Adah Tukahirwa on Ugandassa toimivan Naisten Pankin säästöryhmän puheenjohtaja. Säästöryhmä myöntää lainoja yritystoiminnan kasvattamiseen.

Naisten Pankin kampanja kannustaa toimimaan tasa-arvon puolesta 

6.3.21

Naistenpäivä ei ole vain hetki muistaa oman elämän naisia, vaan myös tärkeä päivä kiinnittää huomiota naisten epätasa-arvoiseen asemaan ja toimia sen muuttamiseksi.


Vuosi sitten alkanut koronapandemia on kiristänyt naisten jo ennestään huonoa asemaa. Kriisi on vaikeuttanut työntekoa ja sitonut naiset tiiviimmin kodinpiiriin ja hoivatyöhön.

Vuosikymmenien positiivinen kehitys äärimmäisen köyhyyden vähentämisessä on kääntynyt laskuun. Arvioiden mukaan viime vuoden aikana äärimmäisessä köyhyydessä elävien tyttöjen ja naisten määrä kasvoi 47 miljoonalla nostaen kokonaisluvun 435 miljoonaan (UN Women).

Koulutus ja ammatti ovat avain köyhyydestä nousemiseen ja tasa-arvon toteutumiseen. Kirkon Ulkomaanavun toimeentulotyön vanhempi asiantuntija Ulla Sarasalmi on työskennellyt naisten toimeentuloa tukevien hankkeiden parissa vuosien ajan. Hän on työssään nähnyt, kuinka äärimmäisestä köyhyydestä voi nousta koulutuksen ja työn avulla.

– Haastattelin naisia Ugandassa köyhyydestä ja he sanoivat, että köyhä on sellainen, joka ei pysty tekemään työtä. Työnteon voi estää vamma tai sairaudet, mutta myös kodintyöt ja hoivataakka. Köyhin on yksinäinen nainen, jolla on paljon lapsia, Ulla Sarasalmi kertoo.

Köyhissä yhteisöissä lapsiluku on suuri. Lasten- ja kodinhoito vie paljon aikaa, ja se on pois palkkatyöltä ja maanviljelyltä. Ongelma on globaali, mutta erityisen räikeää se on hauraissa maissa. Hauraissa maissa epätasa-arvo näkyy siinä, että köyhä nainen on aina riippuvainen muista.

Naisten Pankki tekee työtä naisten oikeuksien toteutumiseksi tukemalla naisten koulutusta ja toimeentuloa hauraissa maissa. Naisten toimeentuloa tukevissa hankkeissa tarjotaan ammatillista koulutusta sekä koulutusta yrityksen perustamiseen, markkinointiin ja taloudenpitoon. Keskeinen osa hankkeita on osuuskuntien ja säästöryhmien perustaminen. Osuuskunnat tukevat jäseniään yritystoiminnassa ja säästämisessä.

Naistenpäivän kampanjassa Naisten Pankki kannustaa toimimaan tasa-arvon hyväksi. Osallistumalla ja tukemalla naisten koulutusta ja toimeentuloa globaalisti, tuetaan kestävää kehitystä ja tasa-arvon toteutumista.

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä