Harkinnalla, maalaisjärjellä ja hyvällä asenteella on päästy sopuun väkimääristä

Hautaamisjärjestelyt on saatu sovittua suhteellisen sopuisasti korona-aikanakin, sillä osallistujamäärän suhteen seurakunnissa on saatu tehdä tapauskohtaista harkintaa. ”Maalaisjärjen käyttö on ollut sallittua”, sanoo Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaa. Hän haluaa kiittää hyvästä asenteesta, jolla ihmiset ovat suhtautuneet hautaan siunaamisten väkimäärärajoituksiin.

|

Hautaan siunaamisissa on tällä hetkellä voimassa periaatteessa kymmenen osallistujan raja, mutta käytännössä vainajan lähimpiä omaisia on voinut olla mukana enemmänkin.

Aluehallintovirasto ja Oulun hiippakunta ovat korostaneet, että hautajaisjärjestelyissä saa käyttää tapauskohtaista harkintaa. Sitä seurakunnissa on myös käytetty.

– Hautaan siunaamiseen ovat yleensä saaneet osallistua vainajan puoliso sekä lapset perheineen, vaikka heitä olisi enemmän kuin kymmenen. Jos jälkipolvea on oikein paljon, toisinaan on jouduttu rajaamaan osallistujista pois lasten puolisot, sanoo Oulunsalon kirkkoherra Petri Satomaa.

Maalaisjärjen käyttö on Satomaan mukaan ollut sallittua.

– Jos esimerkiksi vainajan lasten perheet ovat koko ajan keskenään tekemisissä muutoinkin, ei ole syytä rajoittaa heidän tuloaan koolle hautajaisiinkaan.

Kirkkoherra viime kädessä päättää, montako saa olla paikalla

Hiippakunnan koronaohjeessa (9.4.) mainitaan, että joissakin seurakunnassa on syntynyt tilanteita, joissa vainajan omaiset eivät ole olleet halukkaita noudattamaan osallistujamäärään liittyviä suosituksia ja ohjeita.

– Oulunsalossa tällaisia pulmatilanteita ei oikeastaan ole päässyt syntymään. Aina on saatu hautajaisjärjestelyt sovittua tapauskohtaisesti.

– Läheisen ihmisen hautaan siunaaminen on niin ainutkertainen asia, että olemme hyödyntäneet piispan antamaa mahdollisuutta niin sanottuun pastoraaliseen harkintaan. On pyritty siihen, että perhe pääsee saattamaan vainajaa. Siksi osanottajamäärä ei ole ollut aivan ehdoton.

Seurakunnan kirkkoherra viime kädessä päättää, kuinka monta ihmistä siunaustilaisuudessa saa olla paikalla.

– Saattoväen koossa on korona-aikana varmasti ollut vaihtelua eri seurakuntien välillä. Itse olen pyrkinyt noudattamaan mahdollisimman pitkälle aluehallintoviraston ja tuomiokapitulin ohjeistusta.

”Yhdessä on päästy hyvään ratkaisuun”

Tällä hetkellä ei tiedetä, milloin kirkollisten toimitusten osanottajarajoitukset voidaan kokonaan purkaa. Monen oikeustaju sanoo, että niin pitäisi jo tehdä – pääseehän tällä hetkellä ravintoloihinkin.

Satomaan mukaan läheisen hautaamista tai omia häitään valmistelevat ovat kokeneet ristiriitaisena, että ravintoloihin ja pubeihin pääsee, mutta elämän ainutkertaisiin tilanteisiin pääsyä rajoitetaan tiukasti.

Kirkkoherra Satomaa haluaa antaa kiitosta siitä, kuinka hienosti hautaamisia, häitä tai kastetta valmistelevat ihmiset ovat asennoituneet koronarajoituksiin.

– Kovin tiukkoja vääntöjä ei ole tarvittu. Yhdessä on päästy nopeasti hyvään ratkaisuun.

– Vielä jonkin aikaa joudumme tinkimään osallistujamääristä, mutta eiköhän tästä yhdessä päästä uuteen normaaliin, Satomaa sanoo toiveikkaana.

Siunaaminen ulkoilmassa on yksi hyvä vaihtoehto

Limingan kirkkoherra Pekka Tuomikoski kertoo, että hautaan siunaamisten osanottajamäärät on saatu soviteltua ongelmitta.

– Muutaman kerran voimassa olevat väkimäärärajoitukset ovat saattaneet jäädä omaisilta surun keskellä huomaamatta. Toisaalta aivan ehdotonta ylärajaakaan ei ole ollut pitkän aikaan. Osallistujamäärissä on joustettu, Tuomikoski sanoo.

Jos hautaan siunaamisten väkimäärää on joustosta huolimatta tuntunut vaikealta rajata kohtuulliseksi, seurakunta on voinut tarjota yhdeksi vaihtoehdoksi siunaamista haudalla. Mahdollisuuteen on Limingassa myös tartuttu.

– Onneksi koronatilanne alkaa helpottaa. Jos tartunnat on Oulussa saatu painumaan jo nollaan, on lupa odottaa, että kirkollisia toimituksia koskevat rajoitukset poistetaan lähiaikoina, Tuomikoski uskoo.

– Osanottajarajoitukset ovat stressanneet omaisia. Oman jälkensä on jättänyt varmasti sekin, että pappia ei ole voinut pyytää muistotilaisuuteen.

– Viime vuonna koettiin myös ajanjakso, jona vainajaa ei saanut näyttää läheisille. Se oli monelle aika rankka juttu, Tuomikoski tietää.

Korona-aika on on muuttanut hautajaisjärjestelyjä esimerkiksi siten, että muistotilaisuus on saatettu lykätä myöhempään ajankohtaan. (Kuva: Minna Kolistaja)

Jousto väkimäärissä koskee nyt myös  vihkimisiä ja kasteita

Hiippakunnan tuomiokapitulin tuoreimman koronaohjeistuksen (9.4.) mukaan niin kutsuttua pastoraalista harkintaa voidaan nyt soveltaa myös avioliittoon vihkimiseen ja kasteeseen.

Toisin sanoen 10 henkilön maksimimäärästä voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella joustaa. Seurakuntakohtaisen päätöksen tekee viime kädessä kirkkoherra.

 


Jaa sivu eteenpäin


Lue artikkeliin liittyviä aiheita

Mitä mieltä olit artikkelista?

Millaisia ajatuksia tai tunteita juttu herätti? Haluatko lähettää viestin haastatellulle tai jutun tekijälle? Anna risuja tai ruusuja alla olevalla lomakkeella. Arvomme palkintoja palautteen antajien kesken, joten jätä yhteystietosi, mikäli haluat osallistua arvontaan.

Palautelomake (artikkelit)

Aiheeseen liittyvää