Kuva: Erätauko-säätiön esittelyvideo

Kirkon viestintäpalkinto keskustelukulttuuria kehittävälle Erätauko-säätiölle

16.12.20

Kirkkohallitus on myöntänyt Kirkon viestintäpalkinnon 2019–2020 Erätauko-säätiölle, joka pyrkii toiminnallaan muuttamaan suomalaista keskustelukulttuuria rakentavammaksi, vähentämään yhteiskunnan jakautumista ja lisäämään ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.


Teksti: Kirkon viestintä .

Palkinnon myöntämisen taustalla on erityisesti Erätauko-keskustelumenetelmä, jota voidaan hyödyntää erilaisissa ryhmissä ja organisaatioissa aina, kun tavoitellaan aiheen syvempää ymmärrystä tai erilaisten ihmisten tasavertaista kohtaamista.

Palkinnon luovuttanut arkkipiispa Tapio Luoma toteaa, että Erätauko-säätiön toiminta on vahvasti linjassa kristinuskon mukaisten elämänarvojen kanssa.

– Jakolinjat ylittävä kunnioittava keskustelu, jossa eri tavoin ajattelevat ihmiset voivat kohdata ja kuulla toisiaan, on juuri nyt erittäin tärkeää, arkkipiispa sanoo.

– On suuri ilonaihe, miten sitoutuneesti ja tarmokkaasti Erätauko-säätiö on lähtenyt edistämään tätä tavoitetta. Yhteiskuntamme tarvitsee vuoropuhelun taitoja ja paikkoja.

Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka toteaa palkinnon olevan suuri kunnia nuorelle Erätauko-säätiölle.

– Olemme otettuja tästä tunnustuksesta. Erätauko-keskusteluja järjestävät ja ohjaavat hyvin erilaiset toimijat. Haluan tässä samalla kiittää kaikkia heitä ja yhteistyökumppaneitamme. Yhdessä voimme vahvistaa ihmisten välistä luottamusta, demokratiaa ja yhteiskunnallista selviytymiskykyä. Erätauon avulla erilaiset ihmiset voivat osallistua rakentavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sitä kautta tulla nähdyksi ja kuulluksi. Se on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa,

Erätaukoa käyttää ja on käyttänyt jo yli 200 eri organisaatiota ja toimijaa. Keskusteluissa on ollut mukana jo 55 000 osallistujaa. Myös kirkko, monet seurakunnat ja hiippakunnat ovat ”erätaukoilleet”.

Säätiön ovat vuonna 2019 perustaneet neljä yhteiskunnallista toimijaa: Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden. Säätiön taustalla on Sitran vuosina 2016–2019 tekemä työ Erätauko-toimintamallin kehittämiseksi ja levittämiseksi.

Kirkkohallitus jakaa palkinnon joka toinen vuosi merkittävästä panoksesta kristillisen sanoman, kristillisen tiedon tai kristinuskon mukaisten elämänarvojen välittämiseksi viestinnän eri keinoin. Palkintoa ei jaeta kirkon työntekijöille. Palkinnon suuruus on 7 500 euroa.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko