Helmikuun kuudes on saamelaisten kansallispäivä

5.2.21

Movttegis dearvvahus buohkaide Sáme álbmotbeaivve! Rämmai tiõrvvʼvuõtt pukid säʹmmlai meersažpeiʹvven! Iloinen tervehdys kaikille saamelaisten kansallispäivänä!
Kuudes helmikuuta vietetään saamelaisten kansallispäivää. Piispa Jukka Keskitalo lähettää päivän kunniaksi tervehdyksen pohjoissaameksi, kolttasaameksi ja suomeksi.


Movttegis dearvvahus buohkaide Sáme álbmotbeaivve! Sáme leavga badjána stággui juohke sajis Sámeeatnamis ja doaivumis maiddái viidát earáge guovllus, mearkkan dán ávvubeaivvis. Dánge jagi ávvudeapmi báhcá corona suoivanii. Corona lea iskadan máŋgga láhkai ee. bargui johtima riikkaid rájáid gaskkas, fulkkiid deaivvadeami dáid rájáid goappat bealde, eará mátkkošteami ja rádjegávppi. Hálidange sávvat ja rohkadallat buohkaide Sámeeatnamis fámuid ja gierdavašvuođa jođedettiin gulul dábálaš dili guvlui. Illudan girku sámebarggu ovdáneamis máŋgga suorggis. Erenoamáš illufáddá lea sámegiela skuvlejupmi girku bargiide sámiguovllus. Juo dál lea oidnomis roahkkatvuohta geavahit justa ohppojuvvon giela. Roahkasmahttojuvvos min buohkaid Biibala sátni Jesaja girjjis (Jer. 29:11): “Mun attán didjiide boahtteáiggi ja doaivvu”.

Rämmai tiõrvvʼvuõtt pukid säʹmmlai meersažpeiʹvven! Sääʹm lipp kaggââtt šäälǥaid pukveeʹzz Sääʹmjânnmest da tuäiv mieʹldd nuʹtt veiddsânji ko pâi vuäitt še jeeʹresåʹrnn jânnmest miârkkân tän prääʹzniǩpeeiʹvest. Še taʹnni juuhlʼjet võl korona ǩeeuʹnǩest. Korona lij ǩiččlõddâm määŋgnalla jm. tuâjjmaatkšummuž pâʹjjel väʹlddkooʹddi raajji, ruåđi vueiʹnnlõõttmõõžž täi raajji peällast, turismm da raajjkaaup. Haaʹlääm-i tuäivvad da moʹlidvâʹstted pukid Sääʹmjânnmest viõǥǥid da ǩiõrddâmvuõđ poka mij väʹʒʒep siõmmnai siõmmnai takainallšem jeällmõõžžid årra. Rämmšam ceerkav sääʹmtuâj ouddnummšest määŋgin sektoorin. Jeäʹrben rämmšõõvam jååʹttmest åårrai sääʹm ǩiõllškooultummšest ceerkav tuâjjlaid. Juʹn ååʹn lij vueiʹnnemnalla smeʹllkâsttmõõžž ââʹnned âiʹdde haʹŋǩǩuum ǩiõllsilttummuž. Smeʹllkââstas miʹjjid pukid Biblija sääʹnn Eessai ǩeeʹrjest (Jer. 29:11): “Mon ooudam tiʹjjid pueʹttiääiʹj da tuäiv.”

Iloinen tervehdys kaikille saamelaisten kansallispäivänä! Saamen lippu kohoaa salkoihin kaikkialla Saamenmaalla ja toivottavasti mahdollisimman laajasti myös muualla maassa merkkinä tästä juhlapäivästä.

Tänäkin vuonna juhlaa vietetään vielä koronan varjossa. Korona on koetellut monin tavoin muun muassa työmatkailua yli valtakunnan rajojen, sukulaisten tapaamisia näiden rajojen äärellä, matkailua ja rajakauppaa.

Haluankin toivoa ja rukoilla kaikille Saamenmaalla voimia ja kestävyyttä kulkiessamme vähitellen kohtia normaalimpia oloja. Iloitsen kirkon saamelaistyön edistymisestä usealla sektorilla.

Erityinen ilonaihe on käynnissä olevan saamen kielikoulutus kirkon työntekijöille. Jo nyt on nähtävissä rohkaistumista käyttämään juuri hankittua kielitaitoa. Rohkaiskoon meitä kaikkia Raamatun sana Jesajan kirjasta (Jer. 29:11): ”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon”.

 

Maarit Magga on duodjin taitaja ja tutkija

Haluatko tietää lisää saamelaisuudesta? Tutustu esimerkiksi nettisivustoon https://www.oktavuohta.com/

 

 

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko Yleinen