti niin omaansa kuin maailman tulevaisuuteen.

Näiden nuorten usko tulevaisuuteen on heikentynyt ja heidän suhtautumisensa tulevaisuuteen on selvästi ikätovereitaan kyynisempää. Nuorten tulevaisuususkon polarisoituminen on paitsi inhimillisesti myös yhteiskunnallisesti huolestuttavaa.

 

TAUSTA: Yli tuhat vastaajaa

  • Aula Research Oy selvitti nuorten ajatuksia tulevaisuudesta sähköisellä kyselytutkimuksella 2.–24.5.2022.
  • Kyselyyn vastasi 1 013 eri puolilla Suomea asuvaa 16–30-vuotiasta nuorta.
  • Selvityksen virhemarginaali on suurimillaan 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää