OuluToivo luo mallia tuleviin poikkeusaikoihin

11.8.20

Koronapandemian kokemusten pohjalta luodaan syksyn aikana toimintamalleja vastaavia poikkeusaikoja varten.


Teksti: Elsi Salovaara . Kuvat: Kirkon kuvapankki / Matias Partanen .

Oulu-apu luotiin koronapandemian aikana auttamaan heikoimmassa asemassa olevia.

Oulu-avun verkostossa olivat mukana kaupungin lisäksi ev.-lut. seurakunnat ja useat järjestöt. Heinäkuun loppuun saakka toimineesta Oulu-avusta on alettu kerätä kokemuksia opiksi mahdollisia tulevia poikkeusaikoja varten.

OuluToivo2020-hanke pyrkii varautumaan tuleviin haasteisiin. Hankkeen päätoteuttaja on Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä, osatoteuttajana on Diakonia-ammattikorkeakoulu.

– Hankkeen aikana luodaan malli, jonka tavoitteena on työikäisten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Samalla hahmotellaan yhteistyöverkosto vastaavanlaiseen poikkeustilanteeseen, kertoo projektikoordinaattori Marjo Perämäki.

Työnjaon oltava mietittynä ennen kriisiä

Kesän aikana OuluToivon toimijat ovat lähettäneet kyselyn seurakuntien diakoniatyöntekijöille, järjestöille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille kartoittaakseen, millaisia uusia toimintatapoja poikkeusaika toi tullessaan ja miten yhteistyö eri tahojen välillä sujui.

Perämäen mukaan tähän saakka tulleissa vastauksissa on noussut selkeästi esiin yhteistyön tärkeys. Positiiviseksi on koettu se, että poikkeusaika on auttanut luomaan uusia toimintatapoja paitsi omaan työhön, myös löytämään uusia yhteistyötahoja.

Kokemuksista käy ilmi myös se, että toimivan yhteistyöverkoston tulee olla olemassa ja työnjakojen mietittynä jo ennen poikkeusaikaa. Tällaisesta säännöllisesti kokoontuvasta tiimistä OuluToivo tekee esityksen.

– Esimerkiksi diakoniatyöntekijöiden arkea helpottaa, kun tietää millainen tilanne on esimerkiksi Kelalla tai TE-toimistossa, projektipäällikkönä toimiva erityisnuorisotyöntekijä Anja Saukkomaa kertoo.

Nuoret aikuiset yksi kohderyhmistä

Koronapandemia on ollut haastavaa aikaa nuorille aikuisille. Moni heistä jäi ilman toivomaansa kesätyö- tai opiskelupaikkaa. Keväällä tehdyn kyselytutkimuksen mukaan poikkeusaika oli vaikeinta alle kolmekymppisille ja helpointa yli 70-vuotiaille.

Saukkomaa kertoo, että Oulussa on yli 5000 ilman työ- tai opiskelupaikkaa olevaa alle 25-vuotiasta. He ovat osa OuluToivon kohderyhmää.

– Kutsumme kohderyhmään kuuluvia pieniin ruokailutapahtumiin, joissa kartoitamme heidän kokemuksiaan poikkeusajasta, Saukkomaa kertoo.

Tavoitteena on järjestää 11 tilaisuutta syksyn aikana. Koolla ollaan pääosin asukastuvilla tai seurakuntien tiloissa.

– Haluamme kuulla, miten he jaksoivat, millaista apua tarvitsivat ja millaista apua saivat. Tarjolla on aina myös mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun, Saukkomaa kuvaa.

Tapaamisten perusteella pyritään suunnittelemaan poikkeustilan aikana toimivaa palvelupisteverkostoa. Kun kirjastot ja muut yleiset tilat sulkeutuvat, näissä palvelupisteissä olisi myös mahdollisuus hoitaa asioita verkossa ja saada siihen myös opastusta.

Saukkomaa ja Perämäki painottavat, että fyysisten palvelupisteiden lisäksi apua tarjotaan myös verkossa, aivan kuten kuluneena keväänä. Ensisijaisen tärkeää on auttaa ihmisiä löytämään oikeat palvelut.

Mikä OuluToivo?

  • OuluToivo2020-hankkeessa luodaan tehokas ohjaus- ja koordinaatiomalli mahdollisia poikkeusoloja varten
  • Kohderyhmänä ovat työikäiset, työelämän ulkopuolella ja koulutuspaikkaa vailla olevat oululaiset
  • Hankeaika 1.6.-30.11.2020
  • Päätoteuttaja Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä, osatoteuttajana Diakonia-ammattikorkeakoulu
  • Hanke on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta sekä Oulun kaupungilta

Lue lisää aiheesta:

Haukiputaan seurakunta Ihmiset ja elämä Karjasillan seurakunta Kiimingin seurakunta Oulujoen seurakunta Oulun tuomiokirkkoseurakunta Oulunsalon seurakunta Tuiran seurakunta