Suoraan kysyttynä: Onko pariskuntien kohtelu tasapuolista kirkon perheneuvonnassa?

Koska tasa-arvoinen avioliitto koetaan ristiriitoja herättävänä asiana, välillä esiin nousee kysymys siitä, onko verovaroin tarjottu palvelu tasapuolista kaikille.

Kirkon perheneuvonta on ilmaista ja kaikille avointa. Perheasiain neuvottelukeskuksia toimii 41 paikkakunnalla ja kirkon perheneuvonnassa työskentelee lähes 200 työntekijää. Vuosittain perheneuvonnan palveluja käyttää noin 18 000 asiakasta.

Koska samaa sukupuolta olevien avioliitto koetaan ristiriitoja herättävänä asiana, välillä keskusteluun nousee kysymys, onko verovaroin tarjottu palvelu tasapuolista niin hetero- kuin homopariskunnille sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustaville.

Kysyimme tätä Kirkkohallituksesta Kasvatus ja perheasiat -osaston johtajalta Jarmo Kokkoselta ja asiantuntija Sari-Annika Pettiseltä.

Millä periaatteilla samaa sukupuolta olevat pariskunnat kohdataan?

Kirkon arvoja ovat usko, toivo ja rakkaus. Niiden pohjalta perheneuvonnassa kohdataan kaikki ihmiset samanarvoisina ja yhdenvertaisina. Kirkon ihmiskäsitys on kokonaisvaltainen, eli ihminen kohdataan ja hyväksytään omana itsenään riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai parisuhteen muodosta.

Saavatko perheneuvojien henkilökohtaiset näkemykset näkyä työssä?

Jokaisella meistä on yksilönä ajattelun vapaus ja sananvapaus. Kirkon työntekijän tulee kuitenkin ottaa todesta työnantajansa hyväksymät linjaukset ja toiminnan periaatteet. Kirkko on myös julkisoikeudellinen toimija, mikä tarkoittaa virkavastuuta. Henkilökohtaiset näkemykset eivät voi tulla ihmisten hyvän kohtelun esteeksi. Perheneuvonnassa työtä ohjaavat myös psykoterapian eettiset periaatteet, joiden mukaisesti työskentely lähtee aina asiakkaan omista lähtökohdista ja hänen arvomaailmansa kunnioittamisesta.

Onko perheneuvonnan asiakkailta tullut valituksia epätasa-arvoisesta kohtelusta?

Kirkkohallitus ei ole perheneuvojien työnantaja, joten mahdolliset valitukset menevät muualle. Kirkkohallitus kuitenkin ohjeistaa esimerkiksi eettisissä linjauksissa perheneuvojia. Samoin Kirkkohallitus järjestää perheneuvojien erityiskoulutusta.

Onko kirkon perheneuvonnalla parantamisen varaa samaa sukupuolta olevien pariskuntien kohtaamisessa?

Ihmisten kokemukset kirkon perheneuvonnasta vaihtelevat, mutta valtaosa asiakaspalautteeseen vastanneista asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kirkkohallitus tekee yhteistyötä Perhesuhdekeskuksen ja Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa sekä kehittää jatkuvasti koulutustaan vastaamaan perheiden ja parien tarpeita. Katsomme, että kaikessa kirkon työssä on jatkuvasti varaa kehittää toimintaa muuttuvan ajan tarpeita vastaavaksi.


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää