Oulun seurakuntayhtymän johtajavalinta etenee oikeuteen 

Uusi yhtymäjohtaja Aarne Kiviniemi aloittaa tehtävässään virkaa tekevänä Pauli Niemelän hallinto-oikeudelle tekemän valituksen vuoksi.

Oulun seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto valitsi kesäkuussa äänin 30–19 Oulun seurakuntayhtymän uudeksi yhtymäjohtajaksi teologian maisteri, toimitusjohtaja Aarne Kiviniemen.   

Varasijalle nimetty Kiimingin seurakunnan kirkkoherra Pauli Niemelä on tehnyt päätöksestä kirkollisvalituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. (Linkki Oulun seurakuntayhtymän sivustolle)

Valituksessaan Niemelä pitää päätöstä häntä syrjivänä ja vaatii valinnan täytäntöönpanon kumoamista. Lisäksi Niemelä vaatii yhteensä 50 000 euron korvauksia.  

 

Niemelä vaatii yhteensä 50 000 euron korvauksia.

 

Niemelä pyytää myös hallinto-oikeutta arvioimaan, ”onko Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtajan valintaprosessi toteutettu lain ja hyvän hallintotavan mukaisesti, onko seurakuntayhtymän hallinnossa toteutettu hallinnon sisäisiä säännöksiä ja onko valintaprosessin aikana toteutunut päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys huomioon ottaen ei-julkinen aineisto”. 

Valituksessa on vihjauksia kirkkopoliittisesta ohjauksesta

Pauli Niemelä olisi mielestään ollut kahdesta kärkihakijasta pätevämpi yhtymäjohtajaksi niin teologisilla kuin hallinnollisilla ansioillaan. Niemelän mukaan valinnasta päättäneille ei esitetty tarpeeksi selkeää hakijoiden ansioiden vertailua.  

 

Niemelän mukaan valinnasta päättäneille ei esitetty tarpeeksi selkeää hakijoiden ansioiden vertailua.

 

Hallinto-oikeudelle osoitetussa kirkollisvalituksessaan hän toteaa seuraavasti: ”Allekirjoittaneelle on syntynyt vahva vaikutelma, että kirkkopoliittinen ohjaus pääsi vaikuttamaan jo ennen haastatteluja ja tämän mahdollisti ratkaisevasti se, ettei hakijoiden ansioita vertailtu perustuslain edellyttämällä tavalla.” 

Pauli Niemelältä pyydettiin haastattelua tähän juttuun, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa toistaiseksi. Näin ollen jää avoimeksi, mitä hän tarkoittaa esimerkiksi kirkkopoliittisella ohjauksella.  

Virantäytön aikataulu ja asiakirjojen salaaminen kritiikin kohteena

Toisena perusteluna Niemelä tuo esiin Oulun seurakuntayhtymän hallinnon hoitamisen viran täytössä. Virka tuli avoimeksi, kun edellinen yhtymäjohtaja Pekka Asikainen siirtyi kenttäpiispan tehtävään kesäkuun alussa.  

Niemelän mukaan virka on täytetty hyvin nopealla aikataululla. Asiaa käsiteltiin ensimmäisen kerran yhteisessä kirkkoneuvostossa 17. huhtikuuta ja hakuilmoitus julkaistiin 19. huhtikuuta.   

Asikaisen jälkeen vt. yhtymäjohtajana toukokuun alusta alkaen on toiminut Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaa, joka itse myös haki yhtymäjohtajan virkaa. Satomaa veti pois hakemuksensa hakuajan päättymisen jälkeen. 

 

Niemelän näkemyksen mukaan henkilöstörekrytoinneissa on salattu ei-julkisiksi sellaisiakin asiakirjoja, joiden ei tarvitsisi olla salaisia.

 

Kolmantena perusteluna Niemelä viittaa Oulun seurakuntayhtymän rekrytointikäytäntöihin, joista on hänen mukaansa tullut salailevia.

Niemelän näkemyksen mukaan henkilöstörekrytoinneissa on salattu ei-julkisiksi sellaisiakin asiakirjoja, joiden ei tarvitsisi olla salaisia. Tämä  vaikeuttaa hänen näkemyksensä mukaan ansioiden vertailemista, mikä on osaltaan mahdollistanut ”kirkkopoliittisen pelin”.   

Seurakuntayhtymä antaa lausunnon valituksesta syyskuussa

Oulun seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti 18. heinäkuuta pidetyssä kokouksessa nimetä Aarne Kiviniemen vt. yhtymäjohtajaksi elokuun alusta alkaen.  

Asiakohdan yhteydessä tuotiin esiin Niemelän tekemä kirkollisvalitus, joka on myös esityslistan liitteenä. Kyseessä on julkinen asiakirja, ja hallinto-oikeus on peittänyt siitä vain pari yksityisyydensuojaan liittyvää kohtaa. 

Seurakuntayhtymän lakimiehen Kristiina Harjuautin mukaan hallinto-oikeus käsittelee valituksen aikanaan.  

– Jonot ovat pitkät, joten käsittelyyn menee todennäköisesti ainakin vuosi, hän kertoo.  

Hallinto-oikeus on pyytänyt Oulun seurakuntayhtymältä lausuntoa valituksen johdosta. Harjuautin ja valintatyöryhmän laatimaa lausuntoa käsitellään ensiksi 24. elokuuta yhteisessä kirkkoneuvostossa.

 

Lausuntoa käsitellään ensiksi 24. elokuuta yhteisessä kirkkoneuvostossa.

 

Seurakuntayhtymän lausunnosta päätetään lopullisesti yhteisessä kirkkovaltuustossa 12. syyskuuta. Asian esittelijänä toimii Kristiina Harjuautti.   

– Asiaa käsitellessä vt. yhtymäjohtaja Aarne Kiviniemi on jäävi, joten hän ei ole mukana päätöksenteossa, hän toteaa.  

Heinäkuun loppuun saakka vt. yhtymäjohtajana toimiva Petri Satomaa uskoo, että yhteinen kirkkovaltuusto päätyy lausunnossaan esittämään hallinto-oikeudelle valituksen hylkäämistä.  

– Se, tapahtuuko tämä yksimielisesti vai äänestyksen jälkeen, jää nähtäväksi.


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää