Lue, mitä arvoja ja ajatuksia seurakuntavaalien ehdokaslistat edustavat

Esittelyssä Oulussa, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella ja Tyrnävällä seurakuntavaaleihin ehdokkaita asettaneet ryhmät.

Listat ovat alla aakkojärjestyksessä alla.

OULU

(sisältää Haukiputaan, Karjasillan, Kiimingin, Oulujoen, Oulunsalon, Oulun tuomiokirkkoseurakunnan ja Tuiran seurakunnat)

Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä, ESLI
Puolueista ja herätysliikkeistä riippumaton valitsijayhdistys. Tärkeää kirkon sanoman ja seurakuntien toiminnan turvaaminen, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäminen, luomakunnasta huolehtiminen ja kirkon Ovet auki -strategian konkretisoiminen.

 

Katse
Katse kohtaa arjessa -valitsijayhdistys uskoo hyvän tekemiseen. Haluamme kehittää kirkon toimintaa niin, että se kiinnostaa ihmisiä, heidän on helppo tulla mukaan toimintaan ja he kokevat itsensä tervetulleiksi sekä saavansa kirkon toiminnasta turvaa. Valitsijayhdistyksessä on mukana keskustalaisia, kokoomuslaisia sekä puoluepoliittisesti sitoutumattomia ehdokkaita.

 

Kristillisten perusarvojen puolesta
Ehdokkaat rakentavat toimintansa Jumalan sanaan perustuvien kristillisten perusarvojen varaan. Tämä toiminta turvaa evankeliumin työn tekemisen ja antaa turvallisen perustan myös kodeille ja lapsille. Ehdokkaita yhdistää vanhoillislestadiolaisuus.

 

Toimivat seurakuntalaiset
Toimivat Seurakuntalaiset on seurakuntalaisten perustama puolueisiin sitoutumaton valitsijayhdistys. Usko Jeesukseen ja Raamatun sana ovat tärkeitä. Arvostamme herätysliikkeiden ja lähetysjärjestöjen työtä. Tältä arvopohjalta toimimme seurakunnassa.

 

Verso
Meille tärkeitä ovat tasa-arvoinen avioliittoon vihkiminen, riittävät taloudelliset resurssit diakoniatyölle, sukupuolesta riippumaton pappeus, kohtuullisuus ja kestävä kehitys sekä lasten ja nuorten tulevaisuus. Verso ei ole sitoutunut puolueisiin.

 

=> Lue pidemmät esittelyt Oulun seurakuntien sivuilta

=> Katso Oulun seurakuntien ehdokkaat

 

LIMINKA

Katse
Limingan Katse-valitsijayhdistys haluaa edistää osallistavaa, tukevaa ja rinnalla kulkevaa seurakuntaa. Katse haluaa tehdä kirkkoa tärkeäksi kaikille, jotka haluavat toimia kirkon arvopohjan mukaisesti. Katse edustaa kristillisten arvojen, kirkkolain ja kirkolliskokouksen päätösten kunnioittamista. Limingan Katse-valitsijayhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

Kristillisten perusarvojen puolesta
Valitsijayhdistyksemme toimii aktiivisesti seurakunnassa kristillisten arvojen pohjalta. Taustalla on herätysliike vanhoillislestadiolaisuus. Jumalan hyvyydestä kertominen ja mm. kirkolliset toimitukset ja työmuodot vahvistavat seurakuntalaisia arjessa.
Limingassa on nyt isoja hankkeita työn alla. Myönteisellä, arvostavalla yhteistyöllä ja päätöksenteolla luomme kestävää tulevaisuuden seurakuntaa. Sellaista, jossa niin tilojen kuin toiminnankin kannalta on kaikkien hyvä ja turvallista toimia.

=> Katso Limingan ehdokkaat täältä

 

LUMIJOKI

Kotiseurakunta kuuluu kaikille
Pienen kylän voima on sen yhteisöllisyydessä. Seurakunta on mukana kaikissa elämänvaiheissa, etenkin kriisitilanteissa sen merkitys korostuu.

 

Kristillisten perusarvojen puolesta
Valitsijayhdistyksen taustalla on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimiva herätysliike – vanhoillislestadiolaisuus. Tavoitteena on säilyttää ja pitää esillä Jumalan sanasta nousevat elämänarvot seurakuntatyön perustana. Haluamme olla mukana rakentamassa ja tukemassa kansankirkkomme tärkeää työtä. Seurakunnan ydintehtävä on evankeliumin julistaminen ja lähimmäisenrakkauden toteuttaminen. Jumalanpalveluselämä, sakramenttien jakaminen, diakoniatyö ja kirkkomusiikki ovat tässä tärkeässä roolissa.

=> Katso Lumijoen ehdokkaat täältä

 

MUHOS

Kirkko keskellä arkea
Kirkon tulisi olla avoin ja vastaanottavainen kaikille vauvasta vaariin. Mielestämme myös lapsilla ja nuorilla tulee olla oikeus ilmaista mielipiteensä suunnitelmia laadittaessa. Kirkon moniäänisyys on kirkon rikkaus. Listamme taustayhteisönä on Keskustapuolue.

 

Kotiseurakunta yhteinen asiamme
Jos tarvitset apua, pyydä! Jos sinulta pyydetään apua, auta! Tule kotikirkon messuun ja ota kaveri mukaan, sillä ”kyllä syntinenkin veisata saa”! Tämä sopii kuvaamaan Kotiseurakunta – yhteinen asiamme -listaa, jonka ehdokkaat toimivat aktiivisesti mm. diakonian, musiikin ja kasvatustyön parissa. Haluamme seurakunnan antavan tilaa kohdata rakastava Jumala, jolle mikään inhimillinen ei ole vierasta.

 

Kristillisten perusarvojen puolesta
Valitsijayhdistyksemme tavoitteena on pitää Jumalan sanaa ja sieltä nousevia kristillisiä arvoja esillä ja perustana kotiseurakuntamme toiminnassa. Haluamme myönteisellä tavalla rakentaa ja tukea kirkon työtä eri-ikäisten ihmisten keskellä, arjessa ja juhlassa, kuin myös ilon ja surun hetkellä. Taustalla on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimiva herätysliike – vanhoillislestadiolaisuus.

 

Yhteisvastuu
Ihmisläheinen kirkko ja seurakunta ovat kaikille avoimia, onhan seurakunnan erilaisten toimintojen tarkoitus tavoittaa ihmisiä. Olemme asettuneet ehdolle, koska koemme kirkkovaltuuston sekä kirkkoneuvoston tehtävät tärkeäksi. Puoluepolitiikka ei kuulu seurakuntavaaleihin. Yksi tavoitteemme onkin seurakuntavaalien ehdokaslistojen muuttamisen yhdeksi listaksi.

=> Katso Muhoksen ehdokkaat täältä

 

TYRNÄVÄ

Keskustalainen seurakuntaväki
Listan taustalla on Keskusta-puolue. Seurakuntamme on yhteisömme tärkeä toimija ja se luo osaltaan välittämisen ja yhteisen huolenpidon kulttuuria ympärillemme. Seurakuntamme toimii matalalla kynnyksellä, eri elämänvaiheissa osana ihmisten arkea, tukien seurakuntalaisten hengellistä kasvua.

 

Kristillisten perusarvojen puolesta
Tavoitteenamme on pitää Jumalan sanaa ja sieltä nousevia kristillisiä arvoja esillä ja perustana kotiseurakuntamme toiminnassa. Haluamme myönteisellä tavalla rakentaa ja tukea kirkon työtä eri-ikäisten ihmisten keskellä, arjessa ja juhlassa, kuin myös ilon ja surun hetkellä. Taustalla on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimiva herätysliike – vanhoillislestadiolaisuus.

 

Seurakunta lähellä sydäntä
Tuomme uuden raikkaan vaihtoehdon. Haluamme, että seurakunta on lähellä ihmistä. Jokaisen tulee voida osallistua seurakunnan toimintaan matalalla kynnyksellä. Seurakunnan puolestaan tulee pystyä mukautumaan ihmisten muuttuviin tarpeisiin unohtamatta kuitenkaan perinteisiä kokoomuslaisia arvoja.

=> Katso Tyrnävän seurakunnan ehdokkaat täältä

 


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää