Árpád Kovács sai Oulun piispalta kirjallisen huomautuksen, Kovácsin tulee jatkossa käyttäytyä pappisvirkaan soveltuvalla tavalla

16.6.20

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo on antanut Oulun seurakuntien kansainvälisen työn pastorille Árpád Kovácsille kirjallisen huomautuksen. Huomautuksen taustalla on muun muassa Oulun anarkistiliiton Facebook-sivuilla julkaistu kuva, jossa naamioitunut henkilö esiintyy Kovácsin omistaman aseen kanssa.


Teksti: Riitta Hirvonen . Kuvat: Heidi Makkonen .

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo perustelee kirjallista huomautusta Árpád Kovácsille (kuvassa) useammalla syyllä.

Keskitalo kertoo käyneensä  Kovácsin kanssa 12. kesäkuuta piispan kaitsentavirkaan kuuluvan keskustelun. Piispan mukaan keskustelu on luottamuksellinen, mutta hän antaa sen johdosta Kovácsille kirjallisen huomautuksen.

Huomautuksen taustoissa Keskitalo mainitsee ensimmäiseksi Oulun anarkistiliiton Facebook-sivuilla julkaistun kuvan, jossa naamioitunut henkilö esiintyy Kalashnikov-merkkisen puoliautomaattiaseen kanssa.

”Pastori Kovács on julkisuudessa myöntänyt aseen olevan hänen, ja luovuttaneensa sen kuvausta varten. Pastori Kovács on Oulun anarkistiliiton perustajajäseniä”, piispa kirjoittaa.

Keskitalo viittaa Kovácsin Ylelle antamaan haastattelun maaliskuussa 2017.  Juttu oli otsikoitu ”Kapinallinen pastori kyseenalaistaa kirkon opit ja rentoutuu Kalashnikov kädessään – Yhdentekevää, onko Jumala olemassa”.

Keskitalo puuttuu Kovácsin toteamukseen haastattelussa, jossa Kovács kuvailee itseään 95-prosenttiseksi agnostikoksi ja 5-prosenttiseksi ateistiksi.

Keskitalo kertoo, että Kovács on tuonut esille samankaltaisia ajatuksia Yle:n Horisontti-radio-ohjelmassa 14.6.2020.

Pappi on pappi myös vapaa-ajallaan

Keskitalon mukaan pappi on velvollinen pitäytymään kirkon tunnustuksessa ja käyttäytymään pappisviran edustajalle sopivalla tavalla.

Pappi on pappislupauksessa sitoutunut siihen, ettei julkisesti julista tai levitä eikä salaisesti edistä tai suosi kirkon tunnustusta vastaan sotivia oppeja, piispa muistuttaa.

Keskitalo sanoo, että papilla on oikeus yksityiselämään, mutta tunnustuksessa pysymisvelvoite ja papille sopivan käyttäytymisen vaatimus ulottuvat myös vapaa-ajalle.

”Papilla on muiden kansalaisten tavoin oikeus kuulua laillisiin yhdistyksiin ja toimia niissä. Papin tulee kuitenkin pidättäytyä sellaisesta toiminnasta, joka herättää huolta turvallisuudesta tai on omiaan syömään papin uskottavuutta kaikkien seurakuntalaisten palvelijana. Papin tulee pidättäytyä sellaisesta toiminnasta, jossa hän tavalla tai toisella assosioituu väkivaltaa tai sen uhkaa sisältävään kuvastoon.”

Piispa toteaa vielä: ”Papilla voi muiden kristittyjen tapaan olla uskon epäilyjä. Niissä on kuitenkin kyse eri asiasta kuin ateismissa, joka on ideologinen näkemys siitä, ettei Jumalaa ole olemassa. Pappi ei voi sanoa olevansa ateisti joutumatta ristiriitaan tunnustuksessa pysymisvelvoitteensa kanssa.”

Piispan mukaan jos pappi sanoo olevansa ateisti ja että kysymys Jumalan olemassaolosta on hänelle yhdentekevä, pappi julkisesti julistaa ja edistää kirkon tunnustuksen kanssa ristiriidassa olevaa oppia.

Kirkkoherra ohjaa Kovácsia keskusteluilla

Keskitalo kehottaa Kovácsia ottamaan vakavasti huomioon hänelle annetut ohjeet ja käyttäytymään pappisvirkaan soveltuvalla tavalla sekä pitäytymään opetuksessaan ja kannanotoissaan kirkon tunnustuksessa ja pappislupauksessaan.

Keskitalon mukaan Kovácsin lähiesimiehenä toimivan Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran Satu Saarisen tulee keskustelujen avulla ohjata pastori Kovácsia toimimaan piispan antamien ohjeiden mukaisesti.

Huomautus on piispan papille antama työnjohdollinen ohje.

Hiippakunta käsitteli asiaa tiistaina 16. kesäkuuta tuomiokapitulin istunnossa.

=> Kommentoi uutista täällä

Lue myös aiempi uutinen:

Papin vapaa on yksityisasia – vai onko sittenkään?

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko